Onsdag 14. mars 2012 Innenriks

Savner gamlejobben

SULTEN: Tidligere utdanningsminister Trond Giske innrømmer at Ap sliter i skolegården uten kunnskapsministeren. Men han avviser større rokeringer i regjering før 2013.

- Det er krevende for Ap å holde en høy profil i skoledebatten uten de ansvarlige statsrådene på feltet, sier Trond Giske.


Nylig krevde næringsministerens eget partilag i Trondheim at Ap nå må overta Kunnskapsdepartementet for å bli Norges ledende skoleparti.


Så langt vil ikke Giske gå. Overfor Klassekampen slår han for første gang fast at det ikke blir omfattende departementsbytter mellom regjeringspartiene før valget neste år.


- Det blir ingen rokeringer på departementer mellom partiene i regjeringen før valget i 2013. Det er det liten tid til, og kunnskap er også veldig viktig for SV, sier han.


- Vil Ap kreve å få kunnskapsdepartementet etter valget i 2013?


- Etter valget blir det nye forhandlinger, og der er ingenting avklart.


Angriper Kunnskapsløftet


Giske ble nylig utnevnt som Aps nye skolegeneral og skal fram til landsmøtet neste år meisle ut partiets nye kunnskapspolitikk.


Næringsministeren skal bruke sin erfaring fra arbeidslivet til å utforme partiets nye skolestrategi. Mer praksis og mindre teori er omkvedet.


Blant annet går han i rette med Kunnskapsløftet, reformen som i sin tid ble vedtatt av samtlige partier på Stortinget. Det var dessuten daværende utdanningsminister Giske som i sin tid satte ned Kvalitetsutvalget, som la grunnlaget for Kunnskapsløftet.


- Kunnskapsløftet har helt klart noe av skylda for teorifokuset på yrkesfagene. Et hovedproblem er at yrkesutdanningen blitt nedlesset med teori som ikke oppleves som relevant for elevene, sier han.


Mens Ap hadde størst tillit fra velgerne på skolepolitikk ved valget i 2005, har Høyre de siste årene seilet opp som kongen av skolegården.


Men Giske mener partiet har nok av muligheter til å bli Norges ledende skoleparti.


- Vi har all verdens ammunisjon. Det handler om å stille gode forslag. Og det viktigste er at vi har folket bak oss: Et stort flertall støtter år visjon om en offentlig fellesskole uten kommersielle private innslag, stikk i strid med Høyre-skolen, sier han.


Vil bekjempe vikarer


Næringsministeren gjestet i går Manifests årskonferanse, der tusen faglig tillitsvalgte var samlet for å diskutere temaet Norge som kunnskapsnasjon.


Et brennhett tema på konferansen var vikarbyrådirektivet, som Ap nylig banket gjennom i regjeringen - mot dissens fra både SV og Sp.


Giske forsvarer beslutningen om å innføre direktivet, men er glassklar på at økt vikarbruk er en hovedtrussel mot kunnskapssamfunnet.


- En bedrift med utstrakt bruk av midlertidig ansatte sier i praksis nei takk til å investere i de ansattes kompetanse. På lang sikt er det utrolig lite lønnsomt, sier Giske.


Han mener det utskjelte EU-direktivet vil begrense bruken av vikarer.


- Regjeringen gjør det nå helt klart for bedrifter at det er lite lurt å bruke vikarer. Direktivet gjør det mindre lønnsomt å bruke vikarer, fordi disse likestilles med fast ansatte, sier Giske.


Giske mener norsk skoledebatt undervurderer betydningen av kompetansen man opparbeider seg på arbeidsplassen.


- Høyre snakker utrolig mye om kunnskap i skolen. Jeg tror kunnskapen og kompetansen man opparbeider seg i arbeidslivet er enda viktigere. Nettopp derfor bør bedriftene unngå økt bruk av vikarer. For dem er vikarbruk det samme som å kaste kompetansen ut av vinduet, sier han.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.46