Mandag 26. mars 2012 Utenriks

Livsfarlig atomspill

ROPER VARSKO: Tiden for en diplomatisk løsning med Iran er i ferd med å renne ut, sier Barack Obama. FNs tidligere våpeninspektører i Irak, Hans Blix, ser likheter til spillet som førte til krigen i Irak i 2003.

Det siste halvåret har Israel og deler av den politiske eliten i USA skrudd opp intensiteten på sabelraslingen mot Iran og Mahmoud Ahmadinejad. Israel og statsminister Benjamin Netanyahu hevder Iran forsøker å utvikle atomvåpen og ønsker seg militære angrep på iranske atomanlegg. Fra israelske kilder har det kommet rykter om at et angrep kan komme på plass allerede i løpet av 2012.


Barack Obama og den amerikanske administrasjonen har vært mer tilbakeholdne, men har framhevet at «ingenting er uaktuelt» for å hindre at Iran skaffer seg atomvåpen. USA har også presset gjennom sterke økonomiske sanksjoner mot Iran. Nå signaliserer Obama at et militært angrep kan være på trappene.


- Jeg tror at tidsrammen for å løse dette diplomatisk ikke er overskredet, men døra er i ferd med å lukkes, sa USAs president på en pressekonferanse i går.


- Minner om Irak


Svenske Hans Blix har vært leder for FNs atomenergibyrå IAEA og var leder for FNs våpeninspektører i oppløpet til USAs invasjon av Irak i 2003. USA angrep Irak på grunnlag av påstander om masseødeleggelsesvåpen som i ettertid viste seg å være basert på fabrikkerte beviser. Nå mener Blix at situasjonen rundt Iran minner om den som førte til katastrofen i Irak.


- Jeg er absolutt bekymret for at vi er på vei mot en krig. Når jeg hører Netanyahu si at det ikke er et spørsmål om dager eller uker, men heller ikke år, så synes jeg det høres ut som en forferdelig trussel, sier Blix i et nytt intervju med al-Jazeera.


I forkant av Irakkrigen i 2003 gikk Hans Blix ut mot påstandene til daværende president i USA George W. Bush om at Saddam Hussein og Irak hadde masseødeleggelsesvåpen. USA ignorerte Blix, FN og IAEA, og løftet blant annet fram beviser IAEA hadde konkludert med at var forfalsket. Irak ble invadert i mars 2003.


Blix mener at det i dagens press mot Iran finnes klare paralleller til prosessen som førte til krigen i Irak.


- Det finnes likheter. I Irak ville man angripe på grunn av våpen som ikke eksisterte. I Iran vil man angripe på grunn av intensjoner man ikke vet om finnes.


Ulovlig krig


For at en krig mot Iran skal være lovlig i henhold til FN-pakten må enten Iran ha begått en militært angrep på en annen stat, eller det må være flertall i FNs sikkerhetsråd for å gå til angrep på Iran. Slike scenarioer er ifølge Blix begge svært fjerne slik situasjonen er i dag.


- Derfor ville et angrep på Iran være et klart brudd på FN-pakten, sier han.


Han mener et angrep på Iran vil få svært stygge konsekvenser.


- Som vi vet er det lett å sette i gang en militær affære, men det er ikke like lett å vite hva du skal gjøre dagen etterpå.


Sentralt i Israels anklager mot Iran står en rapport fra FNs atomenergibyrå IAEA i november. Rapporten gikk langt i antyde at Iran forsøker å utvikle atomvåpen. Tidligere i år intervjuet Klassekampen tidligere IAEA-direktør Robert Kelley som mente at «rapporten på ingen måte beviser at Iran har et atomvåpenprogram» og at «rapporten overser alternative forklaringer på iranske handlinger og alltid konkluderer med skrekkscenarioet: utvikling av atomvåpen».


Også Blix mener også at rapporten har svakheter og at tolkinger av etterretningsinformasjon om atomprogrammer ofte er «forferdelige». Det fikk han erfare på nært hold i oppløpet til Irakkrigen.


- Det var George W. Bush som sa at vi er så mektige at vi skaper vår egen virkelighet. Og det gjorde de. Men hvis du ikke har den riktige diagnosen, hvordan kan du få riktig behandling?, spør Blix.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.46