Onsdag 28. mars 2012 Innenriks

Finanstopper advarer Johnsen

Protester: DNB-sjef Rune Bjerke advarer regjeringen mot å skattlegge bankoverskudd og banklønninger.

- Vi får virkelig håpe at man nå først og fremst konsentrerer seg om å gjøre bankene mer solide, om man ikke skal gjøre det vanskeligere ved å innføre særskatter, sier DNB-sjef Rune Bjerke til Klassekampen.


Over 700 finanstopper samlet seg under lysekronene på hotell Oslo Plaza i går, til den årlige Finansnæringens dag som arrangeres av Finansnæringens Fellesorganisasjon.


Rune Bjerke, som er organisasjonens avtroppende styreleder, ga i sin tale til forsamlingen en klar advarsel til regjeringen som nå jobber med utformingen av en skatt på bankenes overskudd og lønnsutbetalinger, en såkalt aktivitetsskatt.


- Ingen brå og uventet innføring av nye skatter og avgifter, som vil komme til å ramme kundene, sa Bjerke med adresse til finansminister Sigbjørn Johnsen, som også var til stede på konferansen.


Bjerke listet punkt for punkt opp hva som «skal til for at finansnæringen skal fortsette å utøve sin samfunnsrolle».


Gir regningen til kundene


Det var det regjeringsutnevnte finanskriseutvalget som foreslo en skatt på bankenes overskudd, for å beskatte merverdi skapt i finanssektoren.


SV har siden presset på for en innføring av skatten, som også har fått støtte fra Aps finanspolitiske talsperson Torgeir Micaelsen.


Finansdepartementet har vurdert mulighetene for å innføre en aktivitetsskatt for den norske finanssektoren, og konkluderer at det vil være både formelt og praktisk mulig å innføre en aktivitetsskatt i Norge.


Rune Bjerke mener at norske banker må ha samme skattevilkår som andre nordiske banker, og advarer finansministeren med at han vil gi regningen for en slik skatt videre til norske forbrukere.


- En ny skatt vil føre til at det blir dyrere å låne og dyrere å spare for forbrukerne, og det er ikke sikkert det vil ha noen positiv samfunnsmessig effekt, sier han.


DNB tok i fjor ut et overskudd på 13 milliarder kroner.


- Du sier det vil gå ut over kundene, er det ikke et alternativ å la det gå ut over overskuddet som tas ut?


- Det kunne man gjerne ha sagt hvis det var sånn at overskuddet i finansnæringen i snitt var høyere enn i andre næringer, men det er det ikke. Det er ingen superprofitt i finansnæringen i dag, sier Bjerke.


Presenteres i oktober


Bankskatten vil gjøre finanssektoren mindre, samtidig som den kan gi den norske staten 12-13 milliarder kroner ekstra i skatteinntekter i året, ifølge Finanskriseutvalget.


Nå jobber Finansdepartementet med ulike modeller for å beregne skattegrunnlaget, og departementet bekreftet til Klassekampen allerede i høst at finansminister Sigbjørn Johnsen kan ha med seg en slik skatt i mappa når han i oktober legger fram statsbudsjettet for 2013.


- Ja, det kan være mulig, det kan praktisk la seg gjøre, sa statssekretær Roger Schjerva til Klassekampen i oktober.


Finansministeren selv ville i går ikke kommentere arbeidet som pågår.


- Det som vi jobber med kommer i oktober, sier Johnsen.


Ingen demonstranter


Til tross for at Rune Bjerke advarer den norske regjeringen mot å ta i bruk sterkere lut mot bankene, brukte han store deler av sin tale til finansnæringen til å snakke om behovet for reguleringer av finansnæringen i Europa. Han tok også til orde for at finansnæringen må ta demonstrantene i Occupy Wall Street-bevegelsen på alvor:


- Finanskrisa har skapt en betydelig misnøye med bankene som måtte reddes av sine myndigheter. Det er viktig å ta opinionsbølgen på alvor, sa Bjerke mens bilder av tåregasskanoner og sinte demonstranter rullet over skjermen bak ham.


Han gledet seg samtidig over at ingen aktivister hadde møtt opp foran Plaza.


- Vi har ikke en eneste demonstrant utenfor døra her i dag. Vi må erkjenne at vi er mye bedre rustet enn banker i de fleste andre land, sa han.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.46