Mandag 2. april 2012 Innenriks

Oslo er dårligst i klassen

IKKE NOK: Kommunene tar ikke inn nok lærlinger. Dårligst er Oslo, viser ny rapport. Framtidas helsevesen er avhengig av at kommunene skjerper seg.

214 læreplasser. Det er alt Oslo kommune har å stille opp med til sine yrkesfagelever. Oslo kommune er dårligst i klassen blant landets største byer når det gjelder å tilby lærekontrakter. Det kommer fram i en ny rapport utarbeidet av tankesmia Manifest Analyse.


- Når de tar inn så få lærlinger, så har de rett og slett gjort en for dårlig jobb, sier Fellesforbundets Rolf Jørn Karlsen. Han er leder av samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) som er det øverste fagorganet for fag- og yrkesopplæring i Norge.


Kommunal sektor i Bergen og Trondheim - byer med langt færre innbyggere enn Oslo - har henholdsvis 452 og 300 løpende lærekontrakter. Bedre enn Oslo, men ikke godt nok


- Kommuner er generelt dårlige på å ta inn lærlinger, sier Karlsen.


Kun 17 prosent av lærekontraktene som ble signert i fjor, var i kommunal sektor.


- Det er litt overraskende at en sektor som er politisk styrt er den dårligste til å ta inn lærlinger, sier Karlsen, som også ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2008 kom med forslag til forbedring av yrkesopplæringa.


Mangel på helsearbeidere


De aller fleste av framtidas helsefagarbeidere kommer til å gå i lære i en kommunal virksomhet. Men helsefagelevene er blant dem som sliter mest med å skaffe seg læreplass. I Oslo fikk bare 56 prosent av de som søkte læreplass i fjor.


Dette kan få store ringvirkninger med tanke på at Norge ifølge KS vil mangle 41.000 årsverk i pleie og omsorg i 2030 om ikke rekrutteringen forbedres.


Karlsen tror det må til en holdningsendring blant dem som styrer kommunene.


- Jeg tror dette handler om kultur og tradisjon. Industrien og servicesektoren har flere tiår med tradisjon for å rekruttere arbeidskraft gjennom lærlingordningen, mens i kommunesektoren sitter politikerne og ser på det som en utgiftspost i stedet for en investering, sier han.


-For vanskelig


Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) vedgår at kommunesektoren i hovedstaden har et problem.


- Det er for vanskelig å få lærlingplass i Oslo kommune, sier han.


Røsland mener nøkkelen er bevisstgjøring av dem som leder de ulike kommunale virksomhetene.


- I helse- omsorgssektoren kommer vi til å trenge all den arbeidskraft vi kan få tak i. Vi jobber med å bevisstgjøre lederne for virksomhetene om mulighetene for å ta inn lærlinger. Dette er et ledelsesansvar, sier byrådslederen.


Men kommunen ser også på muligheten til å bruke pisk.


- Vi har også oppe til diskusjon om vi skal sette mål for hvor mange lærlinger som skal tas inn, og så måle virksomhetene etter det. Dersom ikke situasjonen endres, er jeg ikke fremmed for det, sier Røsland.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.46