Onsdag 11. april 2012 Kultur og medier

- Kunstnere må selv delta

Leder for komiteen som forvalter kunstnerstipendene, Jannicke Låker, påpeker at komiteene er demokratisk valgt - av kunstnerne selv.

Bildekunstner Ingeborg Stana gikk før påske ut mot kunstnerorganisasjonen Norske bildekunstnere (NBK) og ønsket større åpenhet rundt tildelingene av kunstnerstipender og Garantiinntekt (GI).


Stana hevder at det er betenkelig at stipendene går til fagpolitikere og kunstnere med nærhet til de som forvalter stipendene, og mener at juryen burde tydeliggjøre hvilke kunstfaglige kriterier de går etter.


Under beltestedet


Nestleder i NBK, Esther Maria Bjørneboe, mener kritikken er hard kost:


- Det er helt naturlig at man diskuterer tildelingene, og bra at Stana gjør det. Vi i NBK ønsker en åpenhet rundt dette. Men at Stana går rett ut og sier at lederen for NBK ikke er skikket og hinter til korrupsjon, er under beltestedet, sier Bjørneboe.


- De som avgjør hvem som får stipendene må jo være de som har erfaring med kunst, og det har blitt vanligere at kunstnere jobber i flere fagfelt og har sidejobber som er kunstrelaterte.


Hun påpeker at Stana selv har vært styreleder i NBK og derfor burde være klar over at NBKs styre og stipendkomiteen er to selvstendig organer, og at ansvaret for tildelingene ligger på stipendkomiteen. Stipendkomiteen består av bildekunstnere som nomineres av kunstnere selv.


Ulik bakgrunn


- I juryen på ti mennesker forsøker vi å velge ut folk med ulik bakgrunn og ulikt syn på kunst. Det er også en stor kunstnerisk bredde på dem som mottar garantiinntekt, så jeg kan ikke se at det er noen form for ensretting her, sier Bjørneboe.


Leder for stipendkomiteen, Jannicke Låker, reagerer på noe hun anser som svært feilaktige uttalelser fra Ingeborg Stana. Låker mener det er viktig å framheve at juryen har et mangfoldig kunstsyn og at nominasjonsprosessen til juryen er åpen og demokratisk.


- Det er vanskelig definere hva kunstnerisk kvalitet er, og det er alltid en evig diskusjon mellom jurymedlemmene. Vi er jo en jury som til vanlig selv er kunstnere som søker på disse stipendene, vår faglige spesialkompetanse er våre ulike praksiser og egen erfaring. Derfor er det viktig at juryen består av kunstnere som er av ulik alder, erfaring og geografisk opprinnelse, sier Låker.


Utakknemlig jobb


Hun mener at å bli demokratisk valgt av kunstnerorganisasjonene, betyr at de har fått tillit til å gjøre denne vurderingen. Hun ser på det som en plikt og tror få kunstnere ønsker å sitte i juryen.


- Det er ikke noen takknemlig jobb. Man jobber ti timer hver dag, man må legge bort sitt eget arbeid for en måned og så får man slike motreaksjoner fra pressen og kunstnersamfunnet. Vi i juryen er ikke maskiner. Vi snakker mye om hvordan disse tildelingene kan gjøres på en rettferdig måte, og ønsker å hele tida forbedre søknadskriteriene for å gjøre det enklere for kunstnere å vise seg fra sin beste side foran juryen, som har begrenset med tid til hver søknad, sier Låker.


Hun presiserer at kuratorvirksomhet og verv i kunstorganisasjoner ikke er noe de premierer ved tildelingene.


- Det blir lagt opp til at vi ikke skal forstyrres av slike ting. Juryen skal kun se på det kunstneriske materialet. For meg er det viktig at folk forstår at stipendordningen ikke er dårlig, slik Stana hevder. Jeg har selv sett hvordan dette løses i andre europeiske land, og ble imponert over hvor ryddig dette foregår i Norge i forhold til habilitet, taushetsplikt og demokratiske verdier, sier Låker.


- Systemet med kunstnerjuryer gjør også at det er opp til kunstnerne selv å delta i nominasjonsprosessen, slik at de får en stipendkomité de har tillit til, sier hun.


Ønsker mer åpenhet


Nestleder i NBK, Esther Maria Bjørneboe, mener det er problematisk om det er snakk om kameraderi i forhold til tildelingene, men påpeker at de stadig jobber med å gjøre prosessen mer demokratisk.


- Vi har derfor gjort et kjempearbeid i forhold til hvordan man nominerer stipendkomiteen. Nå har vi stipendkomiteer som byttes ut annenhvert år, og det er for å gjøre prosessen mest mulig demokratisk. Digitale hjelpemidler har gjort det lettere å nominerer kandidater og har gjort informasjonen mer tilgjengelig. Gjennomsiktighet rundt disse tildelingene er viktig for oss, sier Bjørneboe.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.46