Onsdag 2. mai 2012 Innenriks

Blåser i Breiviks ideologi

Advarer: Professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary mener Anders Behring Breivik er historisk og politisk uinteressant. Nå advarer hun kollegaer mot å kaste bort tiden sin på å analysere massemorderen.

- Den politiske effekten er null, personen som står bak handlingene er et null, hvorfor bruke så mye tid og presse på ham?


Det sier den anerkjente statsvitenskapsprofessoren Janne Haaland Matlary til Klassekampen. Nå fraråder hun kolleger fra å stille opp som ekspertkommentatorer i media.


- Det er dårlig bruk av arbeidstiden å stille opp med en seriøs analyse av noe som er så primitivt. Hvis man tar ham seriøst, bidrar man bare til mer oppmerksomhet om ham, som er hans reelle motivasjon, sier hun.


-Det er tydelig at han selv tror på sin egen visjon, men denne er mer et alibi for massemord enn en politisk motivasjon. Hans ideer er banale, men hans gjerninger er onde og grusomme, hvorfor dvele ved dette?


- Ikke interessant


Matlary mener Breivik er politisk og historisk uinteressant, og at statsvitere og historikere verken kan eller bør bidra med sin analyse.


- Sammenliknet med andre terrorangrep utenfor Norge, er ikke dette politisk interessant. Hans politiske forståelse og begrunnelse er primitiv og uinteressant, og det er ingen som tror at det er en muslimsk invasjon av Europa. Derfor er dette heller ikke noe å analysere for en statsviter, sier hun.


- Terroren har heller ingen politisk effekt i Norge som sådan. Dette er ikke ideologisk sett interessant, verken for høyre- eller venstresida, nettopp fordi han har så ville ideer som er så lite realistiske. Han lever i en innbilt verden, og er derfor uten interesse.


- Men kan ikke fagfolk bidra til å vise at det er flere som deler hans politiske forståelse og analyse?


- Det er ikke empirisk belegg for noe av det han hevder. Hans verden er manikeisk-han setter opp muslim og kristen, og lager merkelige skillelinjer til dels basert på raseteori. Hans analyse er så dum og primitiv at den er helt uten en realistisk referanseramme, og han har ingen bevegelse bak seg, sier hun.


Forsiktige eksperter


Universitetet i Oslo har opprettet en presseoversikt over fagfolk som kan uttale seg i terrorsaken. Ved Institutt for statsvitenskap ønsket man ikke å føre opp sine folk på denne lista.


- Vi fikk en henvendelse fra informasjonsavdelingen om vi ville sette opp en generell liste med navn og kontaktinfo til eksperter. Da sa jeg til 3-4 personer som sto på denne listen at det ikke var en god idé, fordi vi ikke er generelle eksperter på hele saken, sier instituttleder Øyvind Østerud.


Han mener terrorsaken har vært preget av kvasieksperter, og ønsker ikke at statsviterne ved UiO skal bidra til dette.


- Målet må være at den personen som er egnet skal ta saken, framfor at vi har eksperter som uttaler seg om alle mulige sider, sier han, og trekker fram stipendiat Anders Ravik Jupskås som et positivt eksempel på hvordan dette kan gjøres.


- Ikke politisk terror


Matlary påpeker at hennes kritikk først og fremst er rettet mot media - ikke kollegaer som stiller opp som eksperter. Hun tror likevel statsvitenskapen har lite å bidra med.


- I denne saken har psykiaterne mest å bidra med, og det er ikke like mye å hente fra statsvitenskapen. For oss er det mye mer interessant med islamistisk terror, eller IRA-terrorister som er motivert av politiske mål. Breiviks mål er ham selv, sier hun.


- Denne saken er preget av journalister som hele tida må finne på noe nytt. Utenlandsk presse hadde dekning av den første uka, og gjorde seg stort sett ferdige etter det. Ti uker med dekning hver eneste dag bidrar bare til å øke berømmelsen til gjerningsmannen.


-Er det ikke en veldig lettvint å hevde at Breivik er en primitiv taper?


- Jeg mener dette er realiteten. Han har ikke engang fullført skolen, har ingen ordentlig jobb, blir hjemme på gutterommet, kort sagt: Han er ikke en vellykket 33-åring. Så kompenserer han ved å lage sin virtuelle verden. Han er uten tvil psykisk syk og ond, og en ekstrem narsissist som nyter medieoppmerksomheten.


Han er uten tvil psykisk syk og ond, og en ekstrem narsissist som nyter medieoppmerksomheten.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.47