Fredag 18. mai 2012 Utenriks

Reklamerer for Israel

OMSTRIDT: «Greater Stavanger», et samarbeidsprosjekt mellom kommuner i Rogaland, inviterer på oppdrag fra Israel til seminar om norsk offshoresatsing der. UD advarer norske selskap mot slik satsing.

Utenriksdepartementet gikk tirsdag ut med en klar advarsel til norske selskaper mot å engasjere seg i olje- og gassutvinning utenfor Israels kyst.


- Norske myndigheter er varsomme med tanke på engasjement i uavklarte og omstridte havområder. I kontakt med norske bedrifter oppfordrer vi dem til å opptre varsomt i slike områder, sa kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen til NTB.


- Denne policyen gjelder alle omstridte havområder og er ikke spesifikk for Midtøsten eller Israel, tilføyde han.


På oppdrag fra Israel


Greater Stavanger, et samarbeidsprosjekt for næringsutvikling mellom Rogaland fylkeskommune og 15 «partnerkommuner» i fylket, har samtidig invitert bedrifter til seminar om «Muligheter for petroleumsindustrien offshore Israel» i Stavanger 30. mai.


I invitasjonen heter det:


«Greater Stavanger har fått i oppdrag av den israelske ambassaden i Oslo å lage et program for en delegasjon fra energidepartementet i Israel. Delegasjonen består av fire representanter fra departementet, samt to personer fra henholdsvis den israelske ambassaden i Oslo og den israelske handelsattacheen i Stockholm».


Greater Stavanger påpeker at Israel nylig har gjort store gassfunn på sin kontinentalsokkel, blant andre Leviathan-feltet med 17 TCF, og at det pågår leteaktiviteter med muligheter for å finne olje.


«Dette representerer spennende forretningsmuligheter for norske selskaper!», skriver de, og forteller at formålet er «å lære om organiseringen av norsk petroleumsvirksomhet og mulighetene for leverandørindustrien».


- Ingen kommentarer


Invitasjonen er undertegnet av Harald Finnvik, internasjonal rådgiver og prosjektleder ved Greater Stavanger Economic Development.


Klassekampen spurte i går Finnvik hvordan Greater Stavanger, som drives av kommuner, ser på å arrangere et seminar som går helt på tvers av holdningen til norske sentrale myndigheter.


- Jeg har vært bortreist, og kjenner ikke til UDs utspill, så dette kan jeg ikke kommentere, sier Finnvik til Klassekampen, men bekrefter at seminaret så langt skal gå etter planen.


AGR - «pionerselskap»


På seminaret i Stavanger skal også Atle Aamodt Andresen fra AGR innlede under tittelen «Et norsk pionerselskap aktiv i israelske farvann»


AGR, der tidligere olje- og energiminister og eks-Hydro-sjef Eivind Reiten er styreleder, har ifølge NTB sikret seg flere større lete- og operatørkontrakter.


23. januar arrangerte AGR foredrag om «Den norske erfaringen» i Jerusalem. Innlederne var Eivind Reiten, Atle Andresen og administrerende direktør i AGR, Sverre Skogen.


Norges ambassadør i Tel Aviv, Svein Sevje sier til NTB at det norske engasjementet «ikke er uproblematisk».


- De lisensene vi er aktive i, ligger ikke i omstridt område. Vi lytter til råd fra UD og ønsker ikke å opptre på en måte som er i strid med norske myndigheters anbefalinger, sier Reiten til avisa Dagen.


Flere norske selskaper skal også være på vei inn i Israel.


- Bryter folkeretten


Den israelske offshorevirksomheten er møtt med protester fra Libanon, som anklager Israel for brudd på havretten.


Libanon anerkjenner ikke grensen nabolandet har trukket opp. og hevder at Israel har tilranet seg et 860 kvadratkilometer stort havområde.


- Dette er et skammelig brudd på folkeretten og et angrep på Libanons suverenitet, slo utenriksminister Adnan Mansor fast i et brev til FNs generalsekretær i fjor.


Økonomisk aktivitet fra Israels side i dette området vil være en trussel for internasjonal fred og sikkerhet, advarer Mansour, ifølge NTB.


Norge deler Libanons oppfatning om at havområdet er omstridt, og avslo derfor i fjor en forespørsel om å bistå Israel i gassutvinningen.


Også Tyrkia er provosert over israelsk leteaktivitet i Middelhavet. Israel og Kypros har funnet store forekomster av olje og gass i området utenfor den delte øya, og forhandler om et samarbeid om utvinning. I april startet Tyrkia sin egen leteboring i Middelhavet, til skarpe protester fra den kypriotiske regjeringen.


UD har skrevet en veiledning for selskaper som vil engasjere seg i omstridte områder, der de også distanserer seg fra selskaper som ikke lytter til rådene deres.


- Norske myndigheter kan ikke i noe tilfelle oppfattes dit hen at de gir samtykke eller støtte til aktivitet i områder som nevnt, heter det, og UD varsler at selskaper som får problemer i liten grad vil få bistand fra Norge.


Samtidig som striden om olje og gassressursene skjerper seg, sliter landene i Middelhavsområdet med energiunderskudd og stor forurensing fra kraftverk som går på dårlig diesel i stedet for gass.


Palestinerne kan bare drømme om å få utvinne sine olje- og gassressurser, utenfor Gaza og på Vestbredden.


Israels miljøminister foreslo nylig å vurdere å kutte strømforsyningen til Gaza dersom det blir kraftmangel i Israel i sommer.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.47