Lørdag 28. juli 2012 Kultur og medier

To millioner færre bøker

I løpet av ti år er antallet bøker i norske bibliotek redusert med ti prosent. Bibliotekene har stadig færre voksenbøker, mens barnebøkene holder stand.

Vi vil ha åpne lokaler, trivelige sittegrupper og datamaskiner. Dermed blir det minkende plass til bøker i norske bibliotek. Selv om nye titler kjøpes inn kontinuerlig, er det totale antallet bøker på full fart nedover.


Siden 2002 er antallet redusert med to millioner, om lag en tiendedel. Det viser nasjonale tall samlet av Jannicke Røgler, rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek.


- I noen bibliotek ser vi at enkelte grupper litteratur har svært lavt omløpstall. For eksempel lånes lyrikk og skuespill for voksne svært sjelden. Folkebibliotekene prøver å prioritere barn og unge, forklarer Røgler.


Fjerner voksenbøker


Det er nemlig hyllene for voksenbøker som tynnes ut. Nedgangen i denne kategorien har vært på over 15 prosent i løpet av ti år. På samme tid øker antallet barnebøker med fire prosent.


- Barnebøker lånes generelt ut oftere enn voksenlitteratur, forteller Røgler.


En del av hennes jobb er å hjelpe bibliotekene med å kaste gamle og ukurante bøker.


- Så lenge bibliotekene ikke har ekspanderende vegger, er det faktisk en helt nødvendig oppgave. Vi kan ikke ha bøkene «EDB i hverdagslivet» eller «Turen går til Tsjekkoslovakia» på hylla i et folkebibliotek. Og vi kan heller ikke ha bøker som er utslitte og møkkete. Dessuten har Nasjonalbiblioteket som en av sine oppgaver å ta vare på alt som gis ut i Norge. Bibliotekene er ikke arkiv, sier hun.


Bestselgere kastes


Mange av bøkene som kastes, er tidligere bestselgere, forklarer Røgler.


- Bibliotekene tar selvfølgelig også brukerne sine på stort alvor. Når det kommer en ny krim av Jo Nesbø, vil de kjøpe inn mange eksemplarer for at folk ikke skal bli stående i en endeløs kø for å få lest boka. Når interessen avtar, vil det være mange eksemplarer som kan kasseres, sier Røgler.


Samtidig fører endrede lesevaner til at vi ønsker oss andre typer bøker enn før.


- Nordmenn har blitt svært begrenset i sine lesevaner. Det er veldig mye krim. Det gir store utfordringer når bibliotekansatte skal forsøke å formidle en fersk forfatters bok inntatt i Kulturrådets innkjøpsordning.


En annen utvikling er at vi leser mer faglitteratur på internett istedenfor på papir.


- Leksika er et godt eksempel på dette. Der du før gikk til bokhylla for et faktasøk, er det nå Wikipedia du benytter. Bibliotekene kan ha vært noe trege til å se denne utviklingen, sier Røgler.


For mange bøker


Selv om antallet daler, har norske bibliotek forholdsvis mange bøker. I dag er et i snitt 3,7 bøker per nordmann. Det er om lag det dobbelte av hva den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA anbefaler. Men hvorfor er det så mange bøker ved bibliotekene? En grunn er den statlige innkjøpsordningen. En annen grunn er at det rett og slett kommer ut mange bøker her i landet.


- Til sammen i Norge gis det ut ca. 5500 bøker i året. Det er enormt mye. Bibliotekene kjøper selvfølgelig ikke inn alle, men det betyr jo at markedet flommer over av bøker.


Det kan være veldig viktig bli kvitt enkelte bøker, mener Røgler, som reiser Buskerud rundt for å hjelpe bibliotekarer med angst for kasting.


- Det er skummelt å kaste bøker, og mange er redde for konsekvensene. «Man kaster da ikke kommunal eiendom.» Personlig er jeg mer redd for å ha en 25 år gammel medisinsk oppslagsbok som potensielt kan gi deg veldig feil råd.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.48