Mandag 13. august 2012 Innenriks

Frykter svensk modell

FARLIG: Etter at høyresida tok makta i Sverige har arbeidsløsheten eksplodert, hevder LO. - God nok grunn til å holde høyresida i Norge unna regjeringsmakt, sier Roar Flåthen.

I dag sendes et nytt informasjonshefte om situasjonen i Sverige ut i over 40.000 eksemplarer til LOs medlemmer og tillitsvalgte. Tittelen er «STOPP! Noe er galt i Sverige». Heftet vil bli brukt i LOs fylkesorganisasjoner og forbund som skoleringsmateriell fram mot valget i Norge neste høst.


- For norsk fagbevegelse er det viktig å se hva som skjer under høyrestyret i Sverige. Vi ser dessverre et dystert bilde av en politikk som fører til feil retning på en rekke samfunnsområder, sier LO-leder Roar Flåthen.


En av fire unge uten jobb


Spesielt situasjonen på arbeidsmarkedet er alvorlig, ifølge LO-heftet. Fra å ha hatt en arbeidsløshet under OECD-gjennomsnitt fram til 2004, har arbeidsløsheten i nabolandet vokst kraftig, og ligger nå over åtte prosent, det samme som resten av OECD.


Etter at regjeringen Reinfeldt tok over har det blitt mer enn 100.000 nye arbeidsløse svensker. Ledigheten i Norge er til sammenlikning rundt tre prosent.


Ser man på situasjonen for de unge, ser det enda verre ut: I februar var ungdomsarbeidsløsheten (de mellom 15 og 24 år) på hele 25,2 prosent. Samtidig har rekordmange svenske ungdommer reist til Norge for å jobbe. Hadde de reist hjem, hadde ungdomsledigheten bikket 30 prosent.


Svekket sikkerhetsnett


I 2005 hadde Sverige det nest høyeste dagpengenivået i OECD-området. I dag ligger de under OECD-gjennomsnittet. En hovedgrunn for endringen er den store reformen den svenske regjeringen har gjennomført i «A-kassan».


I motsetning til i Norge, er arbeidsløshetstrygd i Sverige basert på medlemskap i såkalte A-kasser, forvaltet av fagbevegelsen. Reinfeldt-regjeringen gjorde medlemskap i slike ordninger mye dyrere, og strammet inn kravene for å kunne få ytelser. Nå har en halv million svensker nå meldt seg ut av A-kassene. De står uten forsikring eller rett til dagpenger om de mister jobben. Jevnt over har det vært lavtlønnede som har meldt seg ut.


Som følge av dette og andre endringer i velferdsordningene er det nå en voksende gruppe svensker som verken har krav på dagpenger, sykepenger eller andre typer støtte. Så langt gjelder det 140.000 svensker, eller 2,3 prosent av de i arbeidsfør alder.


Farlig ideal


- Høyresida i Norge ser til stadighet til Sverige. Jeg vil advare høyresida mot å kopiere den svenske politikken. Da blir det uro på arbeidsmarkedet. Hver fjerde svenske ungdom er uten jobb eller utdanning. Bare det burde få dem til å tenke seg om hva de vil kopiere, sier Flåthen.


I LO-heftet skriver LO-lederen i en kommentar at norsk høyreside har moderert seg på enkelte felt i arbeidslivspolitikken. Samtidig peker Flåthen på at de store arbeidsgiverforeningene NHO og Virke, samt partiene Frp og Venstre, fortsatt står på samme politikk, og at det vil ha mye å si for hva slags politikk en norsk høyreregjering vil føre.


- Er ikke dette et skremmebilde?


- I Sverige har høyresida gjennomført en privatiseringsbølge, de har gitt massive skattelettelser til de rike og gjennomført systematisk utsalg av statlige verdier. Det er reinspikka høyrepolitikk, sier Flåthen.


- Samtidig bygges det sosiale sikkerhetsnettet ned. Høyrepolitikken i Sverige gir oss en forsmak på hva som kan skje i Norge etter valget neste høst. Det er god nok grunn til å holde høyresida her i landet unna regjeringsmakt.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.49