Onsdag 22. august 2012 Innenriks

Velger bort tunge saker

TALLENE TELLER: Seniorinspektør i Arbeidstilsynet Tahereh Talebi mener det legges for mye vekt på antall tilsyn hun skal gjennomføre, framfor kvaliteten i arbeidet hun gjør.

På kontoret sitt i åttende etasje i Oslo City-bygget sitter seniorinspektør i Arbeidstilsynet og leder for NTL Arbeidstilsynet i Oslo Tahereh Talebi med etterarbeidet fra et bedriftsbesøk hun har vært på.


De tilsynene hun gjennomfører har ofte organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø som tema. Mange av sakene hennes er tidkrevende og komplekse, og krever flere møter med ansatte og ledelse og at hun går gjennom store mengder dokumentasjon. Men når Talebi skal rapportere til sin ledelse, som igjen rapporterer videre oppover, er det antall tilsyn som teller.


Måles på antall tilsyn


Et halvtimes tilsyn på en liten arbeidsplass, der inspektørene fra Arbeidstilsynet sjekker ID-kortene til de ansatte, teller like mye som det omfattende tilsynet Talebi for litt siden var med på i Oslo kommune, en arbeidsplass med over 40.000 ansatte. Resultatet er det samme: ett tilsyn og en tilsynsrapport.


- Når du er nødt til å levere et visst antall tilsyn innenfor en bestemt tidsperiode, kan presset føre til at man velger de som er minst tidkrevende, sier Talebi.


Selv om hun understreker at ingen tilsyn er enkle, mener hun denne måten å rapportere på kan føre til at viktige og tidkrevende saker blir nedprioritert.


I 2012 skal Talebi gjennomføre rundt 60 tilsyn. Hver tredje måned rapporterer hun på hvor nær hun er å oppfylle dette målet.


Overser brudd


Som Talebi gjennomfører også de andre inspektørene tilsyn basert på enkelte temaer. Innenfor hvert tema skal det gjennomføres et visst antall tilsyn, og dette kan i enkelte tilfeller hindre inspektørene i å tenke helhetlig, mener Talebi.


- Vi kommer inn på en arbeidsplass og krysser av det som står på sjekklista under det temaet vi er der for å undersøke. Men kanskje er det helt andre utfordringer på den arbeidsplassen. Kanskje er det konflikter eller for mye overtidsarbeid. Vi har alltid mulighet til å følge opp andre områder, men når vi presses på å nå målet for antall tilsyn, ser det ut som vi gjør en bedre jobb dersom vi lar være å spørre om alle områder, og heller går videre til neste tilsyn, sier hun.


Nedprioriterer forebygging


Talebi forteller at både hun og flere av kollegene hennes ser på veiledning og foredrag for arbeidsgivere og andre relevante arenaer i arbeidslivet som en viktig del av jobben.


Selv får hun mange henvendelser om å holde foredrag, men er nødt til å takke nei til de fleste av dem.


- Jeg må prioritere å oppfylle målet om antall tilsyn, og da blir det dessverre ikke tid til å gjøre så mye annet. Det er synd, for jeg er overbevist om at foredrag og veiledningsmøter kan forhindre mange brudd på arbeidsmiljøloven.


Hun forteller at årsaken til en del brudd er manglende kunnskap om de reglene som gjelder i arbeidslivet. Derfor mener hun veiledning og foredrag er vel anvendt tid for å nå Arbeidstilsynets hovedmål om et bedre arbeidsliv.


Lite kompetanseheving


Arbeidstilsynets kjerneverdier er «solid, kompetent, synlig». Men kompetanseutvikling er noe av det som settes i skyggen i jakten på å oppfylle målet om antall tilsyn, ifølge Talebi. Selv om alle inspektørene i Arbeidstilsynet er tilknyttet ulike kompetansenettverk der de kan lære mer og utveksle erfaringer med hverandre, er ikke deltakelse i disse nettverkene noe som prioriteres høyt, mener hun.


- Mange prioriterer tilsyn framfor å delta i kompetansenettverkene, enkelt og greit fordi det er det som slår ut på statistikken, og det vi i hovedsak blir vurdert ut fra, forteller seniorinspektøren.


Ønsker mer faglig skjønn


Talebi mener Arbeidstilsynet er fullt av flinke fagfolk, men skulle gjerne sett at de fikk brukt det de kunne enda mer.


- Det er viktig at vi har klare ansvarsområder og at vi vet hva vi skal rapportere om. Men vi bør ha rom og frihet til å bruke kompetansen vår ute på arbeidsplassene, slik at vi tilpasser arbeidet til de reelle behovene som er der, sier hun.


- Når det legges så mange føringer på hvordan ressursene skal brukes på alle nivåer i Arbeidstilsynet, blir ikke den lokale kompetansen brukt.


Fra sitt arbeid med psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø ute på arbeidsplassene, vet Talebi hvilke konsekvenser det kan ha når styringssystemene i for stor grad er basert på kvantitative mål.


- Med slike systemer kan man få veldig gode resultater basert på det tallene viser. Men det betyr ikke nødvendigvis at de ansatte ikke kan oppnå bedre resultater og effekt uten å vise til tall. Styringssystemene har stor betydning for arbeidsmiljøet, sier hun, før hun sier med et skjevt smil:


- Men hvem fører tilsyn med tilsynene?

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.49