Torsdag 6. september 2012 Innenriks

Streiker mot hele NHO

SAMLET: NHO kan nekte å godkjenne tariffavtalen, dersom Fagforbundet vinner fram i streiken ved de private sykehjemmene. - NHO ber om skikkelig bråk, sier LO-leder Roar Flåthen.

79 ansatte ved privatdrevne sykehjem har vært i streik i to uker. Tirsdag varslet Fagforbundet sympatistreik i kommunesektoren. I alt 160.000 kommuneansatte kan havne i konflikt. Kravet til de fagorganiserte er at de skal ha samme pensjonsordning som ansatte ved offentlig drevne sykehjem. Men det kommer ikke på tale, ifølge Petter Furulund, direktør i NHO Service.


- Akkurat som LO er overordnet Fagforbundet er NHO overordnet oss i landsforeningene. Det landsforeningene vedtar i oppgjør må signeres av NHO. De vil nekte oss å inngå en avtale som inneholder pensjonsordning, sier Furulund til Klassekampen.


Dermed er det i praksis ikke bare sine egne arbeidsgivere i NHO Service de sykehjemsansatte streiker mot, men hele NHO-fellesskapet.


Tar gjerne kampen


Klassekampen møtte de streikende i Oslo sentrum i går. De bedyrer at de ikke har noen planer om å gi seg.


- Vi føler at vi blir urettferdig behandlet. At vi ikke skal få samme lønn og pensjon som andre som er i samme situasjon er veldig urettferdig. Vi sakker bare lenger og lenger akterut, og nok er nok, sier Beth Norddahl.


Hun er aktivitør ved St. Hanshaugen omsorgssenter, og tillitsvalgt for Fagforbundet på arbeidsplassen.


- Men nå ser det ut til at dere egentlig er i streik mot hele NHO. Er det bekymringsfullt?


- Vi har jo hele LO i ryggen, så da får vi ta den kampen. Jeg håper at fornuften seirer. Alle vi snakker med sier at det er selvsagt at vi skal ha det samme som andre. Pårørende og andre sier at de ikke skjønner at vi ikke har fått det for lenge siden.


Har NHO i ryggen


Petter Furulund er sjokkert over at Fagforbundet har valgt å gå til sympatistreik, som potensielt kan omfatte hele kommunesektoren.


- Dette er tatt ut av alle proporsjoner. Det underbygger det jeg har vært sikker på hele tida: Dette er ikke et tradisjonelt tariffoppgjør for Fagforbundet, det er en politisk markering og svertekampanje mot privat sektor. Nå må vi sette oss ved forhandlingsbordet og forhandler fram en forbedring av eksisterende tariffavtale, og overlater prinsippet til hovedpartene, sier han.


Han får backing fra NHO sentralt.


- Det er vedtatt politikk i NHO at pensjon ikke skal inn i bedriftsavtalene. Så Petter Furulund har rett i at vi er mot det, sier forhandlingsdirektør i NHO, Rolf Negård.


- Betyr det at NHO sentralt vil nekte å undertegne en avtale som inneholder pensjonsavtale, dersom NHO Service skulle gå med på det i oppgjøret?


- NHO og NHO Service samarbeider godt i de pågående forhandlingene, slik at spørsmålet om eventuell «godkjennelse» ikke er en reell problemstilling.


Vil vise styrke


Kjellfrid Blakstad, forhandlingsleder for Fagforbundet sier valget om å varlse sympatistreik for inntil 160.000 medlemmer var viktig for å vise styrke i kampen.


- Det er viktig at resten av våre medlemmer viser sympatien. Streiken omhandler ikke bare de som nå har dårlige pensjonsbetingelser, men hele arbeidslivet.


- Er dere ikke redde for å miste sympati i opinionen?


- Det kan skje, men det spørs hvem vi tar ut og hvor mange. Vi vil forsøke å ta ut så vi i liten grad rammer tredjepart. Vi har enormt mye oppbacking. Vi har fått mange støtteerklæringer, både fra arbeidstakerorganisasjoner, men også pårørende ved de private sykehjemmene. Det er et viktig signal.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.49