Fredag 7. september 2012 Innenriks

Vil vingeklippe Kosmo

KRITIKK: Riksrevisor Jørgen Kosmo stikker kjepper i hjulene for statsråder som vil utrette noe politisk, hevder tidligere ministre. Nå vil de strippe Riksrevisjonen for makt.

- Riksrevisjonen er blitt et overstorting der ingen politiske resultater er bra nok. Resultatet blir at politikernes ambisjoner drives nedover, sier tidligere utdanningsminister Kristin Clemet (H).


I går slo tidligere statsråd Erik Solheim (SV) alarm om kontrollhysteriet i norsk politikk, som han mener legger hindre i veien for statsråder med store politiske ambisjoner.


Nå får han full støtte fra tidligere ministre fra flere partier.


De mener Riksrevisjonen under Jørgen Kosmos ledelse har vokst seg langt mektigere enn politikerne i sin tid hadde tenkt seg.


- Jeg mener Jørgen Kosmo har dratt Riksrevisjonen i en veldig farlig retning, sier tidligere landbruks- og oljeminister Terje Riis-Johansen.


Også tidligere Ap-statsråd Odd Eriksen advarer mot et kontrollhysteri i politikken.


- Det er en hårfin balanse mellom revisjon og å gå inn i politikken direkte, sier den tidligere næringsministeren, som understreker at han personlig ikke har hatt noen negative erfaringer med Riksrevisjonen.


Kristin Clemet mener Riksrevisjonen i praksis stikker kjepper i hjulene for statsråder som vil utrette noe politisk.


- Desto mer ambisiøse mål man setter seg, desto vanskeligere blir det å gjøre Riksrevisjonen fornøyd. Det fører til at statsrådene blir mindre ambisiøse. Da gjør man i det minste ikke feil, sier hun.


Forvaltningsrevisjon


De trekker et skarpt skille mellom regnskapsrevisjon, som de mener er en viktig oppgave for Riksrevisjonen, og forvaltningsrevisjon, som de mener er svært problematisk.


Forvaltningsrevisjon vil si at Riksrevisjonen går inn og vurderer departementenes politiske måloppnåelse.


- Riksrevisjonen burde ikke gå inn og mene noe om barnehage- eller klimapolitikken er vellykket. Det er politikernes oppgave, sier Riis-Johansen.


Clemet og Riis-Johansen står på hver sin side av midtstreken i norsk politikk, men deler irritasjonen over at Riksrevisjonen slår ned på små feil i stedet for å se det store bildet. Resultatet blir handlingsvegring i forvaltningen, mener de.


- Statsrådene bruker enormt med tid og krefter på å unngå å gjøre feil, i frykt for å få Riksrevisjonen over seg, sier Clemet, som i dag er daglig leder i tenketanken Civita.


- Riksrevisjonen sprer frykt i departementene. Forrige generasjon politikere bygde landet, denne generasjonen politikere er opptatt av å ikke trø feil, sier Riis-Johansen.


Krever endring


De tidligere statsrådene håper nå at Stortinget vil gå gjennom Riksrevisjonens oppdragsbeskrivelse.


- Det var ingen som hadde sett for seg at Riksrevisjonen skulle bli så mektig da Stortinget endret Riksrevisjonens mandat. Stortinget bør gå tilbake på sitt vedtak, slik at Riksrevisjonen ikke lenger driver forvaltningsrevisjon, sier Riis-Johansen, som i dag er fylkesordfører i Telemark.


Klassekampen forsøkte uten hell å få tak i riksrevisor Jørgen Kosmo i går.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.49