Fredag 28. september 2012 Meninger

Nyskriving

Dagens leder

* Historien forsvinner sakte og tåkefylt bak oss i horisonten. Likevel spiller det en rolle hva som faktisk skjedde, ikke bare hva vi tror skjedde eller gjerne vil tro skjedde. Historikeren Olav Riste tar i siste nummer av Historisk Tidsskrift tak i en sak som en gang var tålelagt, men som etter faghistoriske studier er blitt ganske klar: Forspillet til okkupasjonen av Norge 9. april 1940. I Aschehougs nye norgeshistorie, «Norvegr», blir vi ifølge Riste presentert for et bilde der alle de involverte stormaktene hadde likestilte krigsmål mot Norge. Riste reagerer på inntrykket som gis av en slags parallellitet, der vestmaktene skulle ha hatt like utviklede planer for okkupasjon av Norge som det Hitler-Tyskland satte i verk 9. april 1940.


* Selvfølgelig hadde tyskerne interesse av å spre forestillingen om at britene hadde planer om å okkupere Norge, slik at det ble skapt et inntrykk av at Tyskland og Storbritannia var like aggressive, bare at den ene kom den andre i forkjøpet. I parentes bemerket også de norske kommunistene dette i aprildagene 1940 som følge av den traumatiske ikke-angrepsavtalen mellom Tyskland og Sovjet. Britiske primærkilder, først gjort tilgjengelig i 1971, viser imidlertid at Storbritannia ikke hadde planer om å okkupere noe som helst så lenge det ikke var tegn på en tysk invasjon i Norge. Den tyske okkupasjonen av Danmark og Norge, «Operasjon Weserübung» som var planlagt i lengre tid, var ifølge den tyske historikeren Michael Salewski ikke et preventivt tiltak, men et offensivt og aggressivt tiltak fra Hitler-Tysklands side.


* Etter hvert har det utviklet seg en slags konsensus mellom britiske, tyske og norske historikere om forspillet til 9. april 1940. Dette synet har også fått gjennomslag i allmenne historieverk, som Cappelens «Norges historie» (1976-1980), der Edvard Bull skriver om hele problemkomplekset. Olav Riste rister derfor oppgitt på hodet over at det nye historieverket «Norvegr» nå framstiller dette på en annen måte, uten at det framgår hvilke nye kilder og ny forskning som gir grunn til å gjenoppta den tyske propagandaversjonen fra 1940.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.49