Torsdag 18. oktober 2012 Innenriks

Avblåser lederjakt i Sp

RO: Senterpartiets fylkesledere gir full støtte til partileder Liv Signe Navarsete og kritiserer forsøk på lederjakt.

- Det er ingen grunn til noen lederdebatt i Senterpartiet nå. Vi trenger ro, ikke mer unødvendig bråk, sier leder for Østfold Senterparti, Per Inge Bjerknes.


Klassekampen har vært i kontakt med en rekke fylkesledere i det hardt pressede partiet, og konklusjonen er klar: Liv Signe Navarsete har bred støtte som partileder.


Dagen etter at striden mellom Navarsete og Senterungdommen ble bilagt i sentralstyret, gikk tidligere fylkesordfører Kolbjørn Almlid i Nord-Trøndelag og ordfører Jon P. Husby i Skaun ut i Adresseavisen i åpent opprør mot Navarsete. Skaun peker på Ola Borten Moe som en naturlig etterfølger.


Flere av fylkeslederne mener slike utspill bryter med partiets demokratiske prosedyrer.


- Jeg synes ingenting om at trønderne skal dra opp denne debatten. Vi hadde en samling av fylkesledere i helga, og den viste at Liv Signe har full støtte fra hele landet. Det er ikke partilederjaktsesong nå, og det er tullete å skulle starte en slik debatt, sier Kari-Anne Sand, leder i Buskerud Sp.


- Det er veldig uheldig for partiet og det politiske arbeidet at noen nå starter en lederkamp utenfor de ordinære partiprosessene, sier fylkesleder i Hordaland Sp, Jostein Ljones.


- Liv Signe Navarsete er vår valgte leder, og henne har vi full tillit til. Vi forholder oss ikke til andre mulige kandidater før valgkomiteen har gjort sitt, sier han.


Politikk i skyggen


Ljones mener at viktige saker for Senterpartiet kommer i skyggen av en overdimensjonert debatt om Navarsetes lederstil. Han understreker at Sp fikk gjennomslag for flere kjernesaker i statsbudsjettet.


- Utspill for å avsette Navarsete får de som kommer med dem stå for, sier fylkesleder Ola Smeplass i Nordland Senterparti.


- Vi henger oss ikke på angrepene mot Navarsete fra enkelte partifeller i trøndelagsfylkene. Vi har en leder som vi står bak fullt og helt. Vi er nå fullt opptatt med programarbeidet, og uroen om Navarsete tar oppmerksomheten bort fra politikken. Diskusjon om partiets ledelse er naturlig, men alt til sin tid, sier han.


Nord-Trøndelag Senterparti har vært blant kritikerne av Navarsete etter sammenstøtet med Senterungdommen. Men fylkesleder Tomas Iver Hallem stiller seg ikke bak den åpne lederkampen som Kolbjørn Almlid og Jon P. Husby inviterer til.


- Jeg oppfatter det ikke slik at det er satt i gang en lederkamp. Vi vil behandle lederspørsmålet i tur og orden i de demokratiske prosessene partiet har og vil ikke forskuttere noe.


- Har Nord-Trøndelag Sp full tillit til Navarsete?


- Vi har en leder, og hun sitter med partiets tillit fram til landsmøtet. Vi kan ikke utelukke at andre navn vil dukke opp, men dette er i første omgang en sak for valgkomiteen, sier han.


Ønsker en trønder


Fylkeslederen i Sør-Trøndelag, Gunn Iversen Stokke, sitter i valgkomiteen sentralt. Hun avviser ikke at Navarsete kan bli skiftet ut.


- Vi som er trøndere ønsker oss jo en trønder. Dette er helt opp til Ola Borten Moe. Åpner han for å stille, endrer alt seg, sier Stokke til Adresseavisen.


Hun understreker at hun ikke har mistillit til Navarsete.


- Jeg ser absolutt ikke partilederdebatt som noe tema nå. Om Liv Signe velger å fortsette, har hun vår fulle tillit, sier fylkesleder Ivar Odnes i Oppland Sp, et fylkeslag som har vært kritisk til deler av Navarsetes ledergjerning.


- Mediene har funnet fram noen perifere Sp-skikkelser som ikke taler på vegne av det store flertall, Fra Aust-Agders side er det ingen tvil om at vi støtter fullt opp om vår partileder, sier Oddbjørn Kylland i Aust-Agder Sp.


- Jeg har ingen interesse av en lederdebatt nå. Vi har en leder som på forrige landsmøte hadde en enstemmig støtte, så fram til landsmøtet har hun vår fulle tillit. Det har også lederen i Senterungdommen. Begge tar jobben som ledere. Da må de sørge for ro i rekkene, sier Anne-Nora Oma Dahle i Telemark Sp.


Per Inge Bjerknes i Østfold Sp mener at Ola Borten Moe ikke er det opplagte alternativet til Navarsete som leder i Sp, dersom lederskifte skulle bli aktuelt.


- Jeg mener som sagt at Liv Signe bør fortsette. Men i motsatt fall mener jeg både Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum er vel så sterke kandidater som Ola Borten Moe, sier han.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.50