Onsdag 31. oktober 2012 Meninger

Skjebnevalg

Dagens leder

* I årevis har politiske aviskommentatorer hevdet at skillet mellom høyre og venstre er utdatert og at det knapt finnes forskjeller i politikken. Alt graviterer mot et slags minste felles multiplum i sentrum. Noe er det vel med snakken, for høyrefløyen i Arbeiderpartiet deler i flere spørsmål virkelighetsoppfatning og ståsted med Høyre-politikere. Likevel er det noen grunnleggende forskjeller mellom Ap og Høyre, for eksempel i synet på skattepolitikk, velferdsordninger og arbeidslivsspørsmål. Og i valget mellom en rødgrønn regjering, der også Sp og SV inngår, og en blå-blå regjering blir forskjellene tydeligere og tydeligere etter hvert som resultatet av programarbeidet i Høyre og Frp skrider fram.


* I forkant av den kommende valgkampen vil Høyre og Frp være tjent med at velgerne knapt ser forskjell på regjeringsalternativene, slik at brustne rødgrønne forventninger og regjeringsslitasje får dominere. I dette ser det ut til at de kan få god hjelp av toneangivende medier, som ikke bryr seg synderlig om de politiske forskjellene, kanskje fordi medieledernes sosiale og politiske ståsted er såpass fjernt fra de velgergruppene som blir rammet av en blå politikk at utsiktene til regjeringsskifte først og fremst framstår som en gledelig anledning til å rive ned noen politikere i påvente av en ny klagemur.


* I dagens kriserammede Europa vil neste stortingsvalg langt på vei være et skjebnevalg. Høyre og Frp vil på en rekke områder endre Norge i en mer markedsliberalistisk retning. De vil gjøre det lettere å ansette folk midlertidig og svekke arbeidet mot sosial dumping. De vil fjerne formuesskatten og gjøre flere milliardærer til nullskattytere, samtidig som finansieringen av velferdsstaten blir svekket. En blå-blå regjering vil delprivatisere Statkraft og oppheve dagens hjemfallsordning, kutte i landbruksstøtten og legge større press på distriktene. Og hvis ikke det var nok, vil de også kutte pressestøtten og innføre partipolitisk fjernsynsreklame. Til tross for alle skavanker ved den rødgrønne regjeringen - og de er mange - er det liten tvil om at den er langt å fortrekke framfor en blå-blå regjering med Høyre og Frp.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.50