Fredag 4. januar 2013 Utenriks

Viktig masseprotest

VOLD: I går startet rettssaken mot mennene som er tiltalt for gjengvoldtekt og drap på en 23 år gammel kvinne.

Det var 16. desember at det som skulle være en hyggelig utekveld endte så brutalt for den unge kvinnelige studenten (23) og hennes kjæreste.


I en buss på vei hjem ble kvinnen gjengvoldtatt av seks menn og mishandlet med et jernrør, og kjæresten ble banket opp. Så ble de kastet av bussen. Kvinnen døde på et sykehus i Singapore 28. desember.


Rettssak startet


Fem menn anklaget for å stå bak mishandlingen møtte i går for første gang i retten. I tillegg til de fem, som stort sett er slumbeboere, er en sjette anklaget. Han skal være bare 17 år og regnes som mindreårig. Politiet venter ifølge NTB svar på medisinske prøver som skal gi svar på hvor gammel han er.


Gjengvoldtekten og mishandlingen er blitt møtt med et krav om at de fem voksne skal henges. Indias innenriksminister Sushilkumar Shinde har sagt at hvis de fem finnes skyldig, vil de få dødsdom.


Indias høyesterettsjustitiarius Altamas Kabir har advart mot å la det offentlige raseriet styre rettsprosessen.


Middelklasseopprør


Demonstrasjonene som raskt fylte gatene i New Delhi og andre indiske byer har vært av enorme dimensjoner, og har til dels tatt form av opptøyer som har blitt brutalt slått ned. Saka har fått stor oppmerksomhet i media og i sosiale medier.


- Dette er et middelklasseopprør, og det er interessant å se på hvorfor dette skjer i Dehli, sier Anne Waldrop, førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo og Akershus og India-forsker.


Hun mener saken har både klasse-, kaste- og kjønnsperspektiv, og viser til at det er to ideologisk atskilte grupper som står sentralt i protestene:


På den ene siden nye grupper som protesterer ut fra et kvinnepolitisk ståsted, på den andre siden hindufundamentalister som protesterer ut fra et patriarkalsk, konservativt ståsted, der anklagen mot det regjerende Kongresspartiet er at de ikke klarer å beskytte hindukvinners ære.


- Klasse og kaste faller ofte sammen i India, og her er det snakk om ekstremt fattige, marginale menn som voldtok en middelklassekvinne, påpeker hun.


Kvinnebevegelse


Waldrop minner om at India har hatt en sterkt kvinnebevegelse helt siden 1920-tallet, mest middelklassekvinner, som til dels også har organisert fattigere kvinner.


- Nå har nye grupper tatt til gatene: primært middelklasse, mye studenter. Det er folk som ikke har vært involvert i kvinnekamp før, som nå tar ordet og blir møtt med vannkanoner og politivold. At disse nye gruppene engasjerer seg kan få positive ringvirkninger, spår hun.


Waldrop forteller at mye tyder på at kvinners stilling i India er i ferd med å endre seg langsomt til det bedre.


- Det er snakk om små endringer her og der når det gjelder kjønnsrelasjoner. De voldsomme protestene i denne saken trekker i samme retning.


- Håper det vil fortsette


Også India-kjenner Kathinka Frøystad, Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, er positivt overrasket over styrken i protestene.


- I 20 år har jeg lest om voldtekter hver dag i indiske aviser, som små notiser, men problemet har aldri før slått gjennom i media. Nå er alle jeg kjenner i India opptatt av dette, og den offentlige debatten syder. Selv menn som aldri før har brydd seg med kvinnespørsmål raser og vil straffe gjerningsmennene hardt, med kjemisk kastrasjon og dødsstraff.


Frøystad sier at hun håper at diskusjonen vil modnes og fortsette, også etter at kvinnen nå er kremert og borte, og sier at det blir spennende å se hva som skjer når mediene slutter å skrive om det.


- En side ved denne saken som jeg synes er interessant er hvorfor nettopp denne jenta ble et symbol. Jeg tror det handler om flere ting: Det skjedde i Dehli, der både media og politikerne er. At volden var så grov. Og at jenta tilhørte den indiske middelklassen gjorde at middelklassefolk identifiserte seg lettere og fikk empati med henne.


- Så vidt jeg har skjønt kom hun fra lavere lag av middelklassen, relativt lav kaste, men hun tilhørte det sjiktet som er i ferd med å komme seg opp, og som satser alt på å utdanne barna sine. Hun var skoleflink, faren solgte et jordstykke for å ha råd til å sende henne på skolen. Overgrepsmennene var fattige, og volden kan være et uttrykk for frustrasjon blant unge, ikke bemidlete menn som ikke får sin del av kaka.


Frøystad trekker fram som positivt at det har blitt mer fokus på saker som før bare ville blitt omtalt i notiser: overgrep mot daliter (kastene som tradisjonelt ble behandlet som uberørbare), adivasier (stammefolk), både vold og politivold.


- Jeg håper denne saken er det vendepunktet mange tror kanskje har kommet. Men jeg tør ikke være for forhåpningsfull.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.51