Lørdag 5. januar 2013 Innenriks

Frykter for norsk modell

KONTRER: Mens Frps Christian Tybring-Gjedde hevder den norske kulturen trues av innvandring, svarer integreringsministeren med at Tybring-Gjeddes eget parti er den største trusselen.

- Små forskjeller mellom folk er noe veldig mange framhever som et viktig særpreg ved den norske kulturen. Christian Tybring-Gjedde og Frp vil gå langt i å rive ned denne bærebjelken med sin politikk, sier integreringsminister Inga Marte Thorkildsen.


Hun reagerer kraftig på Tybring-Gjeddes oppfordringer til kulturkamp for å bevare en særegen norsk kultur i møte med innvandring.


- Folk kommer ikke til å slutte å gå på ski eller spise pølser på grunn av innvandringen, sier hun.


- Spørsmålet er heller om vi klarer å møte innvandringen på en måte som ikke skaper større forskjeller og et dårligere arbeidsmarked.


Ønsker mindre forskjeller


Like før jul sendte stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde et skriftlig spørsmål til Thorkildsen og kulturminister Hadia Tajik hvor han ba de to om å definere hva de ser på som norsk kultur.


Nå svarer Thorkildsen med at den norske modellen med små økonomiske forskjeller og sterke fagforeninger er helt sentralt for det norske samfunnet - og Frp truer dette.


- Flere undersøkelser viser at folk flest i Norge ikke ønsker større forskjeller, men mindre. Derfor må Frp og Tybring-Gjedde gå i seg selv å spørre hva deres politikk vil gjøre med den norske kulturen.


- Men blir ikke dette litt som å si at den rødgrønne regjeringens skattepolitikk er norsk kultur?


- Nei, men det er rart at en som sier at han vil bevare det norske ikke ser at små forskjeller er en viktig del av det å være norsk.


Frykter for arbeidslivet


I gårsdagens Klassekampen trakk Christian Tybring-Gjedde fram tilliten mellom folk som en viktig del av den norske kulturen. Statsråd Thorkildsen mener den samme tilliten vil svekkes med Frps politikk.


- Det er farlig å skape en avstand mellom oss nordmenn og de andre, slik jeg opplever at Tybring-Gjedde har som hensikt med sitt utspill. Det bidrar bare til økt mistillit, sier hun,


- Du har det øverste ansvaret for integreringen i Norge. Er det noe du er redd for at vi skal miste når nye folk og kulturer kommer til Norge?


- Jeg er veldig redd for at forskjellene skal øke, og at folk skal havne på utsida av samfunnet. Vi ser allerede nå at det er mange innvandrere som utnyttes på det groveste i arbeidslivet. Vi kan risikere å få et A-lag og et B-lag på arbeidsmarkedet.


Thorkildsen mener Tybring-Gjedde forkludrer en viktig debatt med å føre debatten på et abstrakt nivå.


- Arbeidsinnvandring er et viktig tema å ta opp, men det er meningsløst å gå inn i diskusjonen med innvandrere som fiende, slik jeg opplever at han gjør.


- Kan ikke stenge grensene


Integreringsministeren sier det er urealistisk å hindre andre kulturers innflytelse i Norge.


- Det er ikke aktuelt å stenge norske grenser, og det er ingen som vil at vi skal bli Nord-Korea.


- Et poeng for Tybring-Gjedde er at vi må ha noen rammer for den norske kulturen som folk skal integreres til. Hva skal disse være?


- Dette sier regjeringen allerede noe om i integreringsmeldinga. Der har vi prøvd å definere et felles sett av verdier som deltakelse i demokratiet, ytringsfrihet, likestilling, barns rettigheter og deltakelse i arbeidslivet.


Hun peker på at det allerede i dag stilles krav til dem som kommer til Norge.


- Vi skal selvsagt aldri akseptere uttrykk for ekstremisme - uansett hvor det kommer fra. Og om det er noen som står for at kvinner ikke er likeverdige med menn, eller at det er greit å slå unger, så må vi stå opp for de rettighetene og verdiene vi mener skal gjelde for alle i Norge. Men vi må være ydmyke nok til å huske at dette er diskusjoner vi har hatt innstilt ganske nylig også i Norge.


- Hvordan skal man lykkes med å nå disse målene?


- Det første bud for å lykkes i integreringspolitikken er å begynne å snakke om et stor «vi», framfor «oss og dem». Selvfølgelig er det sider ved det å være et flerkulturelt land som er utfordrende og problematiske, men om vi bare besto av etniske nordmenn, ville vi fortsatt hatt kulturkonflikter.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.51