Fredag 11. januar 2013 Utenriks

Går i strupen på Chávez

ANGREP: Civitas Kristian Tonning Riise anklager Hugo Chávez for å

I går erklærte Høyesterett i Venezuela at edsavleggelsen til kreftsyke Hugo Chávez kan utsettes. Med solid flertall ble Chávez i oktober i fjor valgt til sin fjerde periode som Venezuelas president. I dag ligger han syk på Cuba, mens opposisjonen gjør det de kan for å presse fram nyvalg.


Også her hjemme raser debatten rundt Chávez. Kristian Tonning Riise fra høyresidas tenketank Civita lanserer i dag en ny debattbok om Venezuelas president. Boka har fått tittelen «Diktator i forkledning».


- Vurderte du å legge til et spørsmålstegn i tittelen?


- Ja, jeg gjorde det, men tenkte at spørsmålstegn ikke var så passende i en tittel. Jeg burde kanskje ha gjort det, men hensikten var å provosere, sier Riise.


Diktator?


Riises’ Venezuela-interesse ble vekket da debatten rundt det søramerikanske landet blusset opp etter Oslo Freedom Forum i 2010. Den gang inviterte forumet venezuelanske innledere som ble anklaget for å ha deltatt i det USA-støttede kuppet mot Chávez i 2002. I boka anklager Riise norsk venstreside for å romantisere Venezuela og Chávez. Det er blant grunnene til at han har valgt å skrive om nettopp denne boka.


- Jeg har følt at Venezuela har vært det siste ikonet. Det har vært den siste stedfortrederkrigen i verden mellom ideologisk høyre- og venstreside. Det latinamerikanske kontinentet er veldig spennende, ettersom det er det eneste stedet hvor du fortsatt har disse innbitte ideologiske skillelinjene mellom høyre og venstre, sier han.


Riise hevder at Chávez har blitt valgt på udemokratisk vis og at han bruker demokratiske rammeverk «ikke for å nå demokrati, men for å sementere autoritære strukturer». Et av bokas kapitler heter «Kunsten å stjele valg».


- Mener du Chavez er en diktator?


- Nei, han er ikke det i akademisk forstand. Men han har vært veldig flink til å gi retorikken sin og måten å bygge opp samfunnet på en demokratisk innpakning. Han er en autoritær leder som ikler seg demokratiets rammeverk. sier Riise, som håper boka skal bidra i «debatten om grensedragningen mellom demokrati og diktatur».


- Udemokratisk


I høst sa tidligere president i USA og leder for The Carter Center, Jimmy Carter, at «av de 92 valgene vi har observert, vil jeg si at valgprosessen i Venezuela er den beste i verden». Riise medgir at stemmene ved valgene i Venezuela har blitt talt opp «ganske riktig». Han mener at det meste av valgfusket i Venezuela skjer før valgdagen.


Ifølge Riise kan Chávez bruke statens ressurser på å drive egen valgkamp, bøtelegge eller til og med stenge opposisjonelle medier, fengsle folk uten rettssak eller dom og nekte opposisjonelle å stille til valg.


- Legger man sammen disse mekanismene, får man ikke et demokratisk valg, men et demokratisk utfall av et udemokratisk valg, sier Riise.


I 1998 hadde 20 prosent av venezuelanere over 18 år ikke registrert seg som velgere. Foran valget i fjor hadde 96 prosent av de stemmeberettigede registrert seg som velgere. Ved presidentvalget i 1998 var valgdeltakelsen 63,76 prosent. Ved siste presidentvalg i oktober 2012 var den på 80,52 prosent. (I USA var den på 58,9 prosent.)


- Hva sier slike tall om demokratiet i Venezuela?


- Jeg er enig i at valgdeltakelse er en av tingene som kan gi en indikasjon på demokrati, og dette er en av tingene som gjør Venezuela veldig interessant også. Det er jo ingen tvil om at det fortsatt eksisterer en enorm folkelig oppslutning om Chávez, sier han.


Redusert fattigdom


Riise mener dette blant annet kommer av at Chávez kom til makten på et «veldig heldig tidspunkt». Under hans periode har man hatt en tidobling av oljeprisen og han har hatt «enorme mengder penger som han har kunnet dele ut» til sosiale programmer.


- Det har hatt effekt og det er hevet over enhver tvil at Chávez har klart å få til en massiv fattigdomsreduksjon, sier Riise.


Fattigdommen i Venezuela er halvert siden 2004.


- Er ikke fattige i Venezuela i stand til å ta selvstendige politiske valg?


- Mange stemmer ut av egeninteresse, og det er legitimt. Det har vært en utfordring for opposisjonen. Pengene Chávez har disponert har gitt han mulighet til å bygge ut sosiale programmer i et omfang som ikke var mulig tidligere. Han har også klart å identifisere seg med en del av befolkningen som før var oversett, sier Riise.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.51