Onsdag 6. februar 2013 Innenriks

Tut og kjør for private

Frislipp: De borgerlige partiene vil slippe private til på skinnene dersom de overtar makten til høsten. Nå inviterer Høyre Norwegian og Bjørn Kjos ned på jorda.

- Tenk hvis vi kunne fått Bjørn Kjos og Norwegian ned på bakken for å kjøre tog. De har virkelig spisskompetanse når det handler om å transportere store menneskemengder, sier Høyres Øyvind Halleraker.


De fire borgerlige partiene er hjertens enige om at NSB må få konkurranse om å kjøre tog i Norge.


I tråd med EUs nye jernbanepakke ønsker de å slippe til private aktører på norske skinner. Per i dag har NSB bare aktuelle konkurrenter i utlandet, men Halleraker drømmer om et norsk alternativ til statsgiganten.


Han er mektig imponert over hva oppkomlingen Norwegian har fått til i konkurranse med statseide SAS i lufta.


- I Tyskland driver allerede Lufthansa toglinjer, og det er ingen grunn til at vi ikke kan få til det samme i Norge, sier han.


I går inviterte Høyre til seminar om konkurranseutsetting av jernbane på Stortinget. Der framholdt Norges samferdselsråd til EU, Olav Grimsbo, dereguleringen av flymarkedet som et forbilde for jernbanesektoren.


- I 1992 fantes det ingen lavprisselskaper i Europa. I dag står de for førti prosent av flytrafikken, sier Grimsbo.


Halleraker minner imidlertid om at det ikke er like enkelt å konkurrere på pris på landjorden.


- Uten at jeg er en trafikkstyring, er det nok enklere å se for seg at man har anbud på hver enkelt strekning i stedet for flere selskaper som kjører tog parallelt.


Hjertens enige


KrF, Venstre og Frp stiller seg også bak Høyres forslag om å slippe private til for å drive jernbane i Norge.


- Jeg synes Høyre tenker i helt riktig bane. Det er stort behov for fornyelse i norsk jernbane, og konkurranse må helt klart være en del av det, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.


Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet sier at dette er et punkt hvor det blir enkelt for de borgerlige å meisle ut en felles kurs.


- Dette er et lovende område hvor vi er veldig enige på ikke-sosialistisk side, sier stortingsrepresentanten som likevel minner om at Frp også her vil gå enda et skritt lenger enn de andre.


- Vi ønsker også at staten skal selge seg ned i NSB. Så kan utenlandske selskaper slippe til i Norge, mot at NSB får konkurrere nedover i Europa, sier Hoksrud.


Også Venstre går i sitt nye program inn for konkurranseutsetting av jernbanen der det er hensiktsmessig.


Look to Gjøvik


De fire borgerlige partiene viser til Gjøvik-banen, som har hatt stor passasjerøkning etter at driften ble lagt ut på anbud.


Imidlertid drives banen av et selskap som er eid av NSB. Per i dag finnes det ingen konkurrerende jernbaneselskaper i Norge.


Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian er glad for invitasjonen, men sier selskapet foreløpig planlegger å holde seg i lufta.


- Det er hyggelig at Høyre har så høye tanker om Bjørn Kjos og Norwegian, men vi har ingen umiddelbare planer om å bevege oss ned på bakken med det aller første.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.51