Fredag 15. februar 2013 Meninger

Venstresida

Dagens leder

* Malin Lenita Viks personlig tekst om veien ut av arbeiderklassen og inn i et venstreorientert middelklassemiljø har ført til debatt. I et intervju med Klassekampen sier Vik at «venstresida i stor grad er befolket av en litt snobbete middelklasse. Man er opptatt av posisjoner og anseelse blant sine egne. Man lever i en selvhøytidelig boble og vet rett og slett altfor lite om livet vanlige folk lever». Å jo da, vi kjenner alle noen som kunne passe til beskrivelsen. Men er det likevel riktig å sette likhetstegn mellom en trangsynt, snobbete og urban middelklasse og venstresida?


* Mange akademikere og andre med lengre utdannelse stemmer rødgrønt. Men hvis en tar alle i denne gruppen under ett, er kanskje Høyre likevel det største partiet. At høytutdannede med god inntekt tar stor plass i mediene og den offentlig debatten - og mer alvorlig - legger premisser for politikken fordi de befolker de politiske institusjonene, er et økende demokratisk problem, som ikke minst venstresida bør bekjempe. Men venstresida har verken organisatorisk eller stemmemessig sin base i Ullevål Hageby i Oslo. Den består derimot av alle de hundretusener, fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør, som stemmer på og sympatiserer med de rødgrønne partiene, og som utgjør det store flertallet i Norge som støtter en politikk for større sosial likhet.


* Utfordringen for partiene og organisasjonene på venstresida er å tiltrekke seg folk fra alle samfunnslag, og skape miljøer som alle typer folk føler seg hjemme i. Til tross for forskjellig bakgrunn og yrke har vi felles interesser i politikken. Og målet for dette politiske arbeidet, og forutsetningen for deltakelse i det, enten det er i partiene, fagbevegelsen eller andre organisasjoner, er ikke at folk skal foreta noen utdannings-, klasse- eller kulturreise. Folk skal først og fremst være seg selv. Langt på vei er det også slik det fungerer i det breie organisasjonsarbeidet som foregår i og utenfor de rødgrønne partiene og i fagbevegelsen over det ganske land. La oss ikke gjøre venstresida mindre enn den er. Ved valg kan den i gode stunder mønstre over halvparten av landets velgere.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.51