Torsdag 21. februar 2013 Innenriks

PSTs agent og provokatør

VOLD: Agent Christian Høibø ble oppfattet som igangsetter av bråk på venstresida. Da politiet anholdt ham for å lage molotovcocktails, sørget PST ifølge Høibø for at saken ble lukket ned.

Klassekampen trykker i dag bilder av PST-agent Christian Høibø som kaster stein mot politiet i en demonstrasjon mot Irak-krigen i 2003.


Gjennom ti år i de venstreradikale miljøene ble Høibø kjent som provokatør og igangsetter av voldelige konfrontasjoner - alt på oppdrag fra PST.


Høibø innrømmer overfor Klassekampen at han gikk i første rekke i konfrontasjoner med blant annet politiet og at han ble anholdt da han og flere andre skulle lage de hjemmelagede brannbombene molotovcocktails.


Ifølge Høibø fikk PST den gang saken mot ham «til å forsvinne».


- Det er meg


Tirsdag sto Høibø fram på NRK Brennpunkt og fortalte om sitt virke som infiltratør i miljøer på venstresida gjennom ti år. I programmet nekter han for å ha kastet stein mot politiet.


Når Klassekampen konfronterer ham med bildene, sier Høibø følgende:


- Ja, det er meg på bildet. Det er en demonstrasjon hvor min jobb er å være en aggressiv blitser og gjøre det demonstranter gjør, sier han til Klassekampen.


- Kastet du steinen?


- I rollen kan man for eksempel plukke opp en stein og gjøre en kastebevegelse. PST filmet meg den dagen, og de så ikke noe steinkasting.


Seinere på dagen ble Høibø arrestert av Oslo-politiet. Han måtte sone 18 dager i fengsel for voldsutøvelse mot en tjenestemann.


Ifølge Høibø var det PST som oppfordret ham til aktivt å søke konfrontasjon med for eksempel politiet.


- Jeg ble oppfordret til å komme meg inn på de rette folkene for å bygge kred. Vi var ute etter de ekstreme folkene og agerte deretter, sier han.


Laget molotovcocktails


Høibø forteller at han også har blitt anholdt da han sammen med flere andre skulle lage molotovcocktails.


- Min jobb var å stille opp med noe som skulle forestille molotovcocktails, men mine inneholdt aldri brennbart materiale, sier han.


Ifølge Høibø skal hans kontakt i PST da ha fått saken mot ham «til å forsvinne».


- Plutselig ble jeg omringet av spanere på vei ut av leiligheten som pågriper meg og tar meg inn til avhør.


- Hva skjedde videre?


- Da var PST raskt inne og kontaktet Oslo-politiet for å forklare sammenhengen. De får beskjed om at denne saken skal forsvinne. Det er i alle fall det jeg har fått fortalt av min kildefører i PST.


PST bekrefter å ha mottatt verdifull informasjon fra Høibø. Informanten fikk også dekket utlegg av PST i forbindelse arbeidet.


Var selv igangsetter


Høibø ønsker nå en debatt om PSTs metoder.


- Jeg håper min fortelling kan skape debatt om metodene PST oppfordrer til og selv benytter.


Han mener de hemmelige tjenestene ikke tar godt nok vare på sine informanter.


- PST har en kynisk bruk og kast-metodikk overfor sine egne. Man er nyttig så lenge man leverer, men når man ikke har noe nytt å komme med er man ikke en person som er verdt å ta vare på.


Klassekampen har vært i kontakt med en rekke personer på venstresida som møtte Høibø mens han var PST-informant.


De mener Høibø ikke bare overvåket demonstranter, men selv var aktiv i å egge til bråk og voldelige konfrontasjoner.


Tidligere Attac-leder Marte Nilsen møtte Høibø under demonstrasjoner mot et G8-møte i Rostock i 2008.


- Vi oppfattet at han ønsket å oppsøke mennesker og steder hvor det var mulighet for konfrontasjon med politiet, sier Nilsen.


Sett på som voldelig


Mangeårig RV-politiker Odd Stensholt stiftet bekjentskap med Høibø under demonstrasjoner mot Ariel Sharons besøk i Molde i 2003.


- Han forsøkte å bryte sperringene som var satt opp og oppfordret andre til å gjøre det samme. Da vi gang på gang forsøkte å stagge ham, ble han rasende og anklaget oss for å kneble kampen mot imperialismen.


De understreker at de selv aldri har sett Høibø bruke vold, men forteller at mange i aktivistmiljøet så på Høibø som voldelig.


PST holder tett


PST bekrefter at Høibø har jobbet for dem, men vil overfor Klassekampen ikke kommentere detaljer om oppdragene.


- Vi kommenterer aldri kildene våre, men etter at Høibø selv har medvirket til et tv-program og avslørt sin egen identitet, valgte vi å bekrefte at han har jobbet for oss, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST.


- Hva tenker dere om at en informant samtidig deltar aktivt ved å kaste stein og lage molotovcocktails?


- Jeg har ikke mulighet til å gå videre på detaljer om informanter eller våre arbeidsmetoder.


- Men han har jo selv stått fram?


- Kildebeskyttelsen er viktig for oss fordi andre må være sikre på at vi ikke snakker om hva de gjør i tjeneste, sier Bernsen.

Artikkelen er oppdatert: 22. februar 2013 kl. 10.58