Onsdag 6. mars 2013 Innenriks

Advarer mot danske tilstander

RØD: Rødts motstykke Enhedslisten er jevnstore med sosialdemokratene i Danmark. ­- Vi kan kaste regjeringen når vi vil. Men alternativet er ikke noe bedre, sier Johanne Schmidt-Nielsen.

- Jeg bytter gjerne bort noen av våre mandater på målingene mot at regjeringen fører sosialdemokratisk politikk, sier Johanne Schmidt-Nielsen, som i går gjestet Manifest Analyses årskonferanse i Oslo.


Enhedslisten og frontfigur Schmidt-Nielsen har stabilisert seg på over ti prosent etter at Socialdemokraterne vant regjeringsmakten for to år siden. På den ferskeste meningsmålingen har det tidligere minipartiet 10,1 prosents oppslutning, mens Socialdemokraterne oppnår 19,2 og Socialistisk Folkeparti bare 5,6 prosent. Det er klart borgerlig flertall.


Prinsippfast motstand mot regjeringens krisepolitikk er ifølge Rødts danske søsterparti den viktigste årsaken til braksuksessen.


- Vi vokser fordi den såkalte venstreregjeringen i Danmark fører rein høyrepolitikk. Det er ingenting å glede seg over, heller ikke for oss, sier hun.


Fløyparti på vippen


Den danske regjeringen, som foruten Socialdemokraterne består av Venstres søsterparti Radikale Venstre og SVs søsterparti Socialistisk Folkeparti (SF), er avhengig av støtte fra enten Enhedslisten eller høyresida for å få sin politikk gjennom på Folketinget.


Men Enhedslisten har ikke latt seg bruke som reint støtteparti for regjeringen. Partiet stilte seg bak forrige statsbudsjett, men sa blankt nei både til fjorårets skattereform med kutt i selskapsskatten og årets vekstpakke med betydelige kutt i offentlige investeringer.


- Det er et dilemma for oss hver dag. Vi kan kaste regjeringen når vi vil. Men alternativet er ikke noe bedre. Samtidig har vi et prinsipp om at vi aldri stemmer for politikk som gjør livene til vanlige dansker verre - uansett.


Internt var det stor uenighet om Enhedslisten skule støtte regjeringens forrige statsbudsjett. For ledelsen ble det avgjørende at partiet viste vilje til å gjøre kompromisser og at budsjettet fredet dagpengene til arbeidsledige.


- Vi var alle sammen enige om at budsjettet ikke svarte til våre forventninger, men hvis vi kan gi et midlertidig pusterom til dansker som har mistet jobben, er det verdt det.


Dansk høyrevind


Samtidig som Enhedslisten når nye høyder er både Socialdemokraterne og SF i dyp krise. Det uroer Schmidt-Nielsen, som mener det ikke er like deilig å være rød i Danmark som mange nordmenn tror.


- For bare få år siden fikk SF over 20 prosent av stemmene. Nå er de nede på firetallet. Det gleder ikke oss, fordi SF er våre viktigste politiske allierte. Samtidig skyldes nedsmeltingen at de har akseptert den rådende kuttpolitikken i EU. Og hva hjelper det oss om vi når ti prosent når det er de borgerlige som har vind i seilene? spør Schmidt-Nielsen.


Danmark har med statsminister Helle Thorning-Schmidt i spissen undertegnet EUs finanspakt, som har fått krass kritikk for å bane vei for nedskjæringer framfor å stimulere til økonomisk vekst. Det baner vei for dansk høyreside, hevder Schmidt-Nielsen.


Schmidt-Nielsen advarer sterkt både norske og danske sosialdemokrater mot å konsentrere seg om å vinne flytvelgerne i grenselandet mellom Ap og Høyre.


- Når sosialdemokratene fører klassepolitikk fra oven, baner det vei for de borgerlige. Folk foretrekker «the real deal» når de blir tvunget til å velge mellom to høyrepartier, sier hun.


Hun er bekymret for at fagbevegelsen og grasrota i sosialdemokratiet vil bli fullstendig politisk desillusjonert.


- Dette er mennesker som gjennom ti år med høyrestyre har investert talløse timer og all sin integritet i å overbevise venner og kjente om å stemme på Socialdemokraterne og SF. Nå sitter de skuffet tilbake med en regjering som kutter både i skattene for de rikeste og i vanlige folks velferdsgoder. Vår oppgave må være å snu deres politisk apati til handling, sier hun.


Enhedslisten har i likhet med norske Rødt sine røtter i syttitallets radikalisme. Men fra midten av 2000-tallet har en ny generasjon med Johanne Schmidt-Nielsen i spissen snudd partiet på hodet.


Ekstrem makeover


- Vi slet med fordommer om at vi er udemokratiske og urealistiske. Men de siste årene har vi gått systematisk til verks for å knuse mytene om Enhedslisten. Samtidig har vi gjort vårt ytterste for å snakke til vanlige dansker, ikke bare være opptatt av rettssikkerheten for kriminelle innvandrere og transseksuelles rettigheter, sier Schmidt-Nielsen.


I sommer måtte partiet tåle massiv kritikk fra både Socialdemokraterne og danske medier for å bære med seg udemokratisk slagg fra 70-tallet. Den gang rykket Schmidt-Nielsen ut for å sette «det revolusjonære baklandet» i partiet på plass.


- Vår framgang er veldig skrøpelig. Det er helt avgjørende at det ikke sås tvil om vårt demokratiske sinnelag. Kampanjen mot oss settes i gang fra sosialdemokratiet hver gang vi bikker ti prosent på målingene, men vi har også vår egen del av ansvaret for at vi blir misforstått, sier hun.


- Men har Enhedslisten virkelig ryddet opp i egne rekker, eller er det bare partiets fasade som er blankpusset?


- Vi har en stor jobb å gjøre med å revidere vårt prinsipprogram, som i dag er skrevet på et gammelt 70-tallsspråk. Det er vi nå i gang med, sier hun.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.52