Onsdag 13. mars 2013 Meninger

Hyklersk

Dagens leder

* NRK Brennpunkt sendte i går dokumentarprogrammet «De gode bombene» om hvordan «fredsnasjonen» Norge var en av de mest aktive bombenasjonene under Libya-krigen våren 2011. Norges bidrag var ikke bare stort, Norge var også villig til å fly oppdrag og ta ut mål som mange andre nasjoner vegret seg for. Norge hadde ingen politiske forbehold eller andre nasjonale begrensninger. Dermed bidro Norge til å undergrave FN-mandatet, ved å utvide definisjonen for hva som var akseptable mål.


* FNs sikkerhetsråds resolusjon om Libya fra februar 2011 ga medlemslandene tillatelse til «å ta i bruk alle nødvendige tiltak» for å beskytte sivile og sivile områder som trues av angrep». Sikkerhetsrådet bestemte samtidig at det skulle opprettes en flyforbudssone over Libya. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av rykter om at Gaddafi brukte flyvåpenet mot fredelige demonstranter, noe som etter alt å dømme ikke var sant. Dette mandatet ble av de krigførende Nato-landene brukt for å legitimere en omfattende bombekrig mot Libya for å styrte regimet, til tross for at FN-vedtaket ikke hjemlet en slik krigføring. Da den afrikanske union ville diskutere en løsning, ble delegasjonen hindret i å lande i Libyas hovedstad Tripoli av bombingen. Og da en delegasjon med Sør-Afrikas Jacob Zuma i spissen til slutt kom seg inn og presenterte en fredsløsning som Gaddafi aksepterte, ble den avvist. Krigen fortsatte til Gaddafi-regimet hadde falt.


* Den norske regjeringen forsikret Stortinget flere ganger om at regimeendring ikke var målet for bombetoktene, selv om alle visste at det var nettopp det de var. Bombingen fortsatte langt utover mandatet, samtidig som Norges bombevillighet bidro til flytte grensene for hva som var akseptable mål. Krigføringens manglende legitimitet uttrykte seg ved bombetokter som på ingen måte begrenset seg til beskyttelse av sivile som var truet av angrep. Den norske regjeringens posisjon kan derfor langt på vei karakteriseres som løgnaktig og hyklersk, ettersom den visste hva som var målet med bombingen, og selv lot norske fly virkeliggjøre målsettingen gjennom valg av mål.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.52