Lørdag 23. mars 2013 Innenriks

Storinnrykk av tiggere

INNRYKK: Utenlandske tiggere sprer seg til stadig mindre byer i Norge. Langt flere har i år overvintret og etter påske forventer norsk politi storinnrykk

Mange politidistrikt fra sør til nord beskriver en økning i antall tiggere. Klassekampen har snakket med et titall politidistrikt, og så langt nord som i Hammerfest har det i år for første gang overvintret utenlandske tiggere.


En fordobling


Trondheim har i vår sett en fordobling av utenlandske tiggere. Fra 20-40 personer, har antallet økt til mellom 60-80, ifølge politiet. Dette omfatter i hovedsak rumenske romfolk, men også andre EØS-borgere.


I Oslo er det vanskelig å holde oversikt. Organisasjonen Folk er Folk mener det i fjor sommer var opp til 1000 utenlandske tiggere i byen, mens kommunen anslår det dobbelte.


Frykter større økning


- Vi tror antallet vil øke når det blir varmere i været, sier Arve Nordtvedt, stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Trondheim. I fjor sommer ble tiggerne i Trondheim sendt fra plass til plass, telt ble revet og utstyr beslaglagt. Nå sover de på gaten, i biler eller inne i Vår Frue Kirke.


- Vi baserer oss på erfaringene fra i fjor i Oslo. Der sies det at markedet er mettet, og at det er mer penger å tjene på å dra til Trondheim. Dermed frykter vi en økning her hos oss i Trondheim, sier Nordtvedt.


Sendt ut av landet


- Tigging er lovlig i Norge. Det betyr at de kan komme hit for å tigge om penger. Dette må vi forholde oss til som politi. Vi skal ikke forhindre eller skape problemer for dem som ønsker å tigge her, sier Nordtvedt.


Han mener problemet ikke er selve tiggingen, men ordensforstyrrelser og den kriminelle aktiviteten som kommer i kjølvannet. I Trondheim har politiet fått mange klager på forsøpling, tilgrising og tomgangskjøring. Dessuten en økning av tyveri. I høst hadde politiet fire mann i arbeid for å nøste opp kriminell aktivitet, som førte til at 13 rumenere ble varig utvist fra riket.


- Mange av disse var domfelt for alvorlige straffbare handlinger i sine hjemland og andre land i Europa. En var også siktet for grov voldtekt i Trondheim i mai. Dette for å vise at det ikke er snakk om bagatellmessige forhold, sier Nordtvedt.


Frykter menneskehandel


Han understreker at det ikke fins belegg for å hevde at alle de utenlandske tiggerne er kriminelle.


I Trondheim har flere tiggere enn noensinne vært i byen, også i vinter. På kalde og trekkfulle bruer har eldre romani blitt satt for å tigge. Politiet frykter at disse kan være gjenstand for menneskehandel. Det har også vært meldt om prostitusjon, og om at mennesker med handikap blir brukt til å tigge.


- Vi frykter at noen tvinges mot sin vilje til prostitusjon og tigging. Men det er vanskelig å avdekke om dette er frivillig eller ikke, når personene som utsettes for det, ikke vil snakke med politiet, sier Nordtvedt.


Vil forby tigging


- Den eneste måten å bekjempe den kriminelle aktiviteten er et lovforbud mot tilreisende tiggere, sier Nordtvedt.


I 2010 ble det innført nye politivedtekter i Trondheim, med meldeplikt for tiggere. Alle som på offentlig sted selger varer, framfører sang og musikk eller tigger, skal melde seg til politiet på forhånd, norsk eller utenlandsk.


Problemet er at tiggerne ikke melder seg, at det ikke kontrolleres pass, og at politiet dermed ikke har mulighet til å kontrollere hvem som er her og hvor lenge.


Nå har regjeringen et forslag på høring hvor de går inn for at meldeplikt for tiggere bør gjøres til en nasjonal ordning. I høringsnotatet fra Trondheim skriver Nordtvedt at det istedenfor meldeplikt, bør innføres et tiggerforbud for å forebygge kriminaliteten i kjølvannet av tigging. Han får følge av politimestrene i Bergen, Stavanger og Oslo, som alle har skrevet liknende høringsuttalelser.


Også Norges øverste politiledelse Politidirektoratet mener regjeringen bør droppe meldeplikten og heller innføre forbud.


- Et av problemene er lovligheten av å føre et slikt register. Det må lages en ekstra forskrift som regulerer hvilke type opplysninger som kan samles inn og hvor lenge disse kan lagres, sier Nordtvedt til Klassekampen.


I disse byene er det tigging:


Oslo: Anslag fra tusen til to tusen. Oslo er så stor at ingen klan, romfamilie eller gruppering klarer å regulere byen. Dermed kan omreisende tiggere komme til Oslo dersom de blir bedt om å forlate mindre byer rundt omkring i landet.


Bergen: Tallet på tiggere i Bergen sentrum er omtrent doblet i februar-mars i år, sammenliknet med gjennomsnittet for 2012. I fjor varierte det mellom fem og ti-tolv. Nå er det daglig bortimot 20 å se i sentrum.


- Dei har også blitt mer aktive, og mer oppsøkende overfor folk som står i handlekøer og busskøer, seier Olav Valland ved Bergen sentrum politistasjon. Han tør ikke anslå hvor mange som vil komme i vår og sommer.


Stavanger: Ifølge politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen i Stavanger har det ikke vært noen markant økning i vinter, men politiet driver ikke med noen form for registrering.


- Tiggerne er synlig til stede. Politiet venter en økning i sommerhalvåret, men vi har ingen indikasjoner på om det blir flere i år enn i fjor, sier Jørgensen.


Trondheim: Her beskriver politiet en dobling av antallet utenlandske tiggere, og de spår at flere vil komme når det blir mildere i været. Antallet er nå 60-80 personer. I fjor sommer var det rundt 35 personer.


Drammen: I fjor overvintret mellom seks og åtte rumenske tiggere i Drammen. I år er det en vesentlig økning, opp til 30, og jevnt mellom 15 og 30. I fjor sommer var antallet opptil 30 personer. Politivedtektene gir rom for å kreve at tiggerne melder seg - og dette skal iverksettes fra neste uke.


- Dermed vil vi kunne avdekke om det er noen sammenheng mellom tigging og kriminalitet, sier Dag Ebbestad ved Drammen politistasjon. Denne meldeplikten vil også gjelde norske tiggere, og småjenter som vil holde basar til et godt formål.


Kristiansand: Her har det over tid vært registrert 50 tiggere, mange av dem gjengangere. Der det var to-seks før jul, er tallet nå omtrent 20, ifølge Dag Tallaksen ved ordensavdelingen i Kristiansand. Sommeren 2012 var det opp til 40 i byen, og Tallaksen forventer like mange i år. Han har fått meldinger fra flere mindre byer, blant annet Lillesand og Flekkefjord, men har ikke tall.


Lillehammer: Rumenske tiggere er en del av bybildet, og har vært det i to-tre år. De sitter på faste plasser, og har også vært der i vinter. Politikammeret har ikke merket økt kriminalitet i perioden de har hatt tiggere i byen.


Ålesund: Johan Arnt Overøyen ved Sunnmøre politidistrikt har inntrykk av at det er flere og flere rumenske tiggere i byen, uten at han kan tallfeste dem.


Levanger: I Levanger er det omtrent fem tiggere og ingen systematisk registrering.


- Vi har stigende tall og må ha en plan, ikke for å kaste de ut, men for at de skal behandles likt på ryddig vis, sier Tor Klevmo ved Levanger lensmannskontor. I Nord-Trøndelag jobbes det nå med en handlingsplan for tigging, og flere småplasser har økende tall. Klevmo er bekymret for at et forbud i Trondheim vil ha konsekvenser for småbyene rundt.


Tromsø: - Jeg vil tro at antallet er rimelig stabilt. Dette er et lite problem i Tromsø, sier Hans Otto Salamonsen ved Tromsø politistasjon. Han anslår at det er 2-3 tiggere som har delt hovedgaten i Tromsø mellom seg. Disse har vært i byen over lengre perioder og leier seg bolig. Om sommeren dobles antallet.


Bodø: De siste to-tre årene har Bodø begynt å få tiggere. I fjor sommer var antallet oppe i 12-15 stykker, som kom i ulike familier. Nå har byen omtrent seks tiggere. Bodø har endret byvedtektene sine slik at tiggere nå må registrere seg med navn. Dette kommer politiet til å effektivisere i vår. I løpet av det siste året har politiet sett eldre og folk med handikap som tigger, og er bekymret for menneskehandel, tyveri og nasking.


- 7 til 8 tiggere er uproblematisk. Men kommer det mange til sommeren, kan det bli utfordring, sier Arne Hammer, Politistasjonssjef i Bodø.


Hammerfest: -For første gang ser vi at tiggerne har vært her også gjennom vinteren, sier Morten Daae ved Vestfinnmark politidistrikt. I Hammerfest er det nå to eller tre tiggere, sannsynligvis romfolk av rumensk opprinnelse.


Alta: I Alta er det nå ingen tiggere. I fjor på høsten kom det 8-10 personer som skapte liv og røre i byen i et par dager, før de dro videre. Oppholdet resulterte i medieoppslag om okkupasjon og tilgrising av en gapahuk i en barnehage.


- Utfordringen her var at det rett og slett var bikkjekaldt, 10-15-20 kuldegrader og vind, og de var ikke kledd for vinterforhold, sier Øyvind Lorentzen, lensmann i Alta.


Kirkenes: Aller lengst nordøst i landet, i Kirkenes, har det vært en til to romfamilier de siste somrene, forteller Rolf Arne Kurthi ved Kirkenes politistasjon. Tigging er ikke et stort problem i Kirkenes, fordi samfunnet er så gjennomsiktig.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.52