Torsdag 4. april 2013 Kultur og medier

- Skjerp yrkesetikken

Jo Strømgren oppfordrer koreografer og regissører til å sette foten ned: Det må bli slutt på bruk av gratis arbeidskraft i dansen, mener den kjente danseren og koreografen.

- Koreografer og regissører må si nei til overdreven bruk av gratis arbeidskraft i produsentenes oppsetninger, sier danser, koreograf og regissør Jo Strømgren.


Klassekampen har skrevet om de uregulerte arbeidsforholdene i norske musikaler, hvor det blant annet forekommer utstrakt bruk av studenter som gratis arbeidskraft. Strømgren har fulgt debatten og har lite til overs for bruken av gratis arbeidskraft:


- Penger spart er penger tjent, så det er noen som tjener fett på dette, sier han.


- Utnyttelse


Eier av Bårdar Danseinstitutt i Oslo, Freddy Haugan, har forsvart praksisen med at studenter på denne måten fikk verdifull erfaring. Å få stå på scenen og synge og danse burde være lønn nok for studentene, mener han.


- Benyttelse av denne typen gratisarbeid under dekke av å være et slags pensum for dansestudenter, er bare en sleip måte å spare penger på. Å stå på scenen hver gratis hver kveld har selvfølgelig ingenting med pedagogikk og arbeidserfaring å gjøre. Det er utnyttelse, sier Strømgren.


Han er en av Norges mest kjente dansere og driver sitt eget dansekompani. I 1998 vakte han oppsikt med balletten «A Dance Tribute to the Art of Football», og Strømgren har vært tilknyttet flere internasjonale dansekompanier, blant annet operaballetten i Wien.


De private aktørene i dansefeltet kan ikke lenger stille seg utenfor fellesskapet, ifølge Strømgren:


- Nå må de innse at de må følge vanlig yrkesetikk.


Peter Horgen, leder av foreningen Norske Dansekunstnere, har i Klassekampen trukket fram musikalen «My Fair Lady» som eksempel på problemet. I dette ensemblet jobber det 30 ulønnede studenter fra Bårdar Danseinstitutt.


- Er løsningen å innføre strengere arbeidskontrakter og binde de private aktørene til tariffavtaler?


- Det kan også bli et problem om vi regulerer for mye. Det vil føre til langt mer byråkrati. Jeg har bakgrunn fra frie grupper innen dansefeltet, og her var det tidligere en gjengs oppfatning at man skulle arbeide mye gratis. Men disse holdningene ble vi etter hvert kvitt gjennom bevisstgjøring av problemet, sier Strømgren.


- Feltet har gradvis blitt mer profesjonalisert, og siden dette vokste fram i bransjen selv, har jeg liten tro på å gjennomregulere dette.


Graver sin egen grav


Det hviler et tungt ansvar på koreografer og regissører som arbeider i dansefeltet, og det er de som må sette foten ned, mener han:


- Jeg har selv sagt nei til bruk av gratis arbeidskraft flere ganger. Det er ikke vanskelig å være prinsipiell på sånt, men det er selvsagt en del som kun tenker kortsiktig i kroner og øre.


- Hvordan kan bevisstgjøring løse situasjonen?


- Jeg tror det er mye å hente på å gjøre unge dansere kjent med problemet. Mange jeg har snakket med sier de først forstår alvoret etter at de er ferdige med danseutdanningen. Får man ikke jobb seinere fordi neste kull med gratisstudenter tar arbeidsplassene, har man jo gravd sin egen grav. Mange av de unge danserne er kanskje ikke like flinke til å vurdere samfunnet som en mangeårig Blindern-student.


Dugnadsånden


Det er produksjonsselskapet Scene Kvelder som står bak oppsetningen av «My Fair Lady» på Folketeatret i Oslo. Daglig leder, Espen Seim Parmann, uttalte til Klassekampen at de måtte holde seg innenfor forsvarlige økonomiske rammer.


Han trakk også en parallell til de mange spelene rundt om i landet, hvor det er mange amatørgrupper, og hevdet at man ikke kan forlange at alle skal ha fullt honorar.


Strømgren er kritisk til at private aktører i dansefeltet forsøker å snylte på frivilligheten og dugnadsånden som er sentrale bærebjelker i Kultur-Norge:


- Norge har en fantastisk dugnadsånd. Den ser vi i alle landets spel, teaterforeninger og lokale kulturtiltak. Jeg synes det ville være trist hvis tunge kommersielle aktører i Oslo identifiserer seg med denne frivillighetstradisjonen for å legitimere sin utnyttelse av studenter, sier han.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.52