Mandag 15. april 2013 Innenriks

Går til felles kamp mot oljen

Vil snu: Oljen må ut, og fornybar energi inn. Dette krever Den norske kirke i allianse med LOs største forbund.

I morgen vedtar Kirkemøtet en uttalelse som tar til orde for en snuoperasjon fra en oljeøkonomi til en fornybar økonomi, gjennom utvikling av grønne arbeidsplasser.


Samtidig lanseres boka «100.000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå! For en klimaløsning nedenfra» i Oslo. Boka er en del av alliansen Klimavalg 2013, hvor Den norske kirke og LO-forbundet Fagforbundet er de største aktørene.


I ei tid da miljøorganisasjonene har blitt mindre synlige, kaster to store folkelige bevegelser seg inn i klimakampen samtidig.


Vil reise klimasaken


- Det er nesten ikke et menneske igjen i Norge som ikke er medlem av enten kirka eller et av fagforbundene som er representert, sier leder av Kirkerådet Svein Arne Lindø til Klassekampen.


I dag trykker vi en kronikk han har skrevet sammen med blant annet leder av Fagforbundet Jan Davidsen og lederne for Norsk Tjenestemannslag (LO) og YS-forbundet Parat.


- Selv om klima ikke er øverst på den politiske agendaen, betyr det ikke at klimakampen er avblåst. Vi prøver nå å reise denne saken fram mot stortingsvalget, sier Lindø til Klassekampen.


Har fått mye kjeft lokalt


Allerede før Kirkemøtet startet torsdag, advarte olje- og energiminister Ola Borten Moe kirka mot å gjøre oljesaken til et religiøst, moralsk og etisk spørsmål. Til avisa Vårt Land sa ministeren at norsk oljeutvinning ikke er en del av problemet, men en del av løsningen på klima- og fattigdomsproblemet.


Tidligere har stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Ketil Solvik-Olsen meldt seg ut av kirka i protest, fordi han mener kirka med sitt klima- og miljøengasjement legger seg opp i politiske beslutninger de ikke har noe med.


- Kommer flere til å føle seg ekskludert når dere vedtar en slik klimauttalelse, kirkerådsleder Svein Arne Lindø?


- Vi har en utfordring der. Det er ikke sånn at de som har andre synspunkter ikke tar et moralsk ansvar, sier Lindø.


I likhet med Ketil Solvik-Olsen kommer også han fra traktene rundt oljebyen Stavanger. Han legger ikke skjul på at han har vært i noen tøffe diskusjoner i forbindelse med kirkas tilslutning til Klimavalg 2013.


- Det er kontroversielt også innad i kirka, men det gjør meg ikke mindre frimodig. Jeg har bare blitt bevisst på å ikke sette meg til doms over dem som jobber i oljeindustrien. De er like etisk høyverdige som meg. Samtidig må det gå an å tenke langsiktig og være kritisk til hvordan politikerne forvalter ressursene våre. Omstillingen kan ikke komme når oljebrønnene er tomme, sier Lindø.


Kritiserer Ola Borten Moe


Stein Gulbrandsen kommer til å representere Fagforbundet under boklanseringen i Oslo tirsdag. Han synes det er naturlig å ha kirka med på laget og har liten sans for kritikken fra blant annet oljeministeren.


- Han viser en type hersketeknikk som jeg synes veldig lite om. Uten at jeg er medlem selv, opplever jeg at dersom Den norske kirke skal ha legitimitet som en folkekirke, må den være engasjert i slike spørsmål, sier Gulbrandsen til Klassekampen.


Han vil bringe Fagforbundets klimaengasjement videre på LO-kongressen, som starter 3. mai.


- Forventer du tøffe tak om klimaspørsmålet der?


- Nei. Problemet for oss i Fagforbundet som har forsøkt å reise denne debatten gang på gang, er manglende engasjement. Finanskrisa som kom i 2008 tok langt på vei luven av engasjementet, sier Gulbrandsen.


- Men finanskrisa satte også temaet grønne jobber på agendaen?


- Ja, og krisepakken som kom i 2008 skapte faktisk grønne arbeidsplasser gjennom store offentlig investeringer på energieffektivisering.


Fra oljerigger til havvind


Et av forslagene i boka som lanseres i morgen er å foreta en kontrollert nedtrapping av oljevirksomheten i Nordsjøen og få til en offensiv satsing på havvindmøller.


- Hvorfor skal vi gjøre det nå som oljenæringa går så bra, og vi har så lav ledighet?


- Oljen forsvinner ikke om vi lar den ligge. Det haster ikke å få den opp. Det som derimot haster er å komme i gang med utvikling av ny teknologi. Vi kan bli internasjonalt ledende på havvindmøller. Norge kan bli det grønne batteriet for Europa, sier Gulbrandsen.


Andreas Ytterstad har skrevet en doktorgrad om klimapolitikk og er styremedlem i Concerned Scientists Norway, Boka «100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!» er en del av hans forskningsarbeid. Han mener Norge nå har et vindu til å gjøre en omstilling.


- Hvis vi satser på at det likevel går til helvete, kan vi være med på første klasse. Men både klimapolitisk og økonomisk kan Norge spille en helt motsatt rolle. Vi kan faktisk være et foregangsland for å gå foran å redusere de globale klimagassutslippene, sier han til Klassekampen.


ase.brandvold@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.52