Onsdag 15. mai 2013 Innenriks

Stiller strengere krav

Krav: SVs ungdomsparti utfordrer Audun Lysbakken med harde krav i nytt integreringsprogram. Frps Christian Tybring-Gjedde vil gjerne samarbeide med SV-ungdommen.

- Venstresida har vært for ensidig opptatt av rettigheter, og for dårlige til å snakke om krav til innvandrere, sier leder i Sosialistisk Ungdom Andreas Halse.


I en ny resolusjon går SVs ungdomsparti inn for en rekke nye tiltak i integreringspolitikken:


* Samfunnstest for alle som vil bli norske statsborgere.


* Forbud mot hijab og andre religiøse symboler i politi og rettsvesen.


* Forbud mot kjønnsdelt undervisning i skolen.


* Gjennomgang av dagens velferdsordninger med vridning fra passive kontantoverføringer til krav om aktivisering i arbeidslivet.


Dermed havner ungdomspartiet på kollisjonskurs med SVs program på en rekke punkter.


- Mye av det vi står for vil også SV være enige i, og ellers tror jeg partiet skal være glade for å ha et ungdomsparti som tør å gå foran, sier Halse.


- Kritikerne vil vel kalle dette en høyresving?


- Det er jeg helt uenig i. Vi bygger på arbeiderbevegelsens kjerneverdier om rettigheter og plikter, uansett religiøs eller etnisk bakgrunn, sier Halse og legger til at resolusjonen er enstemmig vedtatt i SUs landsstyre.


Får ros fra Lysbakken


SV-leder Audun Lysbakken er positiv når Klassekampen ringer.


- Dette er god, gjenkjennelig sosialistisk integreringspolitikk. SV vil finne en tredje vei i innvandringsdebatten, der vi er konsekvent for mangfold, og samtidig stiller nøyaktig samme krav til alle, sier SV-lederen.


Han vedgår at noen av forslagene er for sterk kost for SV.


- Vi mener det er et dårlig forslag å forby hijab i politiet. Der har SV et pragmatisk syn, det viktigste hensynet er å få flere muslimske kvinner inn i politiet, sier Lysbakken.


- Flere mener SU og SVs linje om å «stille krav» markerer en høyredreining?


- Hvis det er høyredreining å være konsekvent på vår feministiske politikk og vårt sekulære syn på staten, ja da har vi gjort en høyredreining. Men jeg kaller dette for sosialisme.


Blant de mer oppsiktsvekkende tiltakene i SUs nye integreringspolitikk finner vi samfunnstest for alle som vil bli norske statsborgere.


Vil teste innvandrere


- Jeg mener det ikke er usaklig å kreve et minimum av kunnskaper om arbeidsliv, demokrati og likestilling av folk som vil bli norske statsborgere, sier Halse.


- Dere skriver at dere vil bort fra «passive kontantoverføringer» i integreringspolitikken. Hva betyr det?


- Vi må ta inn over oss at det blant noen innvandrergrupper er svært lav arbeidsdeltakelse, særlig blant kvinner. Da nytter det ikke å pøse på med nye kontantoverføringer. I stedet må man stille aktiveringskrav, sier SU-lederen, som trekker fram kontantstøtten som den første ordningen som må bort. Ungdomspartiet går også inn for en rekke tiltak mot diskriminering, blant annet forsøk med anonymiserte jobbsøknader og pålegg om kvotering av minoritetsspråklige arbeidssøkere i offentlig sektor.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.53