Lørdag 15. juni 2013 Meninger

Storebror ser

Dagens leder

* USA har bygget opp en formidabel kapasitet til overvåking av mellommenneskelig kommunikasjon, ikke bare i sitt eget land, men over hele verden. Overfor land som har forsøkt å beskytte seg, som Kina, driver USA en slags uoffisiell cyberkrig, der nær sagt alle midler tas i bruk for å tappe også disse landenes kommunikasjonsnettverk. Avsløringene som The Washington Post og The Guardian har gjort på grunnlag av informasjon fra den tidligere CIA-ansatte dataeksperten Edward J. Snowdon, som i en årrekke har jobbet for den militære etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA), viser at amerikansk etterretning har tilgang til nettverkene til selskaper som Apple via det såkalte Prism-programmet. Microsoft, som for tida kjører en reklamekampanje med slagordet «Your privacy is our priority», var det første selskapet som ble knyttet til programmet i 2007. Deretter fulgte Google og Facebook i 2009, YouTube i 2010, Skype 2011 og til slutt Apple i 2012.


* Ikke bare nettet overvåkes, men også telefonsamtaler. NSA får kontinuerlig tilgang til folks telefonsamtaler fra ett av USAs største teleselskaper, både innad i USA og mellom USA og andre land. Innhentingen skjer helt uavhengig av om brukerne er mistenkt for noe eller ikke. NSAs rolle som global etterretningssupermakt er av relativ ny dato. Den amerikanske regjeringen har investert mer enn 40 milliarder dollar i NSA de siste 13 årene, og i dag har organisasjonen over 30.000 ansatte, militære og sivile. Det årlige budsjettet er på mer enn 60 milliarder kroner.


* Den militære amerikanske etterretningen truer rettssikkerheten til alle amerikanere, men også borgernes sivile retter i alle andre land. Både fordi det drives målrettet hacking av andre lands kommunikasjonssystemer, men også fordi selskapene som gir videre opplysninger til USAs etterretning brukes av milliarder av mennesker verden over. Vi ser her framveksten av et gjennomkontrollert, kafkask «storebror-ser-deg»-samfunn, der ikke en bevegelse, handling eller mening unnslipper makthavernes døgnkontinuerlige overvåking. Naivitetens tid bør være omme.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.53