Tirsdag 18. juni 2013 Kultur og medier

Bokhandlerne bremser

Bokhandelforeningen mener det er problematisk å innføre en boklov med nye rabattgrenser midt i et budsjettår. Men somling kan velte hele loven.

- Dersom bokloven ikke iverksettes før høstens valg, er jeg redd en eventuell ny borgerlig regjering kan skrinlegge hele loven, sier Dag H. Nestegard, redaktør i bransjebladet Bok og samfunn.


I går ble bokloven vedtatt i Stortinget, men arbeidet med lovteksten er ikke ferdig. Før loven kan bli virkelighet, må Kulturdepartementet få på plass en rekke forskrifter som skal regulere loven i detalj.


Nestegard frykter at arbeidet med forskriftene kan velte den nye bokloven.


- Hvis Kulturdepartementet somler for lenge, kan det bli opp til en regjering med Høyre og Frp når loven skal tre i kraft. Høyre vil som kjent videreføre dagens bransjeavtale, mens Frp har sagt at de vil ha et fritt marked. I ytterste konsekvens kan vi få en situasjon med frie bokpriser, sier Nestegard.


Nytt rabattregime


Men ifølge kilder på Stortinget og i regjeringskvartalet, som Nestegard har vært i kontakt med, kommer ikke bokloven til å bli iverksatt før i 2014.


- Her tror jeg Kulturdepartementet har lyttet til Bokhandlerforeningen. Dette handler om bokkroner. Bokhandlerforeningen har budsjettert med de gamle ordningene for 2013, og vil neppe ha et nytt avtaleverk i fanget midt i et regnskapsår, sier Nestegard, og viser til de omstridte rabattordningene mellom bokhandler og forlag.


I den nye bokloven er det tak på 50 prosent rabatt for salg av bøker mellom forlag og bokhandler. Fram til nå har det vært fritt fram for bokhandlere og forlag å lage egne rabattavtaler, og ordningen er blitt sett på som svært lukrativ for bokhandlere. De store forlagene har begrenset sine tap ved å kjøpe opp bokhandelkjeder. Tidligere i år kunne avisa Aftenposten avsløre at bokhandlerkjeden Norli Libris krevde hele 74 prosent rabatt for å selge en bok.


Sommel?


Etter gårsdagens vedtak i Stortinget skal loven opp til et endelig vedtak i statsråd på fredag.


Kulturdepartementet skal gå i gang med å utarbeide forskrifter, men de kan ikke si noe som hvor lang tid dette vil ta.


- Det er for tidlig å si noe om når bokloven blir iverksatt, sier Marius Bakke, informasjonsrådgiver i Kulturdepartementet.


Nestegard frykter derimot at regjeringen skal somle for lenge med arbeidet, slik at det blir opp til en borgerlig regjering å sette loven ut i livet.


- Det er grunn til å spørre seg om de blå partiene vil iverksette en lov de er mot, sier Nestegard.


Omstridte rabatter


Trine Stensen, administrerende direktør i Bokhandlerforeningen, sier på sin side at de ønsker bokloven iverksatt så fort som praktisk mulig. Men jeg mener den loven vi har nå er mulig å videreføre under en ny regjering, sier hun


- Hva betyr praktisk mulig?


- Det vil blant annet avhenge av hvor raskt Kulturdepartementet får på plass forskriftene i loven.


Hun innrømmer at det kan være krevende å innføre en boklov midt i et budsjettår, men tror det vil være mulig å finne gode løsninger.


- Å innføre en lov som får konsekvenser for eksisterende avtaler midt i et budsjettår vil få praktiske konsekvenser for alle involverte parter. Men en innføring 1. januar 2014 vil la seg gjøre hvis alle nødvendige forskrifter er på plass.


- Frykter dere at prosessen med å iverksette loven kan føre til at en ny regjering skrinlegger den etter valget?


- Det er vanskelig å svare på hva en ny regjering vil gjøre. Men jeg mener den loven vi har nå er mulig å videreføre under en ny regjering, sier Stensen.


Heller ikke Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen, vil spå om utfallet dersom bokloven ikke blir iverksatt før eventuelt regjeringsskifte etter høstens valg.


- For oss vil det uansett handle om å argumentere for nødvendigheten av bokloven. Det vil vi også gjøre overfor en eventuell høyreregjering. Og jeg tror ikke vi skal spekulere mer i hva som eventuelt skjer etter stortingsvalget, sier han.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.53