Tirsdag 18. juni 2013 Innenriks

OPS! … De gjør det igjen

ADVARER: 20 år med offentlig-privat samarbeid har ført til massiv privatisering og nedleggelser av sykehus i Storbritannia. Professor Allyson Pollock advarer Høyre mot å gjøre den samme feilen i Norge.

- I Storbritannia legger vi ned offentlige sykehus for å få råd til å betale ned gjelden på OPS-sykehusene, sier Allyson Pollock.


Denne uka besøker den britiske forskeren Norge for å advare mot konsekvensene offentlig-privat samarbeid (OPS) har fått for helsesektoren i Storbritannia.


Etter mer enn 20 års erfaring med OPS, møter finansieringsmodellen massiv kritikk fra både høyre og venstre i britisk politikk:


* Offentlig sektor har bundet seg til årlige tilbakebetalinger på 72 milliarder kroner i minst 30 år framover.


* Britisk helsevesen har opparbeidet seg store betalingsproblemer på grunn av dyre OPS-kontrakter, og dette går igjen utover pasienttilbudet.


* OPS-prosjektene har vist seg å være dyrere enn offentlig finansierte prosjekter, med en lånerente som ligger mellom 2,5 til 4 prosent over hva det offentlige ville fått.


* Offentlige sykehus blir lagt ned eller erklært konkurs for å skaffe nok penger til å betale for sykehus bygd med OPS.


Det kommer fram i en rapport skrevet av Pollock og kollega David Price ved Queen Mary University i London, for den norske tankesmien Manifest Analyse.


- Blir aldri billigere


Offentlig-privat samarbeid er en finansieringsmodell der staten kjøper infrastruktur eller bygg på avbetaling fra en privat aktør. Byggingen finansieres privat, mens staten betaler regningen gjennom å leie den aktuelle bygningen eller veistrekningen over lange kontrakter fra det private selskapet.


Hjemme i Norge har Høyre varslet at de ønsker å bygge sykehus med OPS-finansiering dersom de kommer til makten. Dette begrunnes med at OPS gir en mer effektiv byggeprosess og mer valuta for pengene.


Allyson Pollock mener Høyre har latt seg lure av en finansieringsmodell som kan se pen ut på budsjettene, men som på sikt vil undergrave økonomien.


- Argumentene om at dette skal bli billigere er grundig tilbakevist med våre erfaringer, og jeg ser ingen annen grunn enn at dette er drevet av en ideologisk agenda om å la skattebetalere gi profitt til private aktører.


- Det har blitt gjennomført over 700 OPS-prosjekter i Storbritannia siden 90-tallet. Finnes det eksempler som viser at man har spart penger sammenliknet med offentlig utbygging?


- Det er bare et fåtall av disse kontraktene som er offentlig tilgjengelige, men av de vi har fått se, har ingen blitt billigere. Og det vil heller ikke være spesielt lett å få til, ettersom private aktører må betale en høyere rente for sin lånefinansiering enn det staten må, sier Pollock.


Pollock beskriver OPS som en motor til å drive fram privatisering. Hun viser til at de store årlige OPS-utgiftene på budsjettet tvinger fram kutt og at pengene hentes inn fra det offentlige tilbudet.


Gir mer privatisering


- De årlige utgiftene stiger på grunn av inflasjon. Men siden kontraktene løper over lang tid, blir det heller kuttet andre steder framfor å reforhandle OPS-avtalene. Da sitter de private selskapene med en enorm makt over det offentlige.


- Men et viktig argument for OPS er at man deler på risikoen ved et prosjekt?


- Hvilken risiko? Den eneste risikoen er under selve byggingen, og den rettferdiggjør ikke kontrakter på 30 eller 40 år. Dessuten har den politiske viljen til å avbryte slike kontrakter seinere vist seg å være svært liten.


Mens OPS ble innført som et alternativ under økonomiske nedgangstider i Storbritannia, mener Pollock at Norges gode økonomi gjør OPS fullstendig overflødig.


- Bør bruke oljepengene


- Jeg kan ikke forstå hva Norge skal med OPS. Dere har et oljefond som investeres i utenlandske banker og byggeprosjekter - hvorfor kan dere ikke heller bruke litt mer av disse pengene?


- Du har kanskje hørt om handlingsregelen, som begrenser bruken av oljefondet?


- Ja, men dere må ikke tenke at OPS er en smart finansieringsmetode for å komme utenom dette i budsjettet. Da åpner dere opp for den samme galskapen vi har her nå og som har blitt grundig diskreditert politisk av flere granskinger i Parlamentet.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.53