Tirsdag 9. juli 2013 Meninger

Amerika

Dagens leder

* IT-teknikeren Edward Snowden ble i manges øyne en helt da han lekket informasjon om det topphemmelige amerikanske overvåkingsprogrammet Prism. Men på høyresida har støtten til Snowden i beste fall vært lunken. I kretsen rundt tenketanken Civita og tidsskriftet Minerva synes linjen å være at Snowden er både «helt og forræder», slik Kristian Tonning Riise skriver i en artikkel. Mens Snowdens avsløring av overvåkingen av amerikanske statsborgere er prisverdig, er avsløringen av utenlandske statsborgere i verste fall forræderi, ifølge Riise. Minerva-redaktør Nils August Andresen er kritisk til Prism-programmet, men vil ikke gå god for Snowden.


* Det er paradoksalt at høyretenkere som til vanlig smykker seg med titler som liberal og liberalkonservativ har så vanskelig for å gi sin støtte til den lille mannen Snowdens kamp mot verdens største statsmakt. Lekkasjer av hemmelighetsstemplet informasjon er sjelden uproblematisk, og det er en betimelig innvending at Snowden trolig har brutt loven med sine lekkasjer. Men vi for vår del vil holde fast på at både amerikanske og utenlandske borgere har fått styrket sitt vern mot overvåking og misbruk av statsmakt gjennom Snowdens lekkasjer. Det er den avgjørende lakmustesten for om en varsler har handlet riktig.


* Når Civita og Minerva har så vanskelig for å innta liberale posisjoner i Snowden-saken, skyldes det først og fremst amerikanisme. Ytre venstre beskyldes jevnlig, og tidvis med rette, for å fordømme USA på rein refleks. Men i dette tilfellet er vi vitne til det motsatte, nemlig at høyresidas tenketanker på rein refleks forsvarer den amerikanske staten også når den handler illiberalt. USA bør som nasjon behandles etter samme moralske standarder som alle andre land. Når disse standardene brytes, må landet også fordømmes på lik linje med andre. «USA er ingen autoritær stat. Ei heller er det noe altomfattende overvåkingssamfunn», skriver Kristian Tonning Riise på Civita. Det kan så være, men i Snowden-saken er det viktigste ikke hva den amerikanske staten er, men hva den faktisk gjør.

Artikkelen er oppdatert: 31. oktober 2013 kl. 16.31