Fredag 19. juli 2013 Kultur og medier

Forsvarer pressestøtten

Blir det ny regjering til høsten, er det duket for full borgerlig konflikt om pressestøtten. KrF og Venstre går ikke god for Høyres drastiske omleggingsplaner.

- Om pressestøtten har vært viktig før, er den enda viktigere nå som mediehusene står overfor krevende omstillinger, fastslår Øyvind Håbrekke, mediepolitisk talsmann i KrF.


Dermed taler han potensielle regjeringskollegaer i Høyre midt imot. I stedet gjør KrF det klart at partiet ikke går med på Høyres varslede kutt i pressestøtten, som potensielt vil føre til et stort antall nedleggelser i avismarkedet.


- Pressestøtten er et viktig virkemiddel for en mangfoldig presse og et virkemiddel som vi har støttet i alle år og kommer til å fortsette å jobbe for, understreker Håbrekke.


Tap for samfunnsdebatten


Høyre og Fremskrittspartiet har budsjettert med kraftige kutt i pressestøtten. Minst en tredel av beløpet på 289 millioner kroner, som i dag bidrar til å holde liv i 139 aviser, skal bort.


Fem av avisene som mottar pressestøtte er de riksdekkende, meningsbærende avisene Dagsavisen, Vårt Land, Klassekampen, Nationen og Dagen. De øvrige mottakerne er nummer to-aviser, det vil si lokale utfordrere til større konkurrenter i samme område, som Bergensavisen og Rogalands Avis.


Begge avisgrupper er sentrale for å sikre en mangfoldig og pluralistisk samfunnsdebatten, hevder Håbrekke.


- Det vil helt klart være et stort tap for samfunnsdebatten om noen av disse stilner. Jeg har for eksempel selv sittet som statssekretær i Miljøverndepartementet og opplevd at uten en avis som Nationen ville ingen ha satt søkelys på de viktige beslutningene vi fattet.


- Kristenaviser som Vårt Land og Dagen, som også er i spill, er viktige for KrFs velgergruppe. Hva har det å si for deres ståsted i denne saken?


- Uavhengig av hvilke mediehus og grupperinger det gjelder, bidrar pressestøtten til et viktig mangfold. Disse avisene representerer viktige stemmer og understrømninger i det norske folk. Dersom vi ønsker oss en pluralistisk samfunnsdebatt må disse avisene sikres gode levevilkår.


Tøffe omstillinger


I går sa Olemic Thommessen til Klassekampen at han ikke har tro på papiravisas framtid og at norsk presse er nødt til å omstille seg til digitale plattformer for å overleve. Klassiske papiraviser vil måtte legges ned om de ikke omstiller seg, mente Høyre-politikeren. Håbrekke liker Thommessens medisin dårlig.


- Mediehusene står overfor tøffe omstillingstider fra papir til digitale utgaver. Da tror jeg ikke det er noe godt bidrag å kutte i pressestøtten. Omstillingen kommer av seg selv.


- Har du tro på at dere i det hele tatt vil ha innflytelse i dette spørsmålet i en eventuell koalisjonsregjering med Høyre og Venstre?


- Det er for tidlig å forskuttere noe. Nå jobber vi først og fremst for å bli størst mulig etter valget, slik at vi får et grunnlag for å få gjennomslag for viktige saker for KrF.


Mindre til enkeltaviser


Også Venstres stortingskandidat Per Magnus Finnanger Sandsmark omtaler seg som en venn av pressestøtten. Han sier partiet er opptatt av at alle avisene skal overleve, men er likevel åpen for å stramme inn.


- Venstre ønsker å opprettholde produksjonsstøtten, men har i vårt alternative statsbudsjett foreslått å sette et tak på hvor mye enkeltaviser kan motta i støtte. Det taket har vi satt til 30 millioner kroner. Vi tror likevel ikke det vil føre til færre aviser.


I dag er det tre aviser som mottar mer enn 30 millioner i pressestøtte: Dagsavisen (41 millioner kroner), Vårt Land (40,9 millioner kroner) og Bergensavisen (31 millioner kroner).


- Hva er hensikten med et slikt tak?


- I dag er det enkeltaviser som mottar veldig mye støtte. Vi er i større grad opptatt av å bruke de samlede midlene i mediepolitikken til å styrke lokalavisene og enkeltjournalister. Det blir stadig flere frilansjournalister som opererer på egen hånd. Og så er det viktig å gjøre pressestøtten plattformnøytral, slik at både nettaviser og papiraviser kan være berettigede til å motta støtte.


- Hvis pressestøtten skal gjøres plattformnøytral, vil den ikke da nødvendigvis øke i deres budsjetter?


- Vi er ikke kommet så langt at vi har detaljene på dette.


Til forskjell fra Høyres Thommessen har Sandsmark liten tro på at papiravisa er utdøende som format.


- Den offentlig støttede papiravisa kommer ikke til å dø ut, nei. Men det er klart det er naturlig at man også bruker midler på å nå nye medier når man mottar offentlig støtte. Men for oss er spørsmålet om momsfritak et enda viktigere virkemiddel for å støtte mediebransjen. Vi ser for oss en felles lavmoms for papir- og nettpublikasjoner. Det er en viktig mediepolitisk sak for Venstre.

Artikkelen er oppdatert: 31. oktober 2013 kl. 16.31