Tirsdag 6. august 2013 Innenriks

Mer nullskatt med Erna

Skatt: Frps Ketil Solvik-Olsen mener det blir flere rike nullskattytere med Erna Solberg som statsminister. Dermed avblåser han Høyres løfte om ingen nullskattytere med ny regjering.

- Enkelte formuende personer kan enkelte år framstå som nullskattytere når formuesskatten reduseres, sier Frps Ketil Solvik-Olsen.


Dermed avblåser han Erna Solbergs garanti om at ingen svært rike mennesker vil bli nullskattytere dersom de borgerlige trapper ned formuesskatten.


Tidligere i år gikk Høyre bort fra å avvikle formuesskatten helt. Nå ønsker partiet i stedet å heve bunnfradraget til 25 millioner og halvere satsen fra dagens 1,1 prosent.


Men selv med Høyres nye løsning får Norge flere rike nullskattytere, hevder Solvik-Olsen.


Han mener Erna Solbergs forslag gir langt større letter til de rikeste enn Frp er villige til.


- Rimi-Hagen får også lettelser med Frps opplegg, men langt mindre enn med Høyres. Vi kutter alt i bunn, mens Høyre jekker ned prosentsatsen og gir store letter til de aller rikeste. Da er det ikke rart det blir reaksjoner, sier han.


Usikker garanti


Høyre-leder Erna Solberg har flere ganger lovet at ingen rikinger skal bli nullskattytere med henne som statsminister.


Søndag gikk imidlertid Solberg bort fra løftet i VG etter nye utregninger fra Finansdepartementet viste at Norge får 490 nye velstående nullskattytere med Høyres skattekutt.


Ifølge Finansdepartementet har disse 490 en snittformue på 5,3 millioner.


Overfor VG i helga omtalte Solberg sitt gamle løfte som «en ambisjon».


Til NTB har imidlertid Solberg ment seg misforstått.


- De rikeste skal betale skatt. Vårt løfte, med de forbeholdene vi tar, står ved lag, sa hun til nyhetsbyrået søndag.


Ikke permanent nullskatt


Solvik-Olsen presiserer at selv om flere rikinger kan ende med nullskatt noen år, blir ingen av dem permanente nullskattytere.


- Hvert år vil det antakelig være noen rike som ikke betaler noe i skatt. Men det vil være fordi bedriftene deres taper penger, og dermed har store fradrag. Men går man med store tap over tid, er man ikke rik lenge, sier han.


Frp-toppen vil ha Høyre med på å fjerne det såkalte skjermingsfradraget for å sikre seg mot nullskattytere når formuesskatten reduseres.


Skjermingsfradraget åpner for at eiere kan ta ut til dels svært store skattefrie utbytter fra sine selskaper.


- Å fjerne skjermingsfradraget reduserer risikoen for nullskattytere kraftig.


Solvik-Olsen understreker at han synes nullskattyter-merkelappen er upresis.


- Selv om du betaler en masse i selskapsskatt, kommer ikke det fram i selvangivelsen. Derfor kan det framstå som at bedriftseiere betaler null i skatt, selv om de bidrar gjennom selskapet sitt. Men de er skatteytere okke som, og det vet de rødgrønne.


Høyre-topp Jan Tore Sanner avviser Solvik-Olsens utspill kategorisk.


- Høyres modell gjør ikke de mest velstående til nullskattytere.


- Kan Høyre garantere at noen av landets 400 rikeste menn og kvinner ikke blir nullskattytere under en borgerlig regjering?


- Ja.


politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 31. oktober 2013 kl. 16.31