Fredag 16. august 2013 Innenriks

Statoil vil hindre åpenhet

BREMSER: Statens eget oljeselskap forsøker å kvele et nytt regelverk som skal hindre korrupsjon og skatteunndragelser i Statoil og andre oljeselskaper.

- Jeg synes det Statoil gjør er råfrekt, sier generalsekretær i den norske greinen av organisasjonen Publish What You Pay, Mona Thowsen.


Finansdepartementet sendte i mai måned et nytt lovforslag på høring, som skal gi hvermannsen innsyn i hvor mye eksempelvis Statoil betaler i skatt av sin inntekt fra prosjekter i Angola, Aserbajdsjan og Libya.


2. august gikk høringsfristen ut for forslaget, som går under navnet «land-for-land rapportering» (LLR).


Statoil er blant dem som har gitt innspill i saken. De har tidligere gått inn for å la offentligheten få innsyn i pengestrømmene mellom myndigheter og oljeselskaper, og en representant for Statoil har også sittet i arbeidsgruppen som utredet forslaget for regjeringen.


Men nå har Statoil snudd:


«Statoil anbefaler å innføre LLR som en anbefaling framfor et lovkrav i første omgang», heter det i brevet til Finansdepartementet.


Saksøkte USA


I brevet til Finansdepartementet begrunner Statoil sin nye linje med at amerikanske myndigheters arbeid for å innføre et liknende regelverk har stoppet opp - og at det ikke bør innføres særnorske regler.


De skriver imidlertid ikke at Statoil selv, gjennom sitt medlemskap i den amerikanske bransjeorganisasjonen American Petroleum Institute (API), har bidratt til treneringen av den amerikanske lovendringen.


API har nemlig - i tillegg til lobbyarbeid - saksøkt det amerikanske finanstilsynet, etter at president Barack Obama som del av det såkalte Dodd-Frank Act påla oljeselskapene LLR.


Publish What You Pay mener at Statoils motstand mot det nye regelverket vil få store konsekvenser.


- Vi bør kunne forvente at Statoil ikke skal være pådriver for å ødelegge et verktøy for å forbedre innsyn, redusere korrupsjon og bedre statsinntekter, som kan føre til utvikling og forbedre livene til millioner av mennesker, sier Thowsen.


Blant dem som støtter LLR er også Økokrim, som skriver at «etter vår oppfatning vil et slikt tiltak virke preventivt mot å begå økonomisk kriminalitet, og vanskeliggjøre korrupsjon og skatteunndragelser».


Vil ha like lovkrav


Statoil sier til Klassekampen at de støtter «utgangspunktet» for LLR.


- Statoil har samme holdning som Publish What You Pay til viktigheten av åpenhet i kampen mot korrupsjon. Vi støtter utgangspunktet for initiativet for LLR, og rapporterer i dag frivillig om betalinger til myndigheter og andre samfunnsøkonomiske bidrag, til tross for at det ikke har vært et lovpålagt krav, sier Fredrik Norman, pressetalsperson for Statoil.


- Om dere allerede rapporterer åpent, har dere ikke da alt å tjene på at dette blir et lovkrav for alle oljeselskaper?


- Vi støtter som sagt utgangspunktet for initiativet, og samtidig mener vi at det bør være mest mulig like lovkrav for næringslivet å forholde seg til når det gjelder rapportering i ulike markeder, sier han.


I Publish What You Pay mener de at ekstrajobben for selskapene som vil følge av en slik lovendring, er liten.


- Det er snakk om å synliggjøre åtte lett tilgjengelige regnskapstall, som kan hindre korrupsjon og kapitalflukt. Det Statoil gjør her er å legge til rette for at de verste selskapene skal få sette standarder for bransjen, sier Thowsen.


Statssekretæren som jobber med saken i Finansdepartementet, Roger Schjerva (SV), vil ikke forskuttere hva regjeringen lander på i sin behandling av lovforslaget videre, men sier følgende om Statoils høringssvar:


- Regjeringen behandler spørsmålet i disse dager. Enten blir det et krav, ellers blir det ingenting. En anbefaling blir for Kardemommeby-aktig, sier Schjerva.


Vil ha med Telenor og DNB


At storselskaper unngår skatt er ikke bare et problem i gruve- og oljeindustrien. Selskaper som Starbucks og Google har kommet i hardt vær fordi de betaler ingen eller svært lav skatt i land de tjenere store penger i.


Så langt har LLR-forslaget fra den norske regjeringen bare inkludert utvinningsindustrien. I mai sa statssekretær Schjerva i Finansdepartementet imidlertid at den norske regjeringen er åpen for å inkludere andre sektorer.


- Jeg vil ikke prinsipielt avvise at Norge på egen hånd kan inkludere flere sektorer. Det kan være gode argumenter for å inkludere eksempelvis finansnæringen og telekomsektoren, sa han.


Statoil skriver i sitt høringssvar at også de ønsker at flere sektorer skal inkluderes i regelverket: «Dersom LLR skal lovreguleres, bør den omfatte alle industrier og ikke være begrenset til kun «utvinningsindustrien», for å unngå eventuelle konkurransevridende effekter», skriver oljegiganten.

Artikkelen er oppdatert: 31. oktober 2013 kl. 16.32