Lørdag 24. august 2013 Meninger

Propaganda

Dagens Leder

* Alle vi som jobber i mediene gjør feil. Vi kan vinkle for hardt, ikke sitere presist eller vi rett og slett misforstår det intervjuobjektene har sagt. Men ukas store TV 2-snakkis om uverdige forhold på landets sykehjem, som Arild Rønsen i Klassekampen i går karakteriserte som «imponerende journalistisk arbeid» og som han i samme slengen mente «avgjorde valget», går langt utover denne typen slurv og beklagelige feil i mediene. TV 2s sak minner mer om bevisst fordreining av fakta i propagandaøyemed.


* TV 2s påstand i oppslaget var at to av tre sykehjemsansatte mente de eldre på sykehjem i Norge får uforsvarlig og uverdig behandling på grunn av for lite ressurser. Dette hadde TV 2 funnet ut fordi man hadde spurt samtlige ansatte ved norske sykehjem. Imponerende nok, selv om undersøkelsen ble gjennomført som såkalt questback på e-post. Dette ble så fulgt opp av Oddvar Stenstrøm, som harmdirrende spurte Jens Stoltenberg: «Er det en skam at vi behandler gamle mennesker på denne måten?».


* Men det TV 2 hadde spurt om - og fått svar på - var følgende: «I hvilken grad går manglende ressurser utover en forsvarlig og verdig omsorg?» Og hvem er det som ikke må svare ja til denne tautologien (et utsagn som med logisk nødvendighet er sant)? Et annet spørsmål i undersøkelsen, som Stenstrøm ikke nevnte, var: «Får de eldre på dette sykehjemmet det du oppfatter som verdig behandling?». Her svarte 13,8 prosent nei, mens mer enn 80 prosent avviste at sykehjemmet gir uverdig behandling. Det er for mange som svarte nei, men uansett uttrykker svarene akkurat det motsatte av det TV 2 presenterte. Valgforsker Frank Aarebrot har karakterisert dette som uverdig propaganda overfor Fri Fagbevegelse, mens Jan Arild Snoen i Minerva sier til Klassekampen i dag at «spørsmålet som TV 2 baserer sine hovedkonklusjoner på, er svært ledende. Og det blir uredelig når kanalen nærmest underslår at det store flertallet avviser at det er uverdige forhold ved sykehjemmet der de selv jobber». TV 2s oppslag og oppfølging kan vanskelig kalles noe annet enn et bevisst forsøk på å feilinformere offentligheten.

Artikkelen er oppdatert: 31. oktober 2013 kl. 16.32