Mandag 2. september 2013 Innenriks

Bremser ikke oljefesten

NY UNDERSØKELSE: Toppkandidatene til Ap, Høyre og Frp sier blankt nei til å la norsk olje bli liggende under havet, viser ny undersøkelse. De tre store ligger an til å få sikre seg tre av fire stortingsmandater etter valget.

Det er Naturvernforbundets spørreundersøkelse blant toppkandidater i stortingsvalget som viser at valget med overveiende sannsynlighet gir et oljevennlig storting:


n Samtlige av listetoppene til Ap, Høyre og Frp svarer nei til at to tredeler av norsk olje og gass bør bli liggende av hensyn til klimaet.


n Både Høyre- og Frp-kandidatene slutter helhjertet opp om å lete etter olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Aps kandidater svarer at de ikke har bestemt seg.


n Mens både de rødgrønne og de blågrønne er dypt splittet i klimapolitikken, er det full enighet mellom Frp- og Høyre-kandidatene i undersøkelsen.


n Det store flertallet av toppkandidatene ønsker store klimakutt, men 30 prosent av Frps listetopper mener kutt er helt unødvendig.


Reint bord


Ifølge meningsmålingene ligger Ap, Høyre og Frp an til å kapre omkring tre firedeler av setene på Stortinget etter valget. Det gir mørke utsikter for partiene som ønsker en radikal omlegging av klimapolitikken.


Naturvernforbundet-leder Lars Haltbrekken er bekymret.


- Undersøkelsen viser at det er all grunn til å frykte et oljesvart storting etter valget. Folk må våkne opp og stemme på partiene som vil løse vår tids store utfordring, sier Haltbrekken.


- Kan det ikke hende folk allerede er våkne, og at de ganske enkelt er enig med de tre store partiene?


- Politikken til Ap, Frp og Høyre er ikke representativ for folk her. Undersøkelser viser at det er stort flertall mot oljeleting utenfor Lofoten. Problemet er at de ikke stemmer deretter.


Naturvernforbundet anbefaler ikke å stemme på noe bestemt parti, men oppfordrer velgerne til å støtte partier som vil bremse utvinningstempoet og la oljen utenfor Lofoten ligge.


Bremsevilje


Selv om Haltbrekken er nedslått av tallene i undersøkelsen, finner han lyspunkter.


- Flere ønsker en diskusjon om utvinningstempoet. Da vi tok opp spørsmålet om å bremse oljeutvinningen var oppe i forrige valgkamp, ble vi latterliggjort. Jeg tror diskusjonen om olje i Lofoten har spilt en stor rolle for at det ikke er slik lenger, men også De Grønne skal ha sin del av æren for det, sier han.


Nytt i årets valgkamp er nemlig at både Rødt og Miljøpartiet De Grønne kan havne på Stortinget etter valget. Begge partiene ønsker en drastisk omlegging av norsk klimapolitikk.


Haltbrekken, som selv er gift med SV-partisekretær Silje Schei Tveitdal, synes det er bra at flere grønne partier kan havne på Stortinget.


- Resultatet er at klima kommer høyere på dagsorden, noe både Høyre, Ap og Frp forsøker å unngå, sier han.


- Er det ikke stor fare for at miljøpartiene trekker hverandre ned under sperregrensa?


- Det er flere enn nok velgere til å gjøre alle miljøpartiene slagkraftige på tinget, så vi håper ikke de spiser hverandre. Håpet nå er at Siv, Erna og Jens presses til å snakke om klimaendringene. Det har de ennå ikke gjort i årets valgkamp.

Artikkelen er oppdatert: 31. oktober 2013 kl. 16.32