Onsdag 2. oktober 2013 Meninger

Ny regjering

Dagens leder

* Så er det endelig klart at vi får en ny regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, og at de har med seg Venstre og KrF i et mer eller mindre forpliktende samarbeid i årene som kommer. Det som imidlertid er mer uklart, er hvordan denne samarbeidsavtalen vil binde partiene. Venstre og KrF vil jevnlig få møte statsminister Solberg for å drøfte viktige saker og oppfølging av avtalen, og de to partiene skal også konsulteres før viktige saker, og saker som er omtalt i avtalen, legges fram. Avtalen binder også Venstre og KrF til å konsultere Høyre og Frp før de deltar i andre flertall som har konsekvenser for budsjettene. Men avtalen er ikke sterkere enn at den forplikter partene til «å søke å danne flertall» om statsbudsjettet. Det skal bli interessant å se hvordan dette løses i praksis, når vinterstormene treffer Norges til nå mest høyredreide regjering.


* For selv om enkelte felt er avklart, og seirene likelig fordelt på sonderingenes siste dag, er det nok av store politikkområder som overlates til den nye topartiregjeringen. Og det vi vet sikkert, er at mange av disse splitter samarbeidspartiene. Det er tydelig at Venstre og KrF ser muligheter for å også kunne påvirke i slike saker fra utsiden av regjeringskontorene. Det spesielle med en topartiregjering av Høyre og Frp, er at de alltid må søke flertall mot sentrum. Derfor vil Frps mest vidtrekkende forslag måtte forankres i samarbeidspartiene, noe som kan ta brodden av de enkelte av dem.


* Det er derfor flere av aktørene i Organisasjons-Norge i dag er avventende til hva som faktisk vil bli politikken framover. Landbruk er for eksempel stemoderlig behandlet i samarbeidserklæringen, men betyr det at det blir tap på alle fronter når budsjettene skal legges på nytt? Kan KrF godta dét, som takk for gjennomslag på andre fronter? Arbeidslivspolitikken er også synlig fraværende i avtalen. Her har Høyre, Frp og Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven, men selv innad i Høyre er det politikere som ikke vil legge arbeidet mot sosial dumping fullstendig brakk. De kommende årene vil vi få svar.

Artikkelen er oppdatert: 31. oktober 2013 kl. 16.33