Onsdag 16. oktober 2013 Kultur og medier

Ungdomsbokforfatter på utlånstoppen er opprørt over nedleggelse av biblioteksfilialer i Oslo:

Rammer minoritetene

Møteplass: Mokhtar Begnum (i midten) er innom biblioteket på Tøyen flere ganger i uka. Hun leser pakistanske ukeblader og låner bøker. Nå står filialen i fare for å bli nedlagt.

Fire bibliotekfilialer i Oslo kan bli nedlagt. Det vil stenge tilgangen til bøker for flere av minoritetsbarna, mener forfatter Mahmona Khan.

kultur

– «Finnes de på biblioteket?» Det er det første barn og ungdom spør om når jeg er på forfatterbesøk på skoler rundt omkring og snakker om bøkene mine, sier forfatter Mahmona Khan.

Khans ungdomsbøker «Skitten snø» og «Fra Oslo til Lahore» har fått mye oppmerksomhet. Ikke fordi de ligger på bokhandlernes bestselgerlister, men fordi de topper filialenes utlånsstatistikk.

– Det sier noe om at nei, for dem er ikke Tanum eller Ark stedet, det er faktisk biblioteket som forsyner dem med litteratur, sier Khan.

Mandag la Kulturetaten i Oslo fram sitt budsjett for 2014. Der ble det klart at at fire filialer av Deichmanske bibliotek står i fare for å bli nedlagt for å holde Kulturetaten innenfor budsjettrammene.

Forslaget vakte umiddelbart sterke reaksjoner. Spesielt lagt merke til ble forslaget om å legge ned filialen på Tøyen. Det borgerlige byrådet inngikk seinest i vår en hestehandel med SV, der partiet ga sin støtte til å flytte Munch-museet bort fra bydelen, i bytte mot en formidabel satsing på andre områder i bydelen.

Kutt i bibliotekene:

• I budsjettet for 2014 skal Oslo kommune kutte 2,8 millioner i kultur.

• Kulturetaten foreslår i tråd med dette å legge ned fire filialer av Deichmanske bibliotek: Nordtvet, Bjerke, Smestad og Gamle Oslo (Tøyen).

• Kritikerne hevder at ned- leggelser særlig vil ramme dem som har det økonomisk trangt og kulturelle minoriteter.

Stenger tilgangen til bøker

Khan er opprørt over forslaget om å legge ned bibliotekfilialene. Forfatteren mener det vil ramme folk med minoritetsbakgrunn spesielt hardt.

– Ved å kutte i filialer som Tøyen rammer man dem som har minst fra før og nok i spesielt stor grad folk med minoritetsbakgrunn, som ofte har tøffe økonomiske kår. Hvilke andre kulturtilbud er åpne for alle og helt gratis?

Khan mener bibliotekene gir spesielt barn og ungdom en helt avgjørende tilgang til kultur.

– De som låner bøkene mine er unge. De har ikke penger sjøl og kanskje heller ikke foreldre som vil eller kan bruke penger på bøker til barna sine. Akkurat nå er det to måneder ventetid på den nyeste boka mi som kom for fire uker siden. Det sier en del.

Hun setter spørsmålstegn ved de politiske prioriteringene.

– Det er et paradoks at det brukes så mye flotte ord og penger på å oppmuntre barn og unge til å lese og skape leseglede, samtidig som man stenger det som for mange er den eneste reelle tilgangen på lesestoff, sier Khan.

Om du er bankmann eller arbeidsløs sekstiåring, spiller ingen rolle, hevder Svanhild Aabø, professor ved institutt for Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo (HiOA).

– Du er på biblioteket i kraft av å være bibliotekbruker med lik tilgang til tjenester, aktiviteter og respekt. Det er rett og slett en møteplass for alle lag av lokalbefolkningen, sier Aabø.

Hun har forsket på bibliotekets rolle i lokalsamfunn i en årrekke og peker på at bruksområdene er mange. I et forskningsprosjekt der nettopp Tøyen-filialen tjente som case, viste det seg at biblioteket i langt større grad enn andre kulturtilbud treffer et bredt lag av befolkningen.

– Folk kommer selvsagt for å låne bøker, men også for å lese aviser og tidsskrifter, delta på arrangementer, bruke datamaskiner, jobbe eller studere eller rett og slett for å møte andre mennesker. Det fungerer også som en metamøteplass, hvor folk orienterer seg om andre aktiviteter de kan delta på.

Aabøs egen forskning viser at biblioteket som miljø fremmer toleranse for mangfold.

– Menneskene legger i større grad merke til forskjelligheten og mangfoldet og har samtidig en større aksept for dette. De føler ansvar og eierskap til biblioteket, som slik knytter forskjellige mennesker i lokalsamfunn sammen.

På grunnlag av dette er hun kritisk til nedleggingsplanene.

– Bibliotekene er et lavterskeltilbud som når mye breiere ut enn andre kulturtilbud. Med andre ord gir bibliotek veldig mye igjen for pengene. Å kutte der er svært dårlig utnyttelse av fellesskapets ressurser.

Motvirker marginalisering

Selv om de med høyere utdannelse er de ivrigste brukerne av bibliotekenes utlånstjenester, er det tydelig at mennesker med lavere husholdsinntekt, utdanning og spesielt personer med minoritetsbakgrunn bruker biblioteket som møtested. Aabø mener denne møteplassen kan hindre sosial ekskludering.

– Bibliotekene brukes som et sted å jobbe, men er også uhyre viktig for mange som ikke har jobb. De bruker det til å strukturere hverdagen sin. For dem er biblioteket et sted som kan gi en form for verdighet og være med på å hindre marginalisering, sier hun.

– Hva skjer når et bibliotek forsvinner?

– I England er det forsket på dette. Noen trekker til andre filialer, men mange slutter rett og slett å bruke biblioteket.

mirjamk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 21. november 2013 kl. 12.59

Libe Rieber-Mohn: – Stor feilprioritering

Varaordfører i Oslo Libe Rieber-Mohn (Ap) reagerer på det blå byrådets forslag på nedleggelse av bibliotekfilialene.

– Her gjør kulturetaten prioriteringer innenfor et stramt budsjett som vi er helt uenige i. Jeg mener det er en stor feilprioritering.

– Det er et stramt budsjett. Hva kunne vært gjort annerledes?

– Man burde prioritere bibliotekene foran konkurranseutsetting av velferdstjenester og de utrolige 102 millionene som skal brukes på en OL-søknad.

Riber-Mohn mener en eventuell nedleggelse på Tøyen ville være enda en bue i en negativ spiral.

– Tøyens situasjon er et resultat av vedvarende feilslått politikk. Er det ett sted man ikke burde kutte et bibliotek, er det her. Det blir enda mer uforståelig sett i sammenheng med de signalene som er gitt om satsing på Tøyen. For det var vel ikke dette man siktet til da man ble enig om å flytte Munch-museet? spør hun retorisk.

– Hva vil være konsekvensene, slik du ser det?

– Dette vil være en ytterligere utarming av Tøyen som lokalmiljø. Folk mister en viktig møteplass, særlig folk med innvandrerbakgrunn. Det vil være en katastrofe med tanke på sosial utjevning.

Riber-Mohn er bekymret spesielt med tanke på Oslos barn og unge.

– Hadde det ikke vært for Bøler bibliotek hadde ikke jeg vært meg, for å si det sånn. Vi må satse på lokale møteplasser som gir alle barn muligheter til å lese og blir glad i litteratur.