Lørdag 26. oktober 2013 Kultur og medier

• Venstresida får støtte av Fremskrittspartiet • Får flertall for å støtte Litteraturhuset i Oslo

Frp sikrer Litteraturhuset

STØTTE: Frp, her ved Siv Jensen under en debatt på Litteraturhuset i 2009, foreslår i sitt alternative budsjett å gi Litteraturhuset de tre millionene de søkte om og fikk avslag på i byrådet i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB SCANPIX

Fremskrittspartiet vil gi penger til Litteraturhuset i Oslo. Dermed ligger det an til at de folkevalgte overkjører byrådet.

kultur

For to uker siden ble det klart at byrådet i Oslo avslår Littarturhusets søknad om tre millioner til drift og 750.000 kroner til husets barnetilbud.

I sitt alternative budsjettforslag går Frp inn for å bevilge denne summen til Litteraturhuset. Det sikrer politisk flertall for at huset likevel får de pengene det har søkt om.

– For Frp er litteraturhuset en utrolig sjenerøs gave til byen. Det har vært en suksess som debattarena, som tilbud for barn og unge og også i næringslivssammenhenger, sier Camilla Wilhelmsen, kulturpolitisk talsperson for Oslo Frp.

Wilhelmsen mener kommunen må ta medansvar for videre drift av det populære tilbudet. Nå håper partiet på et tverrpolitisk flertall for forslaget.

«Politisk slalåm»

Budsjettprosessen i Oslo ligger an til å bli en komplisert affære. Tidligere har byrådet – bestående av Høyre, Venstre og KrF – sikret seg flertall for sine budsjetter ved å gjøre forhåndsavtaler med Frp. Etter bråket rundt Munch-museet i vår ble imidlertid dette samarbeidet brutt, og det sittende byrådet må søke politisk flertall fra sak til sak når budsjettet skal behandles.

Da budsjettforslaget ble lagt fram for nesten to uker siden, ble det klart at Litteraturhuset ikke ble tilkjent en krone i støtte. Huset har fra starten i 2006 hovedsakelig vært finansiert av stiftelsen Fritt Ord, for en periode på sju år. Fra begynnelsen var det klart at det etter denne perioden vil være behov for ny finansiering både fra offentlig og privat hold, deriblant Oslo kommune. Dersom støtten fra kommunen faller bort, vil det i første rekke gå ut over Litteraturhusets barnetilbud, som per i dag gjelder alle Oslos skoler og barnehager. Tilbudet er gratis og gir derfor ikke inntekter.

En samlet venstreopposisjon bestående av Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne har vært kritisk til avslaget på støtte til Litteraturhuset. Når Frp slutter seg til, har partiene et flertall på 31 mot 28 stemmer.

Litteraturhuset:

• I perioden 2009–2014 drives Litteraturhuset i Oslo på midler fra Fritt Ord.

• Planen har vært å finansiere videre drift på en blanding av statlige, private og kommunale midler.

• I sitt budsjettforslag avslo byrådet nylig Litteraturhusets søknad om tre millioner kroner til drift og 750.000 kroner til husets barnetilbud.

Uvisst utfall

SVs gruppeleder Marianne Borgen må le når Klassekampen informerer henne om Frps budsjettgrep.

– Virkelig? Jøss! Men for å være alvorlig, når byrådet ikke lengre har flertall for sine budsjett med Frp, åpner det for at opposisjonen kan skaffe litt uventede flertall for noen saker. Det er bra.

Borgen bekrefter at også SV vil legge inn penger til og drift og barnetilbud på Litteraturhuset i sitt alternative budsjett. Hun understreker samtidig at dette ikke må gå på bekostning av bibliotekene, som også ligger an til økonomisk enda tøffere tider.

Byrådets største opposisjonsparti, Arbeiderpartiet, sier det også vil legge inn penger til Litteraturhuset i sitt alternative budsjettforslag, men ønsker ikke å tallfeste noe enda.

– Vi kommer til å legge inn penger både til drift og til barnetilbudet, sier gruppeleder for Ap i bystyret, Libe Rieber-Mohn.

Hun ønsker å bruke færre penger enn de planlagte 102 millionene på Oslos OL-søknad – for dermed å unngå kutt i andre kulturtilbud.

– Vi ønsker ikke at kultur skal gå på bekostning av kultur. Vi bør utfordre Frp til også å bli med på en skjerming av bibliotekene.

Frps Camilla Wilhelmsen tror partiene vil klare å bli enige, selv om Frp er innstilt på å holde den stramme budsjettrammen.

– Dere ønsker å kutte andre steder, blant annet i Oslo Nye Teater. Kan det komme i veien for en enighet i opposisjonen?

– Der det er vilje, er det mulighet, særlig i kultursektoren. Er det mange nok partier som slutter opp om denne intensjonen, klarer vi å få til noe.

Kritiske til byråden

Kulturbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke, sa til fredagens Aftenposten at han «heller prioritere tilbudet til barn på Tøyen og i Groruddalen enn til kultureliten på Frogner». Det var et svar på spørsmålet om hvorvidt det er en interessekonflikt mellom midler til bibliotekene og Litteraturhuset. Dette provoserer det siste partiet i opposisjonen, Rødt.

– Bjercke skal være svært forsiktig med å dytte barna på Tøyen og Grorud foran seg i denne saken, sier gruppeleder for Rødt, Bjørnar Moxnes.

Han er svært positiv til Frps litteraturhusforslag, men mener det må følges opp i kulturbudsjettet som helhet. Han peker på at både kultur- og bydelsbudsjettene er foreslått redusert i sin helhet.

– 80 prosent av barnehagebarna i Oslo har vært på Litteraturhuset i regi av barnetilbudet, de tar imot skoleklasser og holder skrivekurs for barn og ungdom som ikke har andre tilbud i skoleferien. Det er ikke hva jeg kaller «kultureliten på Frogner». Det er faktisk et bredt kulturtilbud som inkluderer hele befolkningen.

mirjamf@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 21. november 2013 kl. 12.43

Myhre: En veldig gledelig beskjed

Lederen for Litteraturhuset, Aslak Sira Myhre, er glad og lettet over at det går mot en løsning for kommunens bidrag til huset.

Det har hele tida vært planlagt at en kombinasjon av statlige, private og kommunale midler skulle drive Litteraturhuset videre etter at perioden med Fritt Ord-støtte var over.

– Vi har jobbet med dette siden 2009. Da begynte vi å ha møter med kommune, stat, private sponsorer og partier for å holde dem orientert i prosessen. Vi fikk i begynnelsen positive signaler fra byrådet og håpet og trodde lenge at dette ikke ville bli til en kampsak.

Sira Myhre sier det derfor var ekstra overraskende og skuffende da avslaget kom. Han er ikke overrasket over at nettopp Frp kan bli tungen på vektskålen når saken kommer opp i bystyrets budsjettbehandling.

– Jeg ser på Frps støtte som et resultat av det vi har gjort og fått til. Vi har 250.000 besøkende årlig og et bredt tilbud til barn og unge.

Han vil imidlertid ikke ta seieren på forskudd eller mene noe om de eventuelle konfliktene som ligger i hvilke kulturaktører og institusjoner som skal få hvor mye støtte.

– Jeg vil overhodet ikke legge meg opp i budsjettprosessen. Det eneste jeg vil si er at vi trenger både Litteraturhuset og Deichmanske bibliotek. Vi er et supplement til bibliotekene. Behovet for litteraturformidling er langt fra mettet i Oslo slik det er i dag, verken til barn og unge eller til voksne.