Torsdag 31. oktober 2013 Kultur og medier

Selskapet G4S hadde best pristilbud i en anbudsrunde, men Universitetet i Bergen takket nei:

G4S i ny universitetstrid

UNDER PRESS: Vaktselskapet G4S har lenge vært under press på grunn av sin aktivitet i okkupert område på Vestbredden. Nå takker Universitetet i Bergen nei til å bruke selskapets tjenester. ILLUSTRASJONSFOTO: TORE MEEK, NTB SCANPIX

Universitetet i Bergen har regnet ut at de vil tape 2,5 millioner kroner i omdømme på å bruke det omstridte G4S som vaktselskap.

kultur

Vaktselskapet G4S er ikke bare uønsket av Universitetet i Oslo – nå har også Universitetet i Bergen sagt nei til å bruke selskapets tjenester, fordi omdømmetapet regnes for å bli for stort. G4S har lenge vært under press på grunn av sin aktivitet i okkupert område på Vestbredden.

– Vi har et klart verdigrunnlag, og å handle med firmaer som ikke har samme etiske plattform som oss selv vil medføre et omdømmetap for vår institusjon. Det dreier seg spesielt om medieoppslagene knyttet til G4S' engasjement på Vestbredden, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen.

I forbindelse med anskaffelsen av nye vektertjenester, har universitetet konkretisert dette: Å bruke G4S vil gi et estimert tap på 2,5 millioner kroner. Selskapet tilbød i utgangspunktet en pris som var rundt 2 millioner kroner lavere enn konkurrentene.

– Dette er et forsøk på å operasjonalisere vedtaket vårt om etisk handel fra i fjor. Vi ønsker at vår institusjons grunnleggende verdier skal reflekteres hos de vi velger å handle hos, forklarer Olsen.

G4S:

• G4S er et dansk-britisk selskap som leverer sikkerhetstjenester over hele verden.

• I rapporten «Farlige forbindelser» utgitt av Norsk Folkehjelp og Fagforbundet ble G4S nevnt som et av 12 selskap som hadde medansvar i «grove normbrudd» i Israels okkupasjon av Palestina.

• Universitetet i Bergen (UiB) har sagt nei til et tilbud om tjenester fra G4S fordi det mener omdømmetapet vil bli for stort.

• Universitetet i Oslo (UiO) utelukket tidligere i år G4S fra en anbudskonkurranse av etiske grunner. Forrige uke fikk G4S medhold fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser i at UiO ikke kan gjøre dette.

Omdømme i kroner og øre

Vaktselskapet har i flere brev til universitetet satt spørsmålstegn ved avgjørelsen. UiB er også varslet om at G4S vurderer å klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

– Man kan selvfølgelig diskutere om vi har regnet riktig. For oss er det interessante hvorvidt man kan kronesette et omdømmetap i bedømmelsen av et anbud, sier Dag Rune Olsen.

Han forteller at det ikke er hver dag universitetet går til dette skrittet. Olsen sier at det etiske kriteriet kunne vært vektet ut fra en karakter, men at universitetet altså har valgt å vurdere det ut fra pris.

– Ettersom dette ikke handler om en omsalgsbar vare, er det et estimat. Det ligger en viss grad av skjønn til grunn, sier han.

Anklager om tortur

Oddny Miljeteig (SV) sitter i styret for Universitetet i Bergen, og er svært fornøyd med ledelsens beslutning om å bruke et annet vaktselskap enn G4S.

– Ledelsen har fulgt opp vedtaket om etisk handel på en god måte. Det er klart at store deler av det intellektuelle og akademiske Bergen ville ha kokt dersom universitetet hyrte inn G4S, sier hun.

Selskapet har møtt kritikk for å levere sikkerhetssystemer til israelske fengsler, der det har blitt rapportert om mishandling av palestinske fanger. I tillegg jobber vaktselskapet for den israelske staten i okkupert område på Vestbredden. Mandag skrev The Guardian at et G4S-drevet fengsel i Sør-Afrika er under etterforskning for anklager om bruk av tortur mot de innsatte.

– Universitet og kommuner har et ansvar utover seg selv, som går lengre enn til bunnlinja. Det er ikke så dårlig stelt at en ikke har råd til å ta grunnleggende menneskerettighetshensyn og etiske hensyn i betraktning i forhold til hvordan tjenester blir utført, sier Miljeteig.

Må stå til ansvar

I forrige uke fikk G4S medhold av Klagenemnda for offentlige anskaffelser i en klage mot Universitetet i Oslo. Universitetet hadde utestengt G4S fra en anbudskonkurranse om vakttjenester, med den begrunnelse at selskapets virksomhet strider mot universitetets etiske retningslinjer. Nå må UiO innlemme G4S i anbudsrunden likevel.

– Vi er uenige i KOFAs begrunnelse, men må bare innrette oss etter vedtaket. Vi mener et transnasjonalt selskap må kunne stå til ansvar for sine handlinger, uansett land, sier Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, til Klassekampen. Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen tror ikke kjennelsen fører til at det blir vanskeligere å legge etiske kriterier til grunn ved innkjøp av varer og tjenester.

– Det er ikke sikkert. Selv om man ikke kan sette et anbud til side, betyr det ikke at etiske kriterier ikke kan legges til grunn ved valg. Så lenge det er gjort klart og tydelig overfor dem som skal komme med anbud, kan man legge inn en rekke krav selv, sier Olsen.

– Kan beregning av omdømmetap være en måte å utelukke selskaper som bryter med egne etiske retningslinjer framover?

– Nå har vi ikke utelukket noen. G4S fikk lov til å delta, men vant altså ikke. Jeg tenker at å ta inn komponenter som har med etikk og omdømme å gjøre vil være viktig for oss i mange sammenhenger, sier rektoren.

Ole Petter Ottersen forsikrer at Universitetet i Oslo kommer til å arbeide videre med etiske spørsmål i forbindelse med sine innkjøp.

– Vi er svært opptatt av at de selskapene vi samarbeider med, har en virksomhet som er i samsvar med UiOs etiske verdigrunnlag.

mariv@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 21. november 2013 kl. 12.31

Mener kritikken er ubalansert

G4S ønsker ikke å kommentere konflikten med Universitetet i Bergen ettersom det er en pågående sak. Selskapet er derimot uenig i at avdelingen i Norge må stå til ansvar for G4S' totale virksomhet, slik rektor ved Universitetet i Oslo tar til orde for.

– G4S Secure Solutions AS er et norsk selskap som kun utfører tjenester i Norge. KOFA har slått fast at G4S kun skal bedømmes ut fra hva virksomheten foretar seg i Norge, sier Ådne Mauritzen, markeds- og kommunikasjonsdirektør i G4S i Norge.

Han har tidligere tatt til orde for at kritikken må rettes mot G4S' hovedkontor i London, men mener den er urimelig.

– Det er en høyst ubalansert kritikk som bare er med på å sette norske arbeidsplasser i fare. Her får vi støtte både fra NHO og flere fagforeninger, sier han.

Samtidig sier han at G4S erkjenner at situasjonen på Vestbredden er kompleks.

– Palestinakomiteen i Norge har klare politiske motiver ved å kjøre en svertekampanje mot oss. Flere internasjonale eksperter sier at G4S ikke bryter med etiske retningslinjer og heller ikke med menneskerettigheter verken gjennom sin virksomhet på Vestbredden eller i Israel, sier han.

Mauritzen vil ikke uttale seg om anklagene mot G4S-fengslet i Sør-Afrika, ettersom han ikke har annen informasjon enn fra media.