Totalt antall treff: 13

Onsdag 14. august 2019  Lederen

Sjølvbedrag?

• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...

Les mer >>
Torsdag 20. september 2018  Viten

Anti-vitenskapen

I land som Indonesia og Tyrkia forkastes etablert vitenskap. Men også i Norge er vitenskapen under angrep.

Les mer >>
Fredag 7. desember 2018  Debatt

Botferdigheten

av­kolonisering

I Klassekampen 24. november skriver Tore Linné Eriksen en artikkel om den asiatiske og afrikanske kolonibefolkningens opplevelse av 1. verdenskrig. Innlegget er interessant og uten...

Les mer >>
Lørdag 8. desember 2018  Debatt

Stig S. Frøland og eurosentrismens tyranni

avkolonisering

24. november ga jeg i Klassekampen et helt annet bilde av den første verdenskrigen enn det som har preget massemediene i det siste. Verken i redaksjonelt stoff eller i bidrag...

Les mer >>
Tirsdag 7. august 2018  Debatt

Den mentale koloniseringen

AKADEMIA

Debatten i Klassekampen i sommer om avkolonisering av pensumlitteraturen på universitetene er viktig, ikke minst med tanke på de bachelor- og masterkursene som fokuserer på det...

Les mer >>
Torsdag 9. august 2018  Kronikk

Alternativ kunnskap

KRONIKK

Avkolonisering av akademia blir karikert og avfeiet basert på misforståelser og forutinntatte meninger. Dette er skadelig for en konstruktiv diskusjon.

Utgangspunktet er en...

Les mer >>
Lørdag 11. august 2018  Debatt

Både rett og galt om vitenskap

AVKOLONISERING AV AKADEMIA

Debatten om avkolonisering av akademia ruller videre, og Bjørn Vassnes gir sin vurdering gjennom Viten-spalten den 9. august. Jeg er både enig og uenig med Vassnes, et...

Les mer >>
Fredag 3. august 2018  Kronikk

Avkolonisering på villspor

KRONIKK

I sommer har vi kunnet lese om kampanjen for å «avkolonisere akademia», et opprop for å bedre representasjonen av ikke-vestlige bidragsytere på pensum ved norske utdanningsinstitusjoner....

Les mer >>
Torsdag 2. august 2018  Debatt

Vitenskapens etos

AKADEMIA

I de senere år har det pågått en internasjonal debatt om behovet for «avkolonisering» av akademia i vestlige land, med blant annet krav om flere ikke-vestlige forfattere. I et...

Les mer >>
Onsdag 21. juni 2017  Med andre ord

Arven etter kolonimakten

Frantz Fanon, født i Martinique i 1925, er i dag mest kjent for «Jordens fordømte», som han fullførte rett før han døde av kreft i 1961. Boka springer ut fra hans deltakelse i frigjøringskampen i Algerie, og...

Les mer >>
Onsdag 27. juli 2016  Debatt

Det skulle bli bedre

samtidshistorie

Jeg har lært at verden blir et bedre sted, men slik har jeg ikke følt det på en stund. Noen nyhetssaker kjennes som slag mot magen. Et terrorangrep i en by vi...

Les mer >>
Tirsdag 13. oktober 2015  Homo politicus

Masseflytting

Under inntrykket av den omfattende flukten fra Asia og Afrika, kan en få fornemmelsen av at dette er unikt. Nå har enhver slik bevegelse sine særtrekk. Men det kan være nyttig å se den aktuelle situasjonen sammen med...

Les mer >>
Fredag 17. juli 2015  Debatt

Velferd gir lavere fødselstall

Befolkningsvekst

Klassekampen har trykket flere saker og innlegg om befolkningsvekst og miljø den siste tiden. Gert Nygårdshaug tar til orde for ettbarnspolitikk den 10. juli mens Ole-Jacob...

Les mer >>

Viser side 1 av 1