Totalt antall treff: 3

Fredag 13. april 2018  Debatt

Hva med å spare 20 milliarder?

SYKEHUSUTBYGGING

I en kronikk 11. april bruker sykehusledelsen ved Oslo universitetssykehus en tvilsom, men velbrukt teknikk, å tillegge meg en mening jeg ikke har, nemlig at: « ... det bare er å...

Les mer >>
Fredag 23. mars 2018  Debatt

Gaustad-skandalen

SYKEHUSUTBYGGING

Viser til Kjersti Toppe og Bjørg Sandkjærs innlegg «Nei til å legge ned Ullevål sykehus» i Klassekampen 19. mars 2018. De slår fast at planene ikke har hatt innbyggernes behov i...

Les mer >>
Fredag 24. juni 2016  Debatt

Ullevål sykehus kommer til å trenges

Sykehusstrid

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS) vil legge ned Ullevål og bygge nytt Aker sykehus samt ett samlet regionsykehus med noe lokalfunksjon på Gaustad og kreftbehandling på...

Les mer >>

Viser side 1 av 1