Lørdag 27. november 2004 Innenriks

Cooks reiseguide

Han var med på James Cooks annen verdensseilas for å nedtegne oppdagelsene. I dag er det 250 år siden den tyske forskeren og reiseskildreren Johann Georg Forster ble født i Nassenhuben ved Danzig.Forster var sønn av presten og naturforskeren Johann Reinhold Forster som hadde skaffet seg et navn i Europa. Sønnen ble med faren til Russland i 1765. Det skaffet billettene til jordomseilingen til James Cook på hans andre tokt 1772-75. Skildringene ble publisert på engelsk i 1777 og i en utvidet utgave på tysk 1778-80, «Reise um die Welt», da han satt som prosessor i Kassel og Vilna og bibliotekar i Mainz fra 1788.Den velskrevne bestselgerberetningen gjorde Forster berømt og ble utgangspunkt for andre fortellinger, historier og refleksjoner i bokform, med vekt på mennesket og dets sosiale omland.I 1790 dro Forster med Alexander von Humboldt til Nederland, Storbritannia og Frankrike og kom ut med «Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flander, Holland, England und Frankreich» (1791-94). Han slutte seg til Den franske revolusjonen i 1792 og var delegat for det rhin-tyske nasjonalkonventet i Paris. Han gikk inn for å avstå Rhinens vestre bredd til Frankrike og ble sett på som landsforræder i Tyskland.10. januar 1794 døde Forster i Paris.

Han var med på James Cooks annen verdensseilas for å nedtegne oppdagelsene. I dag er det 250 år siden den tyske forskeren og reiseskildreren Johann Georg Forster ble født i Nassenhuben ved Danzig.Forster var sønn av presten og naturforskeren Johann Reinhold Forster som hadde skaffet seg et navn i Europa. Sønnen ble med faren til Russland i 1765. Det skaffet billettene til jordomseilingen til James Cook på hans andre tokt 1772-75. Skildringene ble publisert på engelsk i 1777 og i en utvidet utgave på tysk 1778-80, «Reise um die Welt», da han satt som prosessor i Kassel og Vilna og bibliotekar i Mainz fra 1788.Den velskrevne bestselgerberetningen gjorde Forster berømt og ble utgangspunkt for andre fortellinger, historier og refleksjoner i bokform, med vekt på mennesket og dets sosiale omland.I 1790 dro Forster med Alexander von Humboldt til Nederland, Storbritannia og Frankrike og kom ut med «Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flander, Holland, England und Frankreich» (1791-94). Han slutte seg til Den franske revolusjonen i 1792 og var delegat for det rhin-tyske nasjonalkonventet i Paris. Han gikk inn for å avstå Rhinens vestre bredd til Frankrike og ble sett på som landsforræder i Tyskland.10. januar 1794 døde Forster i Paris.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.29