Lørdag 9. juli 2005 Innenriks

Thriller for SV og KrF

Høstens største valgoverraskelser er det den nye utjevningsmandatordningen som sørger for, spår ekspertene.Høstens største valgoverraskelser er det den nye utjevningsmandatordningen som sørger for, spår ekspertene.

– Særlig fordelingen av de siste av de nitten utjevningsmandatene kan det skje ville ting. På en måling fikk Venstre en stortingsplass fra Finnmark, sier NTNU-professor og valgforsker Anders Todal Jenssen.Stortingsvalgmålinger i sommervarmen skal man ikke stole altfor mye på, fastslår NTNU-professor og valgforsker Anders Todal Jenssen. De har blant annet en tendens til å farges av at noen partier, spesielt Fremskrittspartiet, tradisjonelt driver valgkamp mens politikere flest tar ferie, forklarer han. Derfor er han heller ikke veldig interessert i å bruke meningsmålinger til å utpeke høstens største valgthrillere en måned før valgkampen begynner for alvor. Men både han og valgforskerkollega Frank Aarebrot er klare på at mange velgere risikerer hakeslepp når de ser hvilket parti som stikker av med deres fylkes utjevningsmandat.– De minste fylkene vil ikke ha noen innflytelse med hvem som representerer dem. I ugudelige Finnmark kan Kristelig Folkeparti komme inn med 30 stemmer. Det betyr ikke thriller, det betyr russisk rulett, sier Aarebrot.Fra høstens valg får nemlig hvert fylke ett såkalt utjevningsmandat. Og ett utslag av den nye ordningen er at det kan bli svært tilfeldig hvor i landet partiene får inn sine utjevningsmandater – en god valgkamp i Oslo for et parti som havner på vippen i mange fylker på landsbasis, kan resultere i et mandat i et helt annet fylke. Den røde kyststribeI Aust-Agder og Vest-Agder, områder som har vært blant grunnfjellet til Kristelig Folkeparti, er erosjonen fra regjeringsslitasje svært synlig. Arbeiderpartiet er største på de fleste meningsmålinger, Kristelig Folkeparti mister velgere til Fremskrittspartiet, og samtidig ser SV ut til å få stortingsplass fra Agder-fylkene for første gang i historien. Frank Aarebrot tror denne velgervandringen ikke bare er et lokalt fenomen, men et uttrykk for generell misnøye med regjeringens distriktspolitikk.– Jeg tror den viktigste faktoren er en reaksjon på Solberg, på kommunepolitikken. Det burde jo Senterpartiet kunne nyte godt av, de har jo stått sterkt der tidligere, men per nå ser det ut som Senterpartiet er klokkeren det drypper på når det regner på presten Arbeiderpartiet og SV, sier Aarebrot.Men Agder-fylkene er også et godt eksempel på mulige bivirkninger av utjevningsmandatfordeling. Selv om den populære SV-politikeren Torbjørn Urfjell fra Vest-Agder er eneste SV-er som konsekvent ligger godt an til å kapre et distriktsmandat, åpner noen beregninger for et lokalt skred. Med et godt, men ikke urealistisk godt, valg for SV lokalt og nasjonalt, og maksimal flaks, kan partiet stikke av med fire av ti mandater fra de to fylkene.Uforutsigbart KystpartiI Nord-Norge bør man følge med på Kystpartiet, spår Todal Jenssen.Nasjonale meningsmålinger tyder på at Kystpartiet mister stortingsplassen, men disse meningene har tidligere slitt med å måle Kystpartiets lokale styrke i Nord-Norge. I Norsk respons' måling for A-presseavisene i Nord-Norge ligger Kystpartiet godt an til å beholde Bastesens stortingsplass i Nordland, til tross for at antallet plasser fra Nordland er redusert siden forrige valg.– Kystpartiet lever farlig. Men feilmarginene blir veldig store når man kommer ned på så lokale forhold. Sist valg var de jo ikke veldig langt fra å få mandat også fra Troms, og de kommer nok til å drive en veldig lokal kampanje. Kan godt tenkes at vi får noen overraskelser fra Kystpartiet, sier Todal Jenssen.Frank Aarebrot har mindre tro på Kystpartiets muligheter.– Kystpartiet kom til i en periode der Senterpartiet satt i regjering. Det er fortsatt et sterkt sinne mot sentraliseringen, men når Senterpartiet er i opposisjon, frie til å fronte sin egen distriktspolitikk, har ikke Kystpartiet samme mulighet til å være et enestående protestparti, sier Aarebrot.Ikke RVs år?Uten RV på Stortinget – ingen opposisjon fra venstre, lover Rød Valgallianse i sin valgkamp, og frir til velgere som vil sikre en uavhengig klegg i venstresida til en sentrum/venstre-regjering dominert av Arbeiderpartiet. Og alt ser ikke fullstendig svart ut: De lokalpolitiske veteranene Torstein Dahle i Hordaland og Erling Folkvord i Oslo kan begge skilte med meningsmålinger hvor de er inne på Tinget. Men de har ingen grunn til å være altfor optimistiske, spår Frank Aarebrot.– Jeg tror RV får et vanskelig år på grunn av SV, av samme grunn som jeg ikke tror på Kystpartiets muligheter når Senterpartiet er i opposisjon. Det har ingenting å gjøre med hva RV gjør eller ikke gjør, men når SV og venstresida er synlig og offensivt i fremmarsj, er det vanskelig for RV å markere seg. Og det må de gjøre for å vinne valg. Men hvis SV havner i regjering, har RV sin mulighet om fire år, sier Aarebrot.

– Særlig fordelingen av de siste av de nitten utjevningsmandatene kan det skje ville ting. På en måling fikk Venstre en stortingsplass fra Finnmark, sier NTNU-professor og valgforsker Anders Todal Jenssen.Stortingsvalgmålinger i sommervarmen skal man ikke stole altfor mye på, fastslår NTNU-professor og valgforsker Anders Todal Jenssen. De har blant annet en tendens til å farges av at noen partier, spesielt Fremskrittspartiet, tradisjonelt driver valgkamp mens politikere flest tar ferie, forklarer han. Derfor er han heller ikke veldig interessert i å bruke meningsmålinger til å utpeke høstens største valgthrillere en måned før valgkampen begynner for alvor. Men både han og valgforskerkollega Frank Aarebrot er klare på at mange velgere risikerer hakeslepp når de ser hvilket parti som stikker av med deres fylkes utjevningsmandat.– De minste fylkene vil ikke ha noen innflytelse med hvem som representerer dem. I ugudelige Finnmark kan Kristelig Folkeparti komme inn med 30 stemmer. Det betyr ikke thriller, det betyr russisk rulett, sier Aarebrot.Fra høstens valg får nemlig hvert fylke ett såkalt utjevningsmandat. Og ett utslag av den nye ordningen er at det kan bli svært tilfeldig
hvor i landet partiene får inn sine utjevningsmandater – en god valgkamp i Oslo for et parti som havner på vippen i mange fylker på landsbasis, kan resultere i et mandat i et helt annet fylke.
Den røde kyststribeI Aust-Agder og Vest-Agder, områder som har vært blant grunnfjellet til Kristelig Folkeparti, er erosjonen fra regjeringsslitasje svært synlig. Arbeiderpartiet er største på de fleste meningsmålinger, Kristelig Folkeparti mister velgere til Fremskrittspartiet, og samtidig ser SV ut til å få stortingsplass fra Agder-fylkene for første gang i historien. Frank Aarebrot tror denne velgervandringen ikke bare er et lokalt fenomen, men et uttrykk for generell misnøye med regjeringens distriktspolitikk.– Jeg tror den viktigste faktoren er en reaksjon på Solberg, på kommunepolitikken. Det burde jo Senterpartiet kunne nyte godt av, de har jo stått sterkt der tidligere, men per nå ser det ut som Senterpartiet er klokkeren det drypper på når det regner på presten Arbeiderpartiet og SV, sier Aarebrot.Men Agder-fylkene er også et godt eksempel på mulige bivirkninger av utjevningsmandatfordeling. Selv om den populære SV-politikeren Torbjørn Urfjell fra Vest-Agder er eneste SV-er som konsekvent ligger godt an til å kapre et distriktsmandat, åpner noen beregninger for et lokalt skred. Med et godt, men ikke urealistisk godt, valg for SV lokalt og nasjonalt, og maksimal flaks, kan partiet stikke av med fire av ti mandater fra de to fylkene.
Uforutsigbart KystpartiI Nord-Norge bør man følge med på Kystpartiet, spår Todal Jenssen.Nasjonale meningsmålinger tyder på at Kystpartiet mister stortingsplassen, men disse meningene har tidligere slitt med å måle Kystpartiets lokale styrke i Nord-Norge. I Norsk respons' måling for A-presseavisene i Nord-Norge ligger Kystpartiet godt an til å beholde Bastesens stortingsplass i Nordland, til tross for at antallet plasser fra Nordland er redusert siden forrige valg.– Kystpartiet lever farlig. Men feilmarginene blir veldig store når man kommer ned på så lokale forhold. Sist valg var de jo ikke veldig langt fra å få mandat også fra Troms, og de kommer nok til å drive en veldig lokal kampanje. Kan godt tenkes at vi får noen overraskelser fra Kystpartiet, sier Todal Jenssen.Frank Aarebrot har mindre tro på Kystpartiets muligheter.– Kystpartiet kom til i en periode der Senterpartiet satt i regjering. Det er fortsatt et sterkt sinne mot sentraliseringen, men når Senterpartiet er i opposisjon, frie til å fronte sin egen distriktspolitikk, har ikke Kystpartiet samme mulighet til å være et enestående protestparti, sier Aarebrot.
Ikke RVs år?Uten RV på Stortinget – ingen opposisjon fra venstre, lover Rød Valgallianse i sin valgkamp, og frir til velgere som vil sikre en uavhengig klegg i venstresida til en sentrum/venstre-regjering dominert av Arbeiderpartiet. Og alt ser ikke fullstendig svart ut: De lokalpolitiske veteranene Torstein Dahle i Hordaland og Erling Folkvord i Oslo kan begge skilte med meningsmålinger hvor de er inne på Tinget. Men de har ingen grunn til å være altfor optimistiske, spår Frank Aarebrot.– Jeg tror RV får et vanskelig år på grunn av SV, av samme grunn som jeg ikke tror på Kystpartiets muligheter når Senterpartiet er i opposisjon. Det har ingenting å gjøre med hva RV gjør eller ikke gjør, men når SV og venstresida er synlig og offensivt i fremmarsj, er det vanskelig for RV å markere seg. Og det må de gjøre for å vinne valg. Men hvis SV havner i regjering, har RV sin mulighet om fire år, sier Aarebrot.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.25