Torsdag 25. januar 2007 Meninger

Kjøp av kvoter

* Norges Fiskarlag under Reidar Nilsens lederskap er blitt en tidvis rabiat forsvarer av de økonomiske interessene til de delene av fiskerinæringen som kjøpte seg rettigheter til naturressursene under Bondevikregjeringens nyliberale strukturpolitikk. I forrige uke var Nilsen på ferde igjen, med en advarsel mot SVs fiskeripolitikk. Kystfiskerne vil bli taperne hvis SVs forslag om å trekke tilbake fiskekvoter etter 15 år gjennomføres, hevder han. Fiskeriminister Svein Ludvigsen ga fiskebåtrederne anledning til å kjøpe seg evigvarende kvoter.

Nilsens angrep står i sterk kontrast til nyheten som kom i går om at nordnorske kystfiskere går sammen med små og mellomstore fiskekjøpere og danner Fiskekjøpernes Forening, som motvekt til pengesterke aktører. Målet er å sikre kystbefolkningen tilgang til ressursene.

* Den rødgrønne regjeringens forslag til strukturpolitikk i fiskeriene har vært et lyspunkt på et nokså grått politisk rulleblad. Helga Pedersen har vist vilje til å ta systemendrende grep, og i disse dager står kampen om hva som til slutt kommer i stortingsmeldingen om ny strukturpolitikk. Meldingen blir avgjørende for hvordan regjeringen takler det faktum at vår viktigste naturressurs etter oljen er lagt ut for salg til kapitalsterke rederinteresser, samtidig som lokalsamfunn langs kysten står uten leveranser av råstoff til foredlingsindustrien. Utbryterforeningen fra Fiskarlaget, Norges Kystfiskarlag, peker på at den forrige regjeringens privatisering av fiskeressursene allerede har fått store følger, 44 prosent av de norske fiskefartøyene har forsvunnet på seks år.

* Fiskeriminister Ludvigsens mål var færre fartøyer og dermed større lønnsomhet i næringen. Det første har han oppnådd, og på kjøpet færre og stadig eldre fiskere og mindre aktivitet langs kysten. Men i stedet for større lønnsomhet, førte kvotekjøpene til at flere er tynget ned av gjeld, og at kapital som kunne utviklet næringen brukes til å betale renter.

Å trekke disse [evigvarende kvotene] tilbake vil slå beina under hele næringen, sier Reidar Nilsen til NRK. Spørsmålet må heller bli hvilken del av næringen han mener, for det er åpenbart at han på ingen måte kan påberope seg å snakke for kystbefolkningen og de mindre fiskeriaktørene.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.38