Torsdag 9. juli 2009 Innenriks

Fiskere jobber for olje

Fiske: Mens kystfiskerne raser over at Fiskarlaget ikke gjør mer for å stoppe oljeboring i nord, har sentrale aktører i Fiskarlaget store interesser i oljeindustrien.

- Personlig er jeg ikke i tvil om at det fins mange i vår organisasjon som jobber for oljeindustriens interesser, når vi ser hvor lite konsekvente Fiskarlaget har vært i forhold til oljeleting, sier Bjørnar Nicolaisen, pressetalsmann for Norges Fiskarlags lokallag i Andøy.


Fra sin base i Vesterålen fisker han midt i områdene Oljedirektoratet har åpnet for seismikkskyting, som er blitt stridens farvann mellom fiskerne og oljeinteressene.


Nicolaisen er bekymret for makten til de store fiskerederne, som med sine store skip kan fiske langt vekk fra seismikkrammede Lofoten og Vesterålen, i motsetning til de tradisjonelle kystfiskerne. I Fiskarlaget er de havfiskende rederne representert i Fiskebåtredernes Forbund.


Tungt inne i oljeindustrien


De siste årene har sentrale personer i Fiskebåtredernes Forbund startet store offshorerederier og levert flere og flere supplybåter og andre tjenester til oljeindustrien:


n Arild Aarvik, landstyremedlem i både Fiskarlaget og Fiskebåtredernes Forbund: Styremedlem i Stad Offshore AS, som leverer forsyningstjenester til oljeindustrien.


n Aage Remøy, tidligere nestleder og deretter landsstyremedlem i forbundet: Eier Rem Offshore ASA, som i fjor omsatte for 780 millioner.


n Per Magne Eggesbø, landstyremedlem i forbundet: Styremedlem i Remøy Rederi Arctic AS, som leverer slepebåter til oljeindustrien.


n Yngve Myhre, landstyremedlem i forbundet: Sitter i styret til elleve av Kjell Inge Røkkes Aker-selskaper og ytterligere ni som Aker Seafoods eier.


I tillegg kommer offshoreinvestorene blant Fiskebåtredernes forbunds menige medlemmer, som Stig Remøy, eier av Olympic-systemet, hvis morselskap i fjor hadde et resultat på 668 millioner kroner, samt Ole Rasmus og Helge Arvid Møgster, Norges henholdsvis 11. og 19. rikeste personer, eiere av blant annet Møgster Offshore AS.


Innrømmer dobbeltrolle


Audun Maråk, leder av Fiskebåtredernes Forbund, bekrefter at det i forbundets styre og årsmøte møter folk med store interesser i oljenæringen.


- Det er klart at næringsinteressene vil reise spørsmål om hvilken hatt en har på seg når en inntar sine standpunkt, innrømmer Maråk.


Han bedyrer likevel at Fiskebåtredernes Forbund har vært blant de mest aktive motstanderne av seismikkskyting, og at medlemmene i første rekke er fiskere, ikke offshoreredere.


- Lenger sør, i Nordsjøen, kom jo havfiskeflåten hele tida i konflikt med oljenæringa, i og med at oljeutvinninga der etablerte seg i deres fangstområder, sier Maråk.


I Lofoten, Vesterålen og lenger nord i Barentshavet skjer imidlertid leiteaktiviteten langt nærmere land, og skaper dermed konflikt med kystfiskerne, og ikke først og fremst de havfiskende rederiene.


- Et hamskifte


- Det går an å si at fiskerederne har større mobilitet enn kystfiskerne. De kan finne seg nye områder, eller de kan plassere pengene i noe annet, sier Gunnar Album, leder for Naturvernforbundets Barentshavskontor. Album mener Fiskarlaget de siste par åra har gått gjennom et hamskifte.


- I spørsmålet om seismikkskytingen har Fiskarlaget skiftet fil. De har blitt mer medgjørlige og vært svært raskt ute med å forhandle detaljer. Jeg tror Fiskarlaget i allianse med andre er sterkere enn de selv er klar over.


Lokallagstalsmann Bjørnar Nicolaisen er oppgitt over at Fiskarlaget sentralt åpnet for seismikkskyting i den mindre sårbare julimåneden, og at leder Reidar Nilsen opptrådte sammen med Statoil-sjef Helge Lund i en reklamebrosjyre fra oljenæringen.


- Reidar Nilsen har vært for utydelig. Og splittelsen tjener Oljedirektoratet, som vil ha full gass på oljeleting, hevder Nicolaisen.


Paul O. Jensen, styreleder i Kystfiskarlaget, synes også det virker som om rivalen Fiskarlaget har problemer.


- Jeg får stadig flere telefoner av frustrerte fiskarlagsmedlemmer, som i likhet med meg er overrasket over at Fiskarlagets motstand var så lunken, sier Jensen.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.23