Onsdag 20. oktober 2010 Utenriks

Dropper konferanse

STRID: Utenriksdepartementet bekrefter at Norge trekker seg etter at Israels turistminister sa at konferansen var en anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Flere av OECDs 33 medlemsland har valgt å ikke delta på en OECD-konferanse om turisme som starter i Jerusalem i dag.


Det var Israels turistminister Stas Misezhnikov som skapte røre da han sa til den israelske avisa Ha’aretz at OECD gjennom å legge konferansen i Jerusalem anerkjenner at byen er «Israels udelelige hovedstad»


- Uttalelsen fra den israelske turistministeren har endret forutsetningene for norsk deltakelse på OECDs turismekomités møte i Jerusalem 20.-22. oktober, sier pressevakt Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet.


- Dette gjør at vi fra norsk side ikke kommer til å delta. Vi er også kjent med at flere andre land har kansellert eller revurderer sin deltakelse. Fra norsk side vil vi ta denne saken opp i OECD, sier han.


Flere blir hjemme


Også Sør-Afrika, Storbritannia, Irland, Tyrkia, Belgia og Sverige har ifølge flere kilder meldt avbud.


Sveits og Danmark skal ha meldt at de er «i tenkeboksen», og Australia, Sør-Korea og New Zealand hadde i går ifølge en av våre kilder fortsatt ikke gitt et svar på om de kommer.


Aksjonskomiteen BNC Palestine skriver at Hellas og Frankrike vil la seg representere på lavere tjenestemannsnivå. Det samme gjelder Spania, som opprinnelig meldte avbud.


Begrunnelsen for ikke å delta varierer fra land til land. Sverige, Norge og Tyrkia har vært klare på at begrunnelsen er politisk.


- Deltakelsen ble politisert av turistministerens uttalelse, så det gjorde det ganske lett for oss å avstå. Siden har talsmenn for den israelske regjeringen moderert uttalelsen litt, sier Cecilia Juhlin, sjef for det svenske utenriksdepartementets presseenhet til Dagens Nyheter. Juhlin påpeker også at konferansen heller ikke var høyt prioritert av Sverige i utgangspunktet.


Både Fatah, PLO, Den palestinske lovgivende forsamlingen og Den arabiske liga har oppfordret OECDs medlemsland til å boikotte konferansen.


Fatah sa i en uttalelse onsdag at deltakelse på turismekonferansen vil være å belønne Israel «mens den israelske okkupasjonen blokkerer enhver mulighet til en bærekraftig og uavhengig palestinsk turisme».


På omstridt jord


OECDs turismekonferanse arrangeres vanligvis hvert annet år, og det er bare andre gangen den holdes utenfor Paris. Årets tema er bærekraftig turisme.


Konferansen skal avholdes i Vest-Jerusalem, i et område som ligger like i nærheten av flere av de illegale israelske bosettingene i Øst-Jerusalem.


Det var etter at Storbritannia og Spania meldte forfall at den israelske turistministeren Stas Misezhnikov kom med en rekke bastante uttalelser til Ha’aretz. Misezhnikov, som tilhører det høyreekstreme partiet Yisrael Beiteinu, beskyldte de to landene for å boikotte konferansen på grunn av at den var lagt til Jerusalem, noe begge landene har benektet.


Deretter sa turistministeren at det faktum at flertallet av landene ikke avlyser deltakelsen i OECD-konferansen i Jerusalem viser at de støtter Israels territoriale krav på Jerusalem.


Trakk uttalelsen


OECD-ledelsen reagerte skarpt på Misezhnikovs uttalelse. OECDs generalsekretær Angel Gurria advarte ifølge BBC Israels statsminister Benjamin Netanyahu i et bre om at «for at vi skal kunne fortsette med møtet slik saken står bør turistministeren korrigere misforståelsen som er skapt, og sette møtet i et riktig perspektiv»


Mandag sa Misezhnikov at han var blitt «feilsitert»:


- Jeg sa aldri at dette toppmøtet betyr å anerkjenne Israel men at avgjørelsen om å holde det i Israel er et godt eksempel på hvordan medlemslandene i OECD verdsetter Israel som en veldig sterk stat økonomisk og innen turisme, sa Misezhnikov ifølge BBC, og hevdet at 28 av 33 land kommer til å delta.


Israel har okkupert og annektert Øst-Jerusalem, og krever hele Jerusalem som sin «evige og udelelige hovedstad», mens palestinerne ønsker Øst-Jerusalem som hovedstad i en palestinsk stat.


Verdenssamfunnet har aldri anerkjent annekteringen av Øst-Jerusalem. Ingen land har godkjent Jerusalem som Israels hovedstad, og de som har ambassade i Israel har sine ambassader i Tel Aviv.


- Ved å arrangere en OECD-konferanse i Jerusalem søker Israel å få de facto anerkjennelse av sin illegale annektering av Øst-Jerusalem, sier palestinernes sjefforhandler Saeb Erekat i en uttalelse, ifølge AFP, og oppfordret alle inviterte til å avstå fra å delta.


Endret programmet


Programmet for konferansen inkluderte opprinnelig også omvisning i de omstridte områdene i det annekterte Øst-Jerusalem. Mandag skrev BBC at turistministeren nå har varslet at de ikke vil ta delegatene på konferansen med til Øst-Jerusalem.


Turistministeren sa at delegatene var velkommen til å besøke Øst-Jerusalem, men at slike besøk ikke ville «bli arrangert av turistdepartementet eller av regjeringen».


Enstemmig med i OECD


Israel ble 10. mai i år tatt opp som medlem i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).


Vedtaket skjedde med full konsensus blant de daværende 31 medlemsstatene, altså også med Norges støtte.


Dette til tross for at mange oppfordret OECD-landene til å stemme mot, eller i alle fall utsette opptaket, på grunn av Israels mange ferske menneskerettskrenkinger.


Israels statsminister Benjamin Netanyahu slo den gang fornøyd fast at «dette er et klart godkjentstempel av Israel».


Fagforbundet reagerer


Fagforbundet ba i en pressemelding i går norske myndigheter om ikke å stille på OECD-konferansen.


Fagforbundet minnet om at da Israel ble medlem av OECD gjorde norske myndigheter det klart at medlemskapet ikke kunne anses å gjelde Israel utover grensene fra 1967, eller på noen måte bidra til å legitimere Israels okkupasjonspolitikk.


«Fagforbundet ga klart uttrykk for at når Israel først ble medlem, vil det også være nødvendig å følge opp dette i OECD og benytte organisasjonens arenaer for å legge press på Israel for å endre politikk i konflikten med palestinerne», skriver de, og konkluderer:


«Når vi ser at Israels regjering bruker konferansen om turisme i Jerusalem for å legitimere at byen anerkjennes som hovedstad, er dette nettopp en anledning til å vise Israel at deres politikk ikke er akseptabel.»

Artikkelen er oppdatert: 20. oktober 2010 kl. 13.56