Tirsdag 4. januar 2011 Kultur og medier

Endrer sendeplanen igjen

Lytterfavorittene «Sånn er livet» og «Verdt å vite» ryker når P2 snart legger om sendeplanen. P2-sjef Ole Jan Larsen håper på bedre journalistikk når totimersflatene «Kulturhuset» og «Ekko» lanseres.

- Tanken er å rydde i P2-dagen, å gjøre det lettere for våre lyttere å vite når på dagen vi sender stoffet de ønsker å høre, sier kanalsjef i NRK P2 Ole Jan Larsen om «nye P2» som ser dagens lys mandag 31. januar.


Omleggingen innebærer at P2-dagen blir klart oppdelt i en nyhetsmorgen, en samfunnsformiddag og en kulturettermiddag.


- Det skal være den nye kontrakten med lytteren, sier Larsen.


Fjerner sterke titler


Larsen forteller at morgentimene ikke vil bli berørt av endringene. Nyhetsmorgen vil fortsatt sendes fra 0630 til 09 med jevnlige nyhetsoppdateringer, Politisk kvarter, Kulturnytt og Morgenkåseriet. Men klokka 0903 ser et nytt program dagens lys.


- Fram til klokka 11 skal det nye samfunnsprogrammet Ekko sendes, sier Larsen.


- Programmet skal drives av dagens «Sånn er livet»- og «Verdt å vite»- redaksjoner, og skal for så vidt dekke de samme feltene. Dermed blir det en blanding av samfunns- og vitenstoff, som kommer til å utgjøre en god verbal formiddagsflate på P2. Dette har vi veldig tro på.


- Men hvor lurt er det å fjerne kjente merkenavn som «Sånn er livet» og «Verdt å vite»?


- Dette er resultat av prosesser som har pågått over lang tid. Men det er klart at dette er sterke programtitler, og derfor vil vi beholde dem som undertitler i det nye Ekko. Vårt ønske har vært å tilby noe nytt, og dermed har vi også tenkt at det er greit med et nytt navn.


- Hva med det innholdsmessige? Da det i sommer ble kjent at «P2-akademiet» legges ned fikk NRK kritikk for å marginalisere forskningsstoffet?


- For P2 er det helt sentralt å formidle kunnskap, og å bruke forskningsmiljøene til dette. Dette vil bli minst like viktig framover. Vi vil fortsatt ha vitenstoff på eksakt samme tidspunkt hver dag innenfor Ekko-programmet, vi skal ikke rive ned alt av den type formateringer.


Positivt i Verdt å vite


NRK-veteran og «Verdt å vite»-journalist Anne Synnevåg ser lyst på omleggingen.


- Jeg synes det er veldig bra at vi prøver å se mer helhetlig på stoffet vi arbeider med. Det blir spennende og utfordrende å prøve å belyse fra flere vinkler, sier hun og legger til at omleggingen i realiteten betyr en redaksjonell styrking av de to programmene.


- Vi får nå to timers sendeflate der de to programmene før hadde en og en halv time til sammen. Og for «Verdt å vite» er det en stor fordel å bli en del av «Ekko» som skal sendes mellom ni og elleve, sammenliknet med dagens Verdt å vite-sendeflate fra halv ett til ett. Formiddagen er et langt bedre tidspunkt. Så dette gleder vi oss til, sier Anne Synnevåg.


Nytt kritikerprogram


Det dagsaktuelle kulturtalkshowet «Radioselskapet» fortsetter som før mellom 11 og 1230, men klokka 14.00 presenteres nyvinningen «Kulturhuset».


- Det blir et program som går på tvers av kultursjangrene bok, film, scene, musikk og så videre, og vil behandle trender og tendenser i kulturen, sier Ole Jan Larsen.


- Programmet blir temabasert på den måten at man tar utgangspunkt i aktuelle spørsmål i samtiden, og reflekterer hvordan disse speiles i kulturen.


Larsen forteller at programmet skal bemannes på ny, og at det vil bli gjort med folk som i dag har musikk-, bok- og scenekompetanse. Dette betyr at programmer som «Bok i P2», «Scenekunst», «Musikkredaksjonen» og «Mozart og Madonna» forsvinner, og blandes inn i den nye totimersflaten.


- Dette er ikke løsninger som er tredd nedover hodene på redaksjonene, men resultatet av utviklingsarbeid. Sammen har vi diskutert og prøvd å finne veien videre, sier Ole Jan Larsen.


- Samtidig er det sånn at mange av dagens kulturprogrammer ikke forsvinner, men blir med videre i helga. Filmprogrammet «Mørkets opplevelser» fortsetter. Vi kommer også til å ha et bokprogram i helga, da vi også vil få et nytt kritikerprogram.


Redaksjonell utvikling


Larsen forteller at der timene fra 14.00 til 16.00 skal handle om spørsmål som er større enn dagens nyhetsbilde, blir timene fra 16.00 til 18.00 viet nyheter og aktualitet.


- Da blir det Kulturnytt med kulturreportasjer og -debatt, avbrutt av litt lengre nyhetssendinger 16.30 og 17.30.


- Blir det ytterligere endringer i P2-kvelden?


- Vi jobber også med å lage et tydeligere tilbud på kvelden for musikk.


- Hva håper dere å oppnå med disse endringene?


- Siden vi nå lager større totimersflater, håper vi at det resulterer i sterkere journalistisk fokus. Her gis redaksjonene muligheten til å gå i dybden. Forhåpentligvis gjør det at P2 vil markere seg enda mer på det journalistiske, sånn at kanalen blir sterkere og tydeligere.


- Er det nye lyttergrupper dere ønsker å nå med endringene?


- For NRK er det en utfordring å nå ut til de yngre lytterne, det gjelder også for P2. Men siden P2 ikke er musikalsk formatert som P1 og P3, må vi lage et tilbud som oppleves interessant for vår store målgruppe som spenner fra ung voksen til pensjonistene. Det betyr at vi må få til noe så vanskelig som å være moderne og relevante for både unge og eldre. Og da tror vi det er lurt at lytterne er trygge på at de får forskjellig stoff til forskjellige tider.


- Det har vært mange omorganiseringer og omlegginger i NRK de siste årene - hva tenker dine medarbeidere om dette?


- Her er det viktig å skille mellom rene organisatoriske endringer og det som handler om redaksjonell utvikling. Det er uhyre viktig at man ikke slutter med det siste. For det er ikke sikkert at det som var prima for fem år siden, også er det i morgen.


- Men hva vil kjennetegne morgendagens P2? Er P2 fortsatt Kulturkanalen?


- Kultur og musikk er fortsatt hovedtyngden for kanalen. I europeisk sammenheng er P2 en klassisk kulturkanal med kultur, nyheter, samfunnsdebatt og musikk. Mitt mål er at vi skal tilby kvalitetsradio som både provoserer og engasjerer den nysgjerrige lytteren.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.39