Onsdag 30. mars 2011 Meninger

Libya-vedtak

Dagens leder

* I SVs landsmøtevedtak om Libya står det at partiet støtter militære aksjoner forutsatt at FN-mandatet følges strengt. Partiet advarer mot aksjoner i vestlig regi som har regimeendring som mål. Danske Enhedslisten, Rødts søsterparti i Danmark, har også støttet dansk militært engasjement i Libya, men har gått lenger enn norske SV ved å kreve «forsikringer» fra den danske regjering. Og det fikk partiet. Enhedslisten har fått løfte fra det danske utenriksdepartementet om at aksjonen utelukkende har som mål å beskytte sivilbefolkningen. Dansk UD har også sagt at hvis Gaddafi-regimet stopper deres angrep og utsteder en reell våpenhvile, så vil de militære Nato-angrepene bli innstilt. Til slutt har danske myndigheter tilkjennegitt at målet ikke er å ta kontroll over Libyas oljeressurser og at det libyske folkets suverenitet vil bli respektert hele veien gjennom.


* Problemet både med SV og Enhedslistens vedtak, ved siden av at det verken er SV, Enhedslisten eller danske eller norske regjeringer som avgjør hvordan Nato-krigen utvikler seg, er at vi allerede er langt forbi det punktet disse resolusjonstekstene omtaler. Diskusjonen om sivilbefolkningen i Benghazi sto foran en umiddelbar trussel om utslettelse og karakteren av Gaddafis trussel 18. mars, pågår fremdeles, men selv om vi antar at begrunnelsen holder, kan bombingen av libyske byer, som allerede er gjennomført og som fremdeles pågår, vanskelig begrunnes med behovet for å beskytte sivile liv. Langt på vei framstår Nato nå som opprørsstyrkenes luftvåpen.


* Til tross for en rekke forsikringer om at Natos operasjon kun er for å beskytte sivilbefolkningen, skjer det motsatte. Hvis Nato skulle ha fulgt FN-vedtaket, ville det eneste riktige være å stoppe bombingen, for i stedet å arbeide for en våpenhvile og en fredsløsning. I stedet ser det ut til Nato bomber så mye de kan for å få en endelig avgjørelse, før presset om å følge FN-resolusjonen blir så stort at man eventuelt må skifte strategi. Uansett er nå Nato så langt inne i den libyske borgerkrigen, at det for hver dag som går blir vanskeligere og vanskeligere å trekke seg ut. Til tross for SVs og Enhedslistens vedtak.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.40