Fredag 19. august 2011 Innenriks

1 av 4 kjenner rammede

NÆRT: Hver fjerde innbygger kjenner noen som er rammet av terroren 22. juli, viser ny undersøkelse for Klassekampen. Det viser hvor nær vi står hverandre i Norge, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Utøya åpnes nå for overlevende, etterlatte og pårørende, og søndag arrangerer regjeringen nasjonal minneseremoni med tusenvis av berørte. Det nasjonale omfanget av tragedien blir understreket i Klassekampens spørreundersøkelse, der én av fire spurte sier de kjente noen som er rammet av terroren på Utøya og i Oslo.


«Vi er så få her i landet, hver fallen er bror og venn» skrev Nordahl Grieg i sitt 17. mai-dikt i 1940. Stoltenberg mener at denne klassiske strofen blir bekreftet av undersøkelsen.


Noe godt av det onde


- Vi er lite land, der innbyggerne står hverandre nær. Hele nasjonen har vist omsorg og medfølelse med dem som ble rammet. Ut av det vonde har det grodd fram noe godt. Vi har kommet nærmere hverandre, vi har styrket fellesskapet og evnen til å ta vare på hverandre, sier Stoltenberg til Klassekampen.


Han kommenterte undersøkelsen på vei til Halden, der den siste begravelsen etter terroren fant sted i går. 16 år gamle Elisabeth Trønnes Lie ble begravd. Seremonien var utsatt slik at hennes 17 år gamle søster Cathrine, som ble hardt skadd på Utøya, kunne delta.


- Dette var den alvorligste voldshandlingen i Norge i fredstid. Når så mye som én av fire sier de kjenner noen som er rammet, sier det noe om omfanget, og det understreker hvor stor denne tragedien er for folk i hele landet, sier han.


Han er ikke overrasket over at så mange sier de kjenner noen som er rammet, selv om terroren rent fysisk rammet et begrenset antall.


- Å være rammet kan bety mange ting. Det er de som har mistet sine nærmeste, de som ble skadd, de som opplevde grusomme ting, og alle deres pårørende og venner over hele landet. Veldig mange ble også rammet på en mer indirekte måte, sier han.


Sentio har gjennomført undersøkelsen for Klassekampen. 1000 personer ble spurt i tidsrommet 10. til 16. august.


Tallene viser relativt liten spredning, både politisk, geografisk, økonomisk, utdanningsmessig, alders- og kjønnsmessig.


Flest i nord


Det er ingen utslag mellom kvinner og menn. Nesten en av tre - 32 prosent - av de spurte under 30 år sier at de kjenner noen som er rammet, mens 20 prosent av de spurte over 60 år sier det samme.


Hele 37 prosent av de spurte i Nord-Norge og 34 prosent i Midt-Norge sier at de kjente noen, mens prosenten på Vestlandet er nede på 18. De øvrige områdene er nær landsgjennomsnittet.


Undersøkelsen viser små partipolitiske forskjeller. 24 prosent av Arbeiderpartiets velgere sier de kjenner noen som ble rammet, det er på nivå med Høyre og Fremskrittspartiet. Hele 40 prosent av SV-velgerne sier de kjenner noen.


Det er i dag fire uker siden Jens Stoltenberg ble satt på sin største prøve som nasjonal leder, som han har fått bred og tverrpolitisk anerkjennelse for. Han har rosende ord tilbake om befolkningens reaksjoner.


Fått fram det beste


- Det norske folket har møtt hatet med kjærlighet og menneskelig varme. Gjennom vår deltakelse i mange begravelser har vi sett at de pårørende setter pris på at så mange vil vise sin medfølelse, det er en trøst i sorgen. Ondskapen har fått fram det beste i oss - fellesskapsfølelsen og varmen, sier han.


Klassekampen spør Fredrik Engelstad, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, om hvor presis en undersøkelse blir med et så pass åpent spørsmål: «Kjenner du noen som er rammet av terroren på Utøya og i Oslo 22. juli».


- Spørsmålet er hva de spurte legger i det å være rammet. Dette er subjektivt og har mange tolkingsmuligheter. Svarene ville blitt mer presise om man hadde lagt inn en definisjon av det vil si å være rammet, men jeg mener likevel denne undersøkelsen gir et interessant bilde, sier han.


Engelstad legger vekt på den nasjonale dimensjonen ved 22. juli.


- Da Oklahoma-bomben tok livet av 168 mennesker i 1995, var det fra starten en verdensbegivenhet og selvsagt en kjempesak i USA. Men ganske snart ble saken mer lokal, fordi bombet rammet Oklahoma City og bare der. Her kom ofrene fra hele landet, og det har skapt en spesiell stemning,


- Ville du selv sagt at du kjenner noen som ble rammet?


- Jeg er vel som mange andre et tvilstilfelle. Jeg kjenner ingen personlig, men nære venner har et vennepar med en ungdom som overlevde på Utøya. Våre nettverk er veldig tette, og derfor fikk hendelsene en ringvirkningseffekt som gjør at så mange sier de kjenner noen. Og enten vi kjenner noen eller ikke, er vi alle berørt, sier Engelstad.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.42